All egendom: trädgård, kök, inredning >> Energi

Vad är en värmepump?

Ett kylskåp flyttar värmen från insidan till utsidan av garderoben. Principen är densamma: Du får energi från omgivningen och flyttar den genom tryckskillnader till ett värmesystem där det kan användas för ett visst ändamål, antingen kylning eller uppvärmning.

Funktion

En värmepump extraherar således energi från omgivningen. Eftersom arbetsvätskan i pumpen (cirkulationspåse) har en lägre temperatur än miljön, kommer den att kunna överföra värmeenergi från omgivningen till värmepumpen. Pumpen avger värme eftersom temperaturen i påsen är högre än värmesystemet i hemmet. En kompressor säkerställer att det är lågt tryck och låg temperatur när det hämtar energi, och högt tryck och hög temperatur när det släpper ut energi. Vid uppvärmning kokar arbetsmediet och blir ånga eller gas. Vid värmefrisättning återgår gasen till påsen.

ADVERT

Mest populära