All egendom: trädgård, kök, inredning >> Uppdatering

Vem ska montera fynden?

Text: Nina Granlund Sæther

Enligt lagen om hantverkstjänsten är hantverkare fritt att välja vilket material de accepterar att montera. Du kan inte hota. Antingen säger personen ja eller nej för att installera det du köpte.

Huvudregeln är att om inte annat avtalats i förväg, kommer hantverkaren med material. Detta innebär att om du beställer en snickare för att ställa in fönster i ditt hus och inte säga något mer, kommer han att ta med fönstren när han kommer.

Om du själv vill köpa material, är det viktigt att ordna detta på förhand. Hantverkare måste dra nytta av den kvalitet de tar in i byggnaden. Det är sällsynt att de kommer att montera material som de inte vet. Till exempel, om de ska montera ett mixerbatteri som köpts av kunden och det finns ett klagomål måste det klargöras om materialet eller prestanda är orsaken till felet. Här kan det finnas problem.

Många hantverkare säger också nej att installera dina fyndköp eftersom de förlorar provision på försäljning av varor. Alternativet ökar ofta timlön.

Garantier för byggmaterial

Om du köper byggprodukterna självt gäller konsumentköpslagen. Enligt artikel 27 i lagen om konsumentskyddslagstiftning måste klagomål göras "inom rimlig tid" och senast två år efter att konsumenten har tagit över. Om föremålet eller delen av det är avsedd att vara väsentligt längre, är tidsgränsen för reklam fem år, om inte säljaren har ansvarat för fel som är bortom garantin eller annat avtal.

Om en hantverkare montering material, kan man i enlighet med hantverkare tjänst lagen § 22 klagomål "inom skälig tid", och senast två år från slutet av uppdraget. Om resultatet av tjänsten eller någon del därav under normal drift är tänkt att pågå betydligt längre, liksom när man arbetar på fastigheter, den maximala tidsgränsen på fem år, om inte tjänsteleverantören genom en garanti eller annat avtal har antagit ansvar för fel ännu längre.

Konsumenten kan också välja att annonsera direkt till tillverkaren istället för hantverkaren.

ADVERT

Mest populära