All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Kommer att stimulera bostadsmarknaden

Idag presenterade regeringen sin åtgärdspaket för hur man får Norge den finansiella köl 2009 .

att hjälpa den yngsta

i krispaket finns två åtgärder som är särskilt inriktade på bostadsmarknaden, och det kommer de yngsta - och ekonomiskt svagaste - för gott. Regeringen kommer att fördela 250 miljoner kronor till 1 500 nya bostäder, och Bostadsbankens låneramar kommer att öka med 2 miljoner kronor.

- Det jag har registrerat är att du ökar Bostadsbankens låneram med 2 miljarder kronor. Det kan leda till ökad efterfrågan från yngre människor, säger Kjell Seneset, ekonomichef i Prognoscentret för DinSide.

Men effekten kommer tyvärr att vara kortlivad, tror ekonomen.

Chefsekonom i prognoscentralen, KJell Senneset, tror att den totala effekten på huspriserna blir minimal. Foto: Forecast Center Visa mer

- Det kommer att visa sig prisintensivt, men bara för en liten period.

För om det leder till ökad produktion av nya bostäder, kommer det på längre sikt leder till mindre tryck på marknaden och leda till en mindre ökning av bostadspriserna, möjligen en större nedgång, tror Senneset.

- Men på kort sikt bidrar uppstartsbidraget till prisökningar eller lägre prisnedsättningar, om du vill.

Hur mycket är ditt hem värd? Kontrollera med vår bostads tariff kalkylator

I väntan på nästa räddningsaktion

Christian Dreyer, chef för Association of Real Estate, verkar det de åtgärder i samband med bostads Bank och Startlån är en viktig signal.

- Det är bra att de ökar stipendierna. Det viktigaste är också att de får informationen ut till folket och gör erbjudandet känt på marknaden, säger Dreyer till DinSide. - Det här är en dold skatt för första gången köpare.

Dreyer har dock mycket större förväntningar på krisspaketet nästa .

- Det finns två andra saker som är mycket viktiga för att få en bra uppfattning om bostadsmarknaden. Det är att sakta ner arbetslösheten, och ännu viktigare, vi får ett banksystem som fungerar. Trots att vi ser en viss förbättring på marknaden nu jämfört med utlåningen, är det långt innan vi har en normaliserad utlåningsmarknad, avslutar Dreyer.

Den del av krispaketet som handlar om åtgärder för lån till företag och hushåll kommer inte att offentliggöras före den 9 februari.

- Regeringen kommer att föreslå nya åtgärder den 9 februari för att stärka bankernas utlåningskapacitet, så att företag och hushåll lättare att få nya lån, säger finansminister Kristin Halvorsen sade i ett uttalande.

Den viktiga arbetsmarknaden

Senneset pekar också på arbetsmarknaden som en annan viktig faktor som kommer att bidra till att driva priserna.

- Krispaketet kommer att öka sysselsättningen utöver vad vi förväntade oss - och arbetsmarknaden kommer att påverka bostadsmarknaden.Så den indirekta effekten är klart större än den direkt.

Senneset tror emellertid inte att krispaketet kommer att krascha i prognoscentrets prognoser för huspriser i år. Han insisterar på tidigare prognoser att huspriserna kommer att sjunka med 2-3 procent 2009.

- Medelpriset för år kommer att vara 10 procent lägre än 2008, säger Senneset.

Läs mer om vad andra i branschen tror kommer att hända med huspriserna under 2009.

ADVERT

Mest populära