All egendom: trädgård, kök, inredning >> Anställa

När kan du öka hyran?

Text: Dag Erik Kongslie

Bostadslagen öppnas för att hyran ska ändras enligt konsumentprisindexet (KPI). Antagandet är att ett år har gått sedan leasingavtalet ingicks eller att det har varit ett år sedan leasingavtalet reglerades. Om du vill göra en sådan indexreglering måste du meddela hyresgästen minst en månad innan hyresbytet genomförs.

För att ta reda på vad som är rätt hyra har SSB utvecklat en separat räknemaskin som beräknar vad hyran ska vara när man gör ett KPI.

Observera reglerna

I hyresavtalet finns det inget utrymme att höja hyran när som helst. Det finns ingen anledning att kräva att hyran justeras oftare än en gång om året, och inte mer än KPI, men till exempel hyresvärdar tror att kommunala avgifter eller elpriser har ökat mer än väntat. Det är inte tillåtet att komma överens om att hyran ska vara justerbar mer än KPI, och en sådan anpassningsklausul gör det möjligt för hyresgästerna att ignorera.

När minst tre år har gått kan båda parter kräva att hyran justeras för hyran. En sådan förändring kan krävas för både tidsbestämda och tidsbegränsade avtal. Vid justering till sängens hyra måste uppsägning göras skriftligen minst sex månader i förskott, och ett sådant meddelande kan därför ges tidigast två år och sex månader efter den tidigare förordningen om hyran av fastigheten. Meddelandet måste skickas skriftligen och i dessa fall är det därför inte tillräckligt att ingå avtalet att hyran kommer att regleras för uthyrning av fastigheten vid den angivna tiden. Gjengs uthyrning betyder medelhyra, inte marknadshyra. Gjengs hyra är ett genomsnitt av hyran i alla nuvarande hyror som gäller för liknande bostadsrum på liknande villkor. För Oslo utarbetas statistik på både marknadslägenhet och hyrauthyrning.

ADVERT

Mest populära