All egendom: trädgård, kök, inredning >> Anställa

När lodger levereras bostäder köp

Text: Dag Erik Kongslie


- Ska du köpa en lägenhet som hyrs ut när köpeavtalet är skrivet nedan, kan du komma upp i många svåra situationer. Så länge du har tungan rätt i munnen och kommunicerar väl med alla inblandade, kommer jag inte avskräcka någon från att köpa sådana föremål, men man bör vara beredd att det kan finnas komplikationer, säger biträdande Morten Fæste i Huseiernes Landsforbund.

Hösten 2014 köpte Thomas Tangnes en lägenhet i Oslo. I lägenheten fanns en kvinna som hade skrivit ett leasingavtal med den tidigare ägaren. Eftersom Tangnes själv ville bo i lägenheten avslutade han hyresavtalet med uppsägningstid om tre månader. Men hyresgästen motsatte sig avgången, klagade och vägrade att flytta ut. Således var Tangnes i en kram. Han hade köpt en lägenhet med en hyresgäst som inte skulle flytta. Hyresgästen har ett mycket starkt uppsägningsskydd genom bostadslagen. Om det visar sig att hyresgäster behöver fler bostäder än du har kan domstolen i värsta fall konstatera att du måste leta efter en annan plats att bo även om det är ditt hem.
- Enligt lagen har hyresgäster rätt att invända mot ett utkast som personen anser oskälig. Då kommer saken att lösas i förlikningskommittén, eventuellt i kommittén för bostadskommitté där detta finns. I Oslo, där du kan ta bort sådana saker snart, kan det ta två månader för att få en förtydligande här, säger Fæste.
Leier har ett starkt skydd i bostadslagen, men hyreskommittén ser nästan alltid utkik efter bra lösningar, tror han.

Många missgynnade


- om hyra har fått ett giltigt meddelande att hyrorna inte vill acceptera, måste han protestera skriftligen till hyresvärden inom en månad. Om hyrorna inte har protesterats skriftligt inom en månad anses uppsägningen vara accepterad. Då kan det utgöra grunden för utslagning, säger Lars Aasen, ledare för Leieboerforeningen.
Statistiska centralbyrån har anpassat antalet funktionshindrade på bostadsmarknaden i Norge till 122 000 personer. Det här är människor som lever stramt eller har en ekonomisk situation som gör dem definierade som missgynnade.
- I synnerhet utsätts personer i hushåll med barn. Ju fler barn det finns i hushållet desto större andel av bostadsmarknaden. Invandrare är överrepresenterade bland de missgynnade. Därför är det viktigt att hyran är väl skyddad. HTU har höguppgörelser och i 2013 gjordes en uppgörelse i 69 procent av de fall som medierades. Det är användbart att lösa tvister där, säger Aasen.

Har alltid avbokningsklausul


Kontrakt med avbokningsklausul är viktigt. Det låter dig säga upp din hyresgäst av legitima skäl och en tidsgräns för omlokalisering om du har en tidsbegränsad eller tidsbegränsad leasing.
- inte har en sådan klausul, du bara ställa dig om att det är svårt att komma ur hyrorna innan avtalet löper ut, pekar Fæste.
Men var medveten om att det kan vara mycket svårt att få uppsägning i praktiken även om du har uppsägning. Egen användning av lägenheten är motiverat skäl för uppsägning av hyresavtalet, men domstolen får upphäva uppsägningen som orättvist om den finner att hyran har ett större behov av bostaden än hyresvärden har. Därför är det viktigt att ha en bra dialog med både säljare, mäklare och hyresgästen när du köper en sådan vara. Den bästa delen är att vara i nära dialog tidigt i processen.
- Jag skulle överlägset se till att befintliga hyror är bekanta med den situation som kommer att uppstå. Innan du undertecknar kontraktet bör du se till att hyresgäster är bekanta med om du tänker fortsätta att hyra lägenheten eller om du kommer att leva på egen hand. Det är också viktigt att veta om säljaren har uppsagt avtalet före försäljningen eller inte, säger Fæste.
När ett leasingavtal ingås för en viss tid (tidsleasing), kommer leasingavtalet att upphöra i sig själv vid den tid som anges i avtalet. Hyresvärden behöver inte hyra ett meddelande om att hyran snart är stängd. Om hyran inte flyttas när hyreskontraktet upphört, måste hyresvärden ordna att skicka hyra en skriftlig flyttningsförfrågan inom tre månader. Om hyresvärden inte gör det kommer leasingavtalet att gå över till tidsbegränsat och leasingavtalet fortsätter tills en av parterna avslutar avtalet.

May Claim Compensation


Om du lider av ekonomisk förlust på grund av situationen, kan du som hyresvärd kräva ersättning för detta.
- Det finns all anledning att tro att i ett sådant fall, där köparen verkar för att bo i lägenheterna själva, kommer man att få tag i. Om du har haft en ekonomisk förlust för lagring av möbler eller liknande, kan du hävda detta från hyrd hyra. Det här är uppenbarligen en räntehyrare som löper genom att motsätta sig en uppsägning ", säger Fæste.
Tangne ​​känner att han gjorde vad han kunde för att vara lösningsorienterad genom att erbjuda hjälp till att både hitta en ny lägenhet och flytta.
- Jag försökte förlänga uppsägningen till 4, 5 månader och hjälpte mig att hitta alternativa lägenheter. Dessutom erbjöd jag att betala för flytten. Ledaren ansåg inte att detta var tillräckligt och inte ville titta på de framlagda förslagen. När min advokat skickade ett brev som säger att jag skulle göra anspråk på ersättning för förlust, gick rörelseprocessen snabbare och idag är jag i min nya lägenhet, säger Thomas Tangnes.
Det har inte varit möjligt för Hus & Bolig att komma i kontakt med tidigare hyresgäster.
ADVERT

Mest populära