All egendom: trädgård, kök, inredning >> Miscellanea

Vad ska den slutliga dokumentationen innehålla?

->

Var noga med att få en kompletterande dokumentation efter att uppdraget är slutfört. Foto: Colourbox

- Tekniska föreskrifterna innehåller indikationer på vad en slutdokumentation ska innehålla. För tekniska installationer - t.ex. för en sanitär anläggning i ett hem - NRL har utvecklat en separat DV-instruktion (drift och underhåll) som våra medlemsföretag använder. NRL önskar i framtiden att lägga större fokus på avsnittet dokumentation förutom drift och underhåll, säger Oddgeir Tobiassen, chef för den norska Association of VVS - VVS.

Dokumentationsavsnitt

Den slutliga dokumentationen ska åtminstone ge en översikt över vad som tillhandahålls av komponenter och utrustning och var de är monterade.

Rörelse avsnittet

Final dokumentation bör innehålla en plan för hur byggnaden eller en teknisk anläggning kommer att drivas när projektet är avslutat:

- Ett plan för de eventuella test- och kontrollförfaranden med schema och ansvar.

- vilka instruktioner och vilken typ av utbildning som skall ges till användarna av byggnaden

Underhåll avsnittet

är underhåll krävs för att hålla byggnaden eller de tekniska installationer i gott skick. Slutlig dokumentation kan därför vanligen innehålla:

- orientering av egendom eller konstruktion

- beskrivning av de olika systemens funktion

- mätaren och komponent post

- ritningar och beskrivning av inställningsvärden för de tekniska installationerna

- instruktioner som indikerar funktioner, felindikering och felsökning

- rengöringsinstruktioner

- instruktioner för att förebygga och rättelse underhåll

- instruktioner för uppföljning av anläggningarna, f ex.. energiförbrukning

- leverantörs- och serviceöversikt

ADVERT

Mest populära