All egendom: trädgård, kök, inredning >> Miscellanea

Värt att veta om budgivning

1. Det finns ingen rätt till avbokning för försäljning / köp av fastigheter.

2. När ett bud skickas till mäklaren och han / hon har förmedlat innehållet i budet till säljaren kan budet inte återkallas. Budet är sedan bindande för anbudsgivaren tills acceptansfristen, om inte budet före denna tid avvisas av säljaren eller budgivaren meddelas att fastigheten har sålts till en annan. Du borde därför inte bjuda på flera egenskaper samtidigt.

3. Säljaren är fri att avslå eller acceptera något bud och är inte skyldig att acceptera högsta budgivaren.

4. När ett godkännande av ett bud har nått Budgivaren inom utgångsdatumet för godkännande har ett bindande avtal ingåtts.

5. Kom ihåg att ett bud från säljare till köpare ("motpart"), är ett bindande erbjudande, vilket innebär att det finns en överenskommelse om försäljning av fastigheten om budet godkänns av köparen i god tid.

Källor: Norges Eiendomsmeglerforbund, Konsumentombudsmannen och SINTEF / Byggforsk.

Läs också:

Begrepp för återförsäljningsstorlek

De termer som används för att ange storleken på ett hem är många. Efter många klagomål och diskussioner om bostadsstorlekar har vi nu fått nya ...

ADVERT

Mest populära