All egendom: trädgård, kök, inredning >> Miscellanea

Detta måste du veta innan du hyra ut din bostad

Sommaren är högsäsong för att ingå och säga upp hyresavtalet mellan hyresvärden och hyresgästen.

I slutet av skolåret kommer många människor att jobba, studera i en ny stad eller ha hittat en annan plats att bo - och därmed behöver en plats att leva.

Vi har därför tagit en pratstund med vår expert på äganderätt, advokat Elisabeth Bartnes Sylten, om de viktigaste reglerna för uppsägning av hyres - vilket är en bra idé att när du skriver in i kontraktet.

Enligt Sylten finns det mycket god översikt över reglerna, men det finns några tvister som går igen.

- Dessa är oftast de fall där hyresgästen och hyresvärden oense återbetalning av deposition, bristande underhåll och ansvar för skador på egendom, säger Sylten.

  • Nu är det lättare att hyra ut din bostad

- Ta foton och ta hand om SMS

Hon har därför några bra tips för dig att säga upp hyresavtalet eller att ingå ett nytt arrende.

- Jag rekommenderar att du som hyresgäst och hyresvärd tar hand om SMS och e-post från den andra. Då är det lättare att gå tillbaka för att se vad som faktiskt kom överens mellan parterna, om en tvist skulle uppstå, säger hon.

  • Nu är det lättare att lämna studentrum i sitt eget hem - det är dessa krav

Sylten rekommenderar också att båda parter undertecknar ett övertagande protokoll av både hyres start och mål, där du skriver ner vad du har kommit överens om. Detta undviker onödiga tvister.

- Det kan också vara bra att ta bilder i början av hyran. Då kan hyresgästen enkelt dokumentera att det specifika förhållandet var sådant genom att flytta in, säger hon.

Med Sylt har vi därför skapat en översikt över vad du som husägare behöver veta när uppsägningstiden avslutas.

Det här är de viktigaste reglerna vid uppsägning av hyresavtalet

utrymning lag hyresrätt mellan hyresgäst och hyresvärd, inklusive också regler vid uppsägning.

Huvudregeln i bostadslagen är en uppsägningstid om tre månader (se avsnitt 9-6, norska bostadslagen). För hyresavtal där hyresgästen har tillgång till en annan persons bostad (som hyran) ska uppsägningstiden vara en månad (se avsnitt 9-6 andra stycket).

Om du och hyresgästen har tecknat ett tids hyresavtal kan du inte avtalet sägs upp - om du som hyresvärd har informerat hyresgäst skriftligen hyresavtalet inte kan avslutas.

Om du som hyresvärd inte skriftligen har meddelat att hyresavtalet inte kan avslutas kan hyresavtalet avslutas efter de ovannämnda tidsfristerna.

Hyresvärden och hyresgästen kan också säga upp uppsägningstiden längre än bestämmelserna i bostadslagen 9-6.

Giltiga och ogiltiga avslutnings skäl

obestämd hyresavtal kan efter Hyreslagen (§ 9-5 andra stycket) endast sägas upp av hyresvärden om:

a) Fastigheten ska användas som bostad av hyresvärden själv eller hans hushåll .

b) Nedrivning eller ombyggnad av fastigheten gör att huset kan avvikas.

c) Hyresgästen har brutit mot hyresavtalet.

d) Det finns en annan rimlig anledning att säga upp leasingavtalet.

Om hyresgästen tillgång till en annan persons bostad (som enkelrum), kan hyresvärden säga upp en viss tid utan att bestämmelserna i Hyresrätter § 9.5 mom.

  • Läs mer om att bygga applikationer och byggnormer här

Om hyresgästen kommer att bryta en tidsinställd kontrakt

Om det meddelas skriftligen att hyresavtalet inte kan avslutas, går det i princip ut hyresrätt.

Dvs. hyresgästen måste initialt betala hyresavtalet självständigt om han bor där eller inte. Om hyresgästen inte betalar hyran kan hyresvärden kräva den ekonomiska förlusten som omfattas.

Om hyresgästen finner en ny hyresgäst och hyresgästen avslutar ett hyresavtal med detta kommer den ekonomiska förlusten vara den period hyresvärden inte fick hyresintäkter.

Dessa formella krav gäller vid uppsägning

Uppsägning av dig som hyresvärden måste vara skriftlig (se avsnitt 9-7 stycke i den norska bostadslagen). I skriftligt meddelande skall grunderna för uppsägning avslöjas.

Dessutom hävdar att om hyresgästen inte protesterar inom en månad han förlorar rätten att kräva att uppsägningen strider mot lagen och att hyresvärden i ett sådant fall kan begära tvångs vräkning av lagen om verkställighet (§ 13.2 § c).

Om uppsägningen inte uppfyller de formella kraven är den ogiltig. Det betyder att hyresgästen kan se bort från uppsägningen och fortsätta att bo i bostaden.

Hyresvärden kan dock skicka en ny uppsägning som uppfyller kraven. Då mottas en ny tidsfrist för denna uppsägning av hyresgästen.

Protest vid uppsägning

hyresgäst kan göra skriftliga invändningar mot uthyraren inom en månad efter det att meddelandet har mottagits (jfr hyreslagen § 07.09 andra stycket).

Om hyresgästen inte motsätter sig uppsägningen inom tidsgränsen kan hyresgästen inte hävda att uppsägningstiden inte var underbyggd eller verkade orättvist.

Om hyresgästen protest skriftligen inom den tidsfrist upphör uppsägning, såvida inte hyresvärden institut rättsliga åtgärder mot hyresgästen inom tre månader efter hyresgästens deadline slut.

Dessa krav kan som leasegivare tyst vid uppsägning

När hyresavtalet närmar sig sitt slut, du som hyresvärd hålla visningar för att hitta nya hyresgäster.

Om hyresgästen bestämmer hyran måste personen flytta ut och tvätta innan uppsägningstiden löper ut.

Det kan också vara bra för båda parter att ordna ett möte innan de flyttar ut, var du går igenom huset för att se om det är i staten borde det vara.

Om det finns skador på egendomen som hyresgästen är ansvarig för, har hyresgästen möjlighet att korrigera dessa innan de flyttas ut.

När kan du hyra hyreskontraktet?

Hyresvärden kan säga upp hyresavtalet om hyresgästen väsentligt bryter mot dem.Betydande brott är:

a) Om hyresgästen inte betalar hyra eller uppfyller andra krav som anges i hyresavtalet.

b) Om hyresgästen, trots skriftligt meddelande från hyresvärden, inte behåller underhållsskyldigheten eller fortsätter att agera på ett sätt som är allvarligt skadligt för hyresvärden, egendomen eller andra användare.

c) Om hyresgästen inte har rätt att helt eller delvis överlåta användningen av boendet till andra, och upphör inte med detta förhållande trots skriftlig varning från hyresvärden.

d) Om hyresgästen inte har rätt att använda egendomen på andra sätt eller för andra ändamål än överenskomna, och inte säga upp detta förhållande trots skriftlig varning från hyresvärden.

e) Om hyresgästen annars inte uppfyller sina skyldigheter på ett sätt som kräver att leasingavtalet upphör.

Håll dig uppdaterad med senaste nyheterna om bostäder och bostäder - anmäla dig till vårt nyhetsbrev här!

Kommentarer

När du kommenterar måste du använda ditt riktiga namn. Var objektiv, respektera andras åsikter och kom ihåg att många läser vad du skriver. Brott mot reglerna kan leda till uteslutning.

ADVERT

Mest populära