All egendom: trädgård, kök, inredning >> Energi

Vilken värmepump passar dig?

Air-to-air är den i särklass vanligaste systemet för värmepumpar i bruk i Norge i dag, men det finns andra alternativ. I huvudsak talar vi om tre olika värmepumpsystem: luft-till-luft, luft-till-vatten och berg / jord / vatten-till-vatten. Nedan följer en översikt som hjälper dig att hitta den värmepump som bäst passar ditt hem.

Luft-till-luft värmepump Luft-till-luft värmepump utvinner värme från utomhusluften, om extraherad från våtrum och kök, och avger värme direkt till inomhusluften

Fördelar: Filter i inomhusenheten renar luften för damm och partiklar. Detta ger dig bättre inomhusklimat än att skjuta med trä eller vanlig elektrisk värme. Värmepumpen kan även användas som luftkonditionering för kylning sommaren. Luft-värmepumpar kan också installeras i hus som inte har ett vattenburet värmefördelningssystem, vilket kräver liten intervention jämfört med de andra. Första gången investeringen är också lägre än för de andra. Friluft är värmekällan med största möjliga tillgänglighet.

Nackdelar: Minskad effekt, desto mer minusgrader kommer det ut. Bor du i delar av landet som regelbundet upplever temperaturer under minus 10 grader på vintern, kan en luft-luft värmepump behöver hjälp av andra värmekällor vid den kallaste tiden. Andelen hus som kan värmas upp av luft-till-luft värmepump beror på rumslösningen och inredningen. Luft-till-värmepumpen har ett avfrostningssystem som minskar effekten jämfört med andra värmekällor. Luft-till-luft värmepump kan orsaka lite ljud, och vissa tycker att värmepumpen är pinsamt där den hänger på väggen.

Effekt: Du får 2 till 3 gånger mer värme än den kraft du lägger till, men ju kallare utetemperaturen desto mindre kommer du tillbaka.

Livstid: 10-15 år.

Kostnad: 15 000 -30 000 kronor.

Bidrag: Det ges inget stöd för luft-till-luft-värmepumpar genom subventioner som hanteras av Enova, men vissa kommuner ger stöd till värmepumpar till dess medborgare.

Luft-till-vatten värme Luft-till-vatten värmepump utvinner värme från utomhusluften avlägsnas från våt rum och köket, och avger värmen inne genom vattenledningar eller elektriskt värmeelement. Värmepumpen kan också användas för uppvärmning av kranvatten.

Fördelar: Vattenburen värme ger bättre värmefördelning och jämnare temperatur. Friluft är värmekällan med största möjliga tillgänglighet. Luft-till-vatten-värmepumpen ger en lägre inledande investering än bergsväxelpumpen och kräver mindre ingrepp om ett vattenburet distributionssystem redan existerar.

Nackdelar kan finnas ett behov för en extra värmekälla, som kan komma in vid låga temperaturer för att hålla en behaglig temperatur i vattnet som cirkulerar i huset.Kräver vattenburet distributionssystem. Kan ge lite ljud. Liksom vid luft-till-luft värmepump har luft-till-vatten värmepump ett avfrostningssystem som minskar effekt jämfört med andra värmekällor.

Effekt: Du får 2, 5 till 3, 5 gånger så mycket värme som den kraft du lägger till, men ju kallare utetemperaturen desto mindre kommer du tillbaka.

Livstid: Runt 15 år.

Kostnad: 50 000 - 100 000 kronor.

Bidrag: 20% av de dokumenterade kostnaderna, upp till maximalt bidragsbelopp på 10.000 kronor.

Vätskepump En vätska till vatten värmepump extraherar värme från sten, jord eller vatten och avger värme i ett vattenburet system i byggnaden. Kranvattenberedaren kan också täckas med värmepump i detta system. Värmeväxlaren från bergvärmepumpen varierar beroende på berg- och bergskedjan. När det gäller geotermisk värmepump kan fukt ge en högre värmeffekt per. volym mer än torr mark.

Fördelar: Vattenburen värme ger bättre värmefördelning och jämnare temperatur. Eftersom det yttre systemet är dolt, tillåter du inte någon onödig utrustning på fastigheten. Värmekällorna har en högre temperatur när värmebehovet är störst.

Nackdelar: Ger högre startinvesteringar en luft-till-vatten värmepump. Fjällvärme förutsätter att det finns fast sten utan att borra för djupt. Jordvärme kräver relativt mycket område och begränsar möjligheten att använda trädgården för fruktträd etc. Vatten kräver närhet till havet.

Effekt: Du får 3 till 4 gånger mer värme än den ström du levererar. Livslängd: Ca 20 år.

Kostnad: 80 000 - 150 000.

Bidrag: 20% av de dokumenterade kostnaderna, upp till maximalt bidragsbelopp på 10.000 kronor.

Om du vill utnyttja bidragssystemet bör du läsa mer om kriterierna och tillämpningen på Enovas webbplats innan du köper värmepumpen.

Källor: Norska värmepumpföreningen, Grant Scheme, Enova, Wikipedia, Jons värme- och kylteknik

ADVERT

Mest populära