All egendom: trädgård, kök, inredning >> Uppdatering

Du kan göra detta även elektriska hem

DISCOVERY: Du får ta bort lock på strömbrytare och eluttag. Det kan vara bra innan du målar väggen eller om du vill byta ut dem med en nyare version. Foto: Foto: Gro Strømsheim

Norrmän älskar att borsta upp. Vi är frestade av spännande tips för vardagsrummet och utsökt mat med ovanliga lösningar. När hantverkare påbörjas blir det dyrt, så det är ok att veta vad du får göra i ditt hem.

- När det gäller den elektriska är inte så mycket en outbildad individ får göra, säger Björn Sorensen, chef för elsäkerhet i Nelfo, branschorganisation för elbolag.

- Du kan byta pluggar och monteringspluggar på lampor och andra enheter upp till 25 ampere. Och du kan montera omkopplare på ledningar för lampor ol.

Sørensen tillägger att du självklart kan byta glödlampor och lysrör och du kan byta om locket på strömbrytare och eluttag.

- I nya hem är det nu installerat så kallade DSL eller mini-kontakter i taket. Då kan du själv ansluta taklampan utan några problem.

Installera inte disken själva

Badrumsrenovering är en mycket dyr affär och många kommer att göra en del av jobbet själv. Men även om du får köpa värmekabel i en butik får du bara elektriker att montera dem.

Gamla köket byts snabbt ut med en ny och modern. Många av oss ersätter sedan en vanlig spis med spis och ugn. Börja inte detta på egen hand.

- Många människor kommer att tycka att de har bara ett utlopp och en kurs som matchade den gamla spisen, medan de nu behöver två - en till ugnen och en spishäll. Det är också viktigt att få en elektriker att göra det här jobbet, eftersom de då installerar en automatisk strömbrytare som skär kraften genom överhettning, säger Sørensen.

Enligt Gjensidige försäkring beror nästan hälften av bränderna i norska hem på fel på elverket eller elapparaten. Sørensen betonar att det är säkerheten och människors liv det handlar om.

- El är en farlig produkt och orsakar mycket många bränder varje år. Man bör vara försiktig med att fixa sig hemma. Det finns också mycket annan utrustning som säljs på marknaden och du kan snabbt göra misstag som kan få stora konsekvenser, säger Sørensen.

Kan förlora sina ersättning av eld

Du kan göra detta även

Anslut / ersätta bipolära pluggar till och med 25 A, med eller utan jord - dvs regelbundna pluggar också spisar.

Anslut / byt bipolär gemensamma kontakter och enhetskontakter till 16 A, med eller utan jord - det betyder att du kan köpa sladd, plug and slog kontakta butiken och även sätta ihop.

Anslutning och reparation av bordslampor / lampor och liknande med rörledningar, inklusive strömbrytare.

Anslutning / byte av belysningsutrustning som är upphängd i en takkrok eller liknande, ansluten till krokklämma eller kontakt / uttag.

Montering och byte av värmare som levereras med rörledning och plugg.

Byte av skyddshölje för strömbrytare, eluttag och anslutningsboxar.

Källa: Direktoratet för civilskydd och beredskapsplanering och Nelfo

Säkerhets- och akutbyrån säger att ägaren och användaren av elektrisk och elektrisk utrustning ansvarar för att detta alltid är i gott skick och att den används i följa tillverkarens instruktioner.

De varnar för att fungera som en hobbyelektriker och tycker att det kan vara både farligt och dyrt.

Försäkringsbolag är mycket angelägna om att personer som använder elektriker. Du kan eventuellt få nedsatt ersättning efter en brand om du själv har gjort olagligt arbete med växten.

- Vi ser att nästan hälften av alla bostadsbränder beror på elverket eller dess användning. Ibland är orsaken tekniskt fel och ibland är orsaken till användarens användning av utrustningen, såsom återvunnet köksredskap på kaminen och hemmagjorda anläggningar, säger Bjarne Aani Rystad, informationschef på Gjensidige.

Han bekräftar att om du har gjort elektriska arbeten som du inte är berättigad till, och det här upptäcktes i en brandundersökning, kommer du att få en betydande förkortning i betalningen från försäkringsbolaget.

Gjensidige uppmuntrar alla sina kunder att ha en elektrisk kontroll. En certifierad inspektör tar 2-3 000 kronor för en kontroll som upptäcker oegentligheter och fel på anläggningen.

- Om du utför en sådan kontroll och korrigerar fel och upptäckta fel får du en betydande rabatt på din försäkring i fem år. Och du borde ändå ha en sådan kontroll för din egen säkerhet.

Kom ihåg att uppgradera el

Nelfo lägger stor vikt vid att kommunicera att allt har en livstid och att det också gäller det elektriska systemet i ett hus. Många unga familjer antar hus för äldre människor som har haft en mycket lägre strömförbrukning än de själva har.

- Det är farligt att överbelasta en gammal elektrisk anläggning som är dimensionerad för en helt annan användning än de moderna familjerna har. Det kan vara mycket tillrådligt att beställa en kontroll av elinstallationen när man tar över en äldre bostad, säger Sørensen.

En sådan granskning av en certifierad checker kostar ett par tre tusen flikar. Kontrollenheten pekar sedan på eventuella avvikelser i anläggningen. De elektroniska företagen utför också kontroller, men de tar bara en visuell kontroll och gör några mätningar, de tar inte av sig, säger Sørensen.

OK FÖR ÖPPNA UPP: En lös spis kan användas för hemmabruk. Foto: Foto: Gro Strømsheim

Flera försäkringsbolag har avtal med elektriker och de ger dig också rabatt på försäkringen om du gör en sådan check.

- Det är väldigt stor skillnad att skapa en vägg själv, då är det bara ryckigt.Men om du gör ett misstag med det elektriska systemet, kan du riskera ditt liv, säger Bjarne Aani Rystad. nr.

Läs också:

hur läckra bär denna sommar

- Stain Remover är ett slöseri med pengar

Bra tips att renovera på en budget

Använd ljus och lampor ordentligt i vardagsrummet

ADVERT

Mest populära