All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Vilken bostadstyp passar dig?

På en deprimerad bostadsmarknad blir det viktigaste problemet för många om de alls kan hitta ett hem de har råd med. De bryr sig inte mycket om bostaden eller självhushållet som de köper. Dessutom vet de inte mycket om vad som skiljer en egenägd lägenhet från ett bostadsområde. Och vad sägs om aktieinnehav?

De olika ägarformerna präglas av att ägaren har olika rättigheter och skyldigheter. Vilken typ av boende du väljer kommer bland annat att påverka möjligheten att hyra och bestämma om du tar upp lån med ett inteckning i ditt hem.

Vi ger dig en guide till vad som karaktäriserar olika typer av bostäder, bland annat på information från den norska fastighetsmäklaren. Vilken typ av egendom som säljs redovisas i bostadsannonsen.

SELVIER RESIDENCE

Detta är det traditionella sättet att äga ett hem i Norge. Selveierboliger är en kollektiv term av friliggande hus, radhus, lägenheter, rekreationsegenskaper och gårdar. Dessa bostäder kan vanligtvis säljas, köpas, hyras och lånas.

Avgifterna för inköp av självhushåll är en dokumentavgift på 2,5 procent av inköpspriset plus en registreringsavgift på 1060 kronor.

Selveierhusen är registrerade och registrerade som egen enhet i grunderna med gårdens nummer och användarnummer. Här kommer det att vara klart vem som äger hemmet (husägaren) och vilka pantelser som följer det (inklusive lån).

Du ser äganderätten som deltid vid författaren eller författaren.

ÄGERSEKSJON / SÄKERHET

Ugglor kallas ofta lägenheter med självhushåll eller fastighetssektioner. Ägarandelar, till exempel, är en del av ett radhus. Om du köper lägenheter blir du ägare till en del av samhället i byggnaden. Aktien ger dig exklusiv användning av rätten till ditt hem.

Den del du äger i samhället är en separat enhet i grunderna med gårdens nummer, använd nummer och sektionsnummer. Det vill säga, varje enskild enhet kan vara pant och att ägaren har frihanteringsrättigheter till sin egen sektion.

Ägardelen ingår också i ett joint venture. Förhållandet mellan fackföreningarna regleras av sin egen lag. Som ägare till en sektion äger du en ägarandel. Denna ägarbrott är vanligtvis baserat på din andel av den totala bostadsutrymmet i samhället. Gemensamma utgifter i samhället distribueras ofta på varje bostadsenhet efter ägarbrottet.

Innan du köper bör du studera bolagsordningen, årsredovisningen, konton och budgeten. Här kan du ta reda på om facket har goda finanser och om några förbättringar planeras som kommer att öka de gemensamma kostnaderna. Kom ihåg att fråga vilka gemensamma utgifter (hyra) du måste beräkna i månaden.

Egenskaperna har samma egenskaper som beskrivs i avsnittet om självhushåll.Lägenheterna är fritt förhandlingsbara och kan lånas som en villa.

UTHYRNING APARTMENT / ÖVRIGA BOENDE

När du köper en villa, köper du rätt att bo i en viss bostad. Om du köper en bostadslägenhet tar du över den tidigare ägarens insättning och betalar honom för borren. Bostadsföretag är antingen privata eller anslutna till ett bostadsutvecklingsföretag. För försäljning är det vanligtvis föregångsrätt för ägarna i bostadsbolaget och därefter för bolagets medlemmar.

Avgiften för inköp av bostadsrätter är en transaktionsavgift för en affärsman (cirka 500 till 3 500 kronor.) Köpet är inte citerat och du betalar ingen dokumentavgift. Men om du lånar pengar säkert i din borr, betalar du vanligtvis lånet (1060 kr).

Efter köpet ingås ett leasingavtal med bostadsgruppen och du får bevis på att du äger en del av bostadsgruppen.

Det görs som ägare till fastigheten. Detta gäller ofta särskilda bestämmelser för försäljning av bostadsrätter. Det kan finnas regler om företrädesrätt för andra medlemmar i bostadsbolaget och väntetiden före försäljningen kan slutföras. Dessutom måste den nya köparen godkännas av bostadsbolaget.

Köpeskillingen och lägenhetens andel av den gemensamma skulden utgör det totala priset på lägenheten. Hyran ska täcka driftskostnader samt ränta och avdrag för gemensam skuld.

Vanligtvis måste du ha godkännande från bostadsbolagets styrelse att hyra lägenheten ytterligare. Huvudregeln är vanligtvis att sådan uthyrning inte är godkänd, om den inte är förfallen till exempelvis en tidsbegränsad utlandsvistelse.

MÖJLIGHET

Nästan samma som ett bostadsrätt, men i stället för en aktie köper du en aktie med en närstående leasing. Du blir delägare i bostadsbolag. Efter köpet av aktien utges ett leasingavtal mellan köparen och aktiebolaget. Aktierna är inte noterade.

Köpet är inte citerat och det finns ingen dokumentavgift vid köp. Avgifterna vad köpet brukar vara när man köper bostadsrätter. Kom ihåg att fråga vad hyran är. Hyran täcker rörelsekostnader och lägenets andel av ränta och avdrag för gemensam skuld.

Som medejer i bostadsbolaget har du rätt att delta. I vissa fall finns det regler för företrädesrätt för andra aktieägare i aktiebolaget, men som regel kan aktien handlas fritt till marknadspris.

Läs företagets konton, budget och bolagsordning. Försök hitta information om företagets ekonomi, planer för utlägg som kan öka gemensam skuld och reglerna för förhandsavhoppning och uthyrning. Om aktiebolaget har tagit upp gemensamma lån måste du lägga till andel av den gemensamma skulden till köpeskillingen för att hitta det totala priset.

Det är vanligt att möjligheten att hyra ut bostäder är begränsad.

BODY APARTMENT

Detta är inte ett ägarformulär. Du ger lantbrukare ett lån för att få ett leasingavtal. Du får också en obligation i fastigheten som säkerhet. Detta är en deposition i utbyte mot uthyrningsrättigheter.

Hyresrätten gäller i minst fem år och så länge lånet löper ut. Du som hyresgäst har rätt att överföra lägenheten till andra, men den nya beboaren måste godkännas av gården ägaren. Sådana lägenheter handlas ofta för mer än insättningsbeloppet. Det betyder att du inte är säker på hypotekslån och riskerar att förlora pengar när leasingavtalet löper ut, lånet löses eller gården delas upp. Var försiktig när du köper en bondlägenhet och studera kontraktet noga!

ADVERT

Mest populära