All egendom: trädgård, kök, inredning >> Rea

När ska du klaga på bostadsinköp?

Det är avyttringslagen som reglerar inköp och försäljning av begagnad bostadsfastighet. I de flesta fallen idag säljs bostadsfastigheter "som det är" eller i det tillstånd som den betraktade. Det innebär att säljaren överför en viss risk för bostadslandet. Även om säljaren har använt skattebetalaren att förbereda en bostadsförsäljningsrapport kan det finnas dolda fel som inte kunde upptäckas för varken säljaren eller köparen.

- För att en köpare ska kunna kräva prissänkningar måste det finnas en rättsbrist i bostadsfastigheten. Det räcker inte att det finns en avvikelse från avtalet, men avvikelsen måste också uppfylla de villkor som finns i kassalagen. När en ny eller begagnad bostäder säljs "i befintligt skick", det finns en legal defekt efter avyttring lag när den innehåller otillräcklig information, felaktig information eller när felet är en betydande avvikelse, sade advokaten Morten Fæste i Huseiernes Association.
Om det finns brist, har en köpare rätt till en prissänkning. Huvudregeln är att prisnedsättningen ska motsvara kostnaden för att reparera bristen. Om det inte går att beräkna reparationsarbetet kan köparen kräva en relativ prisminskning som motsvarar det värdeförlust som bostadsfastigheten ges på grund av bristerna.

Svårt att veta

Det är svårt att veta vad som är en rimlig brist på klagomål och hur hög kostnaden borde vara att överstiga tröskeln för att klaga.
- Det första du vill överväga är vad reparationskostnaderna är i förhållande till köpeskillingen. Juridisk praxis har tidigare drivit med en kostnadsåterställningskostnad på cirka tre till sex procent av köpeskillingen som tillräcklig för att ett fel ska betraktas som signifikant. För äldre hem har Högsta domstolen uppgett att kostnaden för återhämtning ska vara minst fem till sex procent i förhållande till köpeskillingen. Men det här är inte en absolut gräns, och för en nyare bostadsfastighet kan materialets tröskelvärde exceptionellt vara lägre än detta. Detta innebär att detta väsentliga krav i förhållande till inköpspriset i vissa fall kan uppfyllas med så lite som tre procent, och inte uppfyllt även med 20 procent avvikelse, beroende på andra omständigheter kring försäljningen. Om en säljare eller säljarens ägarbytesförsäkringsbolag avvisar fordran eftersom kostnaden för återhämtning inte överstiger fem till sex procent, ska du inte acceptera detta, säger Fæste.
Det finns inget villkor att säljaren kan klandras för de upptäckta felen. Dessutom bör det övervägas om det finns en signifikant avvikelse från de "specifika omständigheterna". Det innebär att överväga vad som kan förväntas av de egentliga bostäderna eller fastigheterna.Om hemmet är gammalt är det mer sannolikt att det kan finnas gömda fel i byggandet. Fel och brister som orsakar naturligt slitage är i princip inte ett misstag om inte felaktigt underhåll har utförts.

Är du osäker på om du ska klaga? Inte riktigt i mål? Vi är lite klokare, men vi vill fortfarande veta var gränserna är klagomål. Konsumentadvokat Ola Fæhn har skapat en mall för vad som är rimligt i konsumentadvokatens olika situationer. nr.
- När du köper ett hem har du upp till fem år att annonsera till säljare felaktigt eller saknas hemma. Det är viktigt att du annonserar så snart som möjligt om du upptäcker eller misstänker fel eller utelämnanden. Försenar du för länge, dina påståenden mot säljaren kan gå vilse, påpekar Fæhn.

• Under 10 000 NOK: Skicka ett skriftligt klagomål till säljaren. Om inte ditt är så grundläggande att du är villig att ta risken bör du inte fortsätta med det även om du inte håller med.

• 10.000 - 20.000 NOK : Du kan ta saken till förlikningskommittén utan juridisk rådgivare. De kan göra en bindande dom om ärendet är enkelt. Om du har tecknat en ägarförändring kan du hänskjuta ärendet till Finance Appeals Committee. Att välja en advokat kan kosta så mycket som du tjänar på det, men det kan övervägas om du har ett tydligt fall.

• 20.000 - 25.000 kronor: Bedöm advokatsupport. Om det är nödvändigt, skicka ärendet till förlikningskommittén eller finansutskottet. Om det slutar med en rättegång bör du överväga risken och kostnaderna.

• 50.000 - 100.000 kronor : Om du har en bra sak bör du kontakta en advokat. En rättegång kan vara tillämplig utan att kosta tvisten, men det finns alltid en risk. Oftast kommer en domstol att finna att varje part kommer att täcka sina kostnader. Men om du förlorar din risk kan du möta kostnaderna för den andra parten.

ADVERT

Mest populära