All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Du kan hållas ansvarig även om du har flyttat ut

Det är ofta ungdomar och studenter som bor i allmänhet. I en bokkollektiv är det därför regelbundet inresa och utgång på grund av hyresgästens "rotlösa" livssituation.

Anställningskommittén (HTU) har fortfarande konflikter mellan hyresvärdar och hyresgäster i kollektiva. Eftersom det finns mer än två parter i dessa fall blir de ofta extra komplicerade att lösa, enligt kontroversen Ellen Strømodden.

Den hyreskontrakt mellan hyresvärden och de åkande i bostaden kan ordnas på flera sätt, och det är fördelaktigt för alla parter i hyres att detta avtal uppdateras som hyresgäster flyttar in och ut.

Flytta in och ut på riktigt

En hyresvärd som hyr ut till många hyresgäster på en gång, bör ha en bra kontinuerlig kontakt med hyresgästerna, så att den hålls kontroll över alla förändringar som sker i hyresavtalet och avtal kan hållas aktuell .

- Detta avtal uppdateras inte får leda till att hyresvärden och hyresgästen därefter får en extra hårt jobb att presentera bevis i fallet och förklara vad som hänt, säger Ström Odden.

skapa verkliga AVTAL: När du hyr tillsammans i ett kollektiv, är det viktigt att alla har läst och undertecknat ett avtal med hyresvärden, och att detta avtal uppdateras som människor flyttar in och ut. Foto: Lipik Stock Media / Shutterstock / NTB Scanpix. Se mer

I en HTU fall från 2012 främjat en hyresvärd kräver att hyra skyldig och skador mot tre av sex hyresgäster i ett hus kollektiv.

Hyresvärd slutade med inte välgrundad eftersom de tre hyresgäster som vädjade hade sagt upp hyresavtalet på ordentligt innan klagomålet lämnades in.

Ansvar för omlokalisering

Resultatet är inte alltid fallet.

I ett annat HTU fall från 2012 fick två hyresgäster enligt få två hyror ersätts av hyresvärden, när de hade dragits av efter uppsägningstiden leasing hade löpt ut.

Läs också:

Så mycket räknar med att hyra bostad slitage

Har hyresgäster flyttade ut utan att säga upp, men kan de finna att de har ännu inte formellt fri från ansvar enligt hyresavtalet.

- Har hyresgästerna tillsammans ingått ett hyresavtal med hyresvärden där hyresgäster är solidariskt ansvariga tillsammans, hyresvärden kan välja att kräva pengar från den eller de personer som han vet var och har pengar, säger Ström Odden.

Således kan det vara problematiskt att hitta de andra hyresgästerna och få dem att betala sin andel.

muntligt avtal binder

Det är också viktigt att notera att hyresgäster som flyttar in utan undertecknandet av kontraktet, att inte undgå ansvar, som en oral hyresavtal är också bindande.

LÄS OCKSÅ:

Undvik oregelbunden insättning

Detta visar ett HTU-fall från 2011, ett exempel på var en hyresgäst i en boksamling blev en ansvarsskyldighet för hyresvärden. Hon hade inte tecknat något kontrakt men hade frågat två tredjedelar av insättningen. HTU såg emellertid att hyresgästen kunde hållas ansvarig, "på grund av det faktum att muntliga leasingavtal också är bindande".

- Om det är troligt att hyresgästen har flyttat in, till exempel genom hyresbetalningar, anses hyresgästen normalt ha accepterat de gällande villkoren, säger Strømodden.

Ha kontaktuppgifter om varandra

Det är viktigt att hyresvärden har kontaktuppgifter för alla hyresgäster.

I ett kollektiv som är organiserat med en huvudman och flera medeägare är det också tillrådligt att den som ansvarar för att betala till hyresvärden har fullständigt namn och kontaktuppgifter till de andra i kollektivet.

DEL DETALJER: Hyresvärden måste ha kontaktuppgifter för alla sina hyresgäster, och hyresgäster i kollektiva bör också ha varandras nummer. Foto: Disobey Art / Shutterstock / NTB Scanpix. Visa mer

I ett HTU-fall från 2013 klagades fem hyresgäster i ett kollektiv av hyresvärdar, eftersom hemmet de hyrde var "skrämmande" när de flyttade ut. Hyresvärden hade haft dålig kontroll över inresa och utträde i hyresfastigheten och flera hyresgäster klagade inte hade ett ordentligt avtal med hyresvärden.

Det ganska komplicerade fallet slutade att hyresvärden kunde tillgodose sina fordringar, men en hyresgäst var kvarhållen eftersom entreprenören inte hade något avtalsförhållande med hyresvärden.

- Undvik det faktum att det i avtal finns endast oläsliga signaturer, men samtidigt finns namnen med tydliga stora bokstäver, den nuvarande koden är tillgänglig.

LÄS ETT:

Varnar mot Biltema brandbekämpningspaneler

ADVERT

Mest populära