All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Vad hände efter översvämningen?

- Det hände så snabbt. Det var klockan sju på morgonen. Jag stod i fönstret och såg massor av sten och grus i vår uppfart. Sedan gick jag ut för att kosta den borta - utan att hjälpa. Nästa stund blev jag upptagen av vår svärson. Garagedörren var uppe, men fortfarande fick vi inte bilen ut. Det skyndade sig snabbt för att komma in för säkra skäl ", säger Anne Marie Klevstadlien. Hon kommer ihåg den dramatiska junidagen 2011; särskilt ljudet av sten som ryckte.

Våldsamma vattenkroppar kom ner i dalen. Lösa myrar rivit floden, vattnet hittade konstant nya tävlingar och stora mängder sten och grus följde. På kort tid förstördes hela fastigheten.

Ännu mer dramatiskt blev det 23 maj 2013. Det började på samma sätt - med mycket regn och stort vattenflöde.

- Jag stod i fönstret och såg att stenen som bosatte sig i floden började försvinna. Det var en stor bit av arbete som hade gjorts efter en översvämning 1938. Både flodbotten och sidorna var plåstret med en stor yta heller. Steinsettinga lyckades med översvämningen 2011, men inte detta. Så det var bara att evakuera så fort som möjligt.

Längs längre upp i dalen måste folk hämtas med helikopter.

- Det var lika vildt som det går. Det är fantastiskt att inget liv förlorades, säger Anne Marie.

Allt förstört

Under 2011 täcktes hela Klevstadliens fastighet med sten och grus. Trädgården var ångrad. Golvet och ytterkläderna på övre sidan av huset var tvungna att bytas ut, men de kunde flytta hem efter en relativt kort tidsperiod. De hade både toaletten och vattenhoppningen.

"Vi var bra gjort, hade satt upp ett nytt garage, ett nytt staket och allt var grovt när den nya översvämningen kom", säger Torbjørn Klevstadlien.

År 2013 kollapsade hela grundväggen i deras hus. Ett hörn av huset föll ner och tvättstugan som var helt fylld med vatten. Mellan vardagsrummet och köket var det en halvmålig skillnad. Men det var inte bara hus som togs av vattendragen. All infrastruktur var också härdad.

- Väg, vatten, avlopp - absolut var allt brutet. Gula och röda rör hängde som spaghetti runt. Hela Kvam var utan vatten, och så att säga alla i byn måste evakueras. Det var nästan nödläget. Både HM King Harald och premiärminister Jens Stoltenberg besökte.

Högst ca 250 personer inrymda i mötesrummet Kirketeigen. Anne Marie, som är en sanitetskvinna, var med och tjänstgjorde.

- Vi låg olika ställen, och reser ett tag, påminner Torbjørn. - Vi bodde också hos familjen. Vi var helt enkelt tvungna att lägga var det var utrymme.

De kunde inte flytta tillbaka.Så småningom fick de en liten källare med vardagsrum, kök och ett sovrum fem kilometer längre söderut. Här bodde de i ett och ett halvt år tills de kunde flytta in i ett nytt hus till jul 2014.

- Vi var väl där - det var nästan som att vara på en cab ride. Och så lyckades vi helt enkelt se all elände.

Översvämningen i maj 2013 gav ca. 2 200 förbud. Beräknad ersättning är 410 miljoner kronor. På bilden ser vi elva Veikleåa som gjorde stor förstörelse i Kvam. Foto: Espen Braata - NTB / Scanpix

Gullåra

Evil tuners döpte snabbt Veikleåa till Gullåra. Idag bor Klevstadlien i ett helt nytt hus, säkert från floden. De är bland de lyckliga som fick ersättning för fullvärde. 200 kvadratmeter enligt ny standard och allt på en nivå.

- Vi tänkte ett tag att huset skulle resa. Lyckligtvis lyckades vi hämta ett filt som mormor hade vävt 1937 och hon fick ett examensbevis från Gudbrandsdals Husflidsförening. Vi kom också in och hämtar säkert, säger Anne Marie. Huset stod och andra kära skatter lyckades de också spara.

Någon var förbjuden att bygga om sitt hus på samma tomt. Flera uttryckte att de var rädda och uttryckte en önskan att flytta ifrån floodplains.

- Vi bytte ut ett ämne med kommunen. De fick vår gamla och vi blev nya här eftersom det är säkrare att leva. Vi är väldigt glada, påpekar Torbjørn.

Kommunen föreslog en ägarbyte, det var inte självklart. Det finns inga ersättningslösningar för dem som inte kan bygga upp sitt hus på samma tomt. Idag är värdet av fastigheten som fastigheten är på, inte ersatt av naturskador försäkring, som byggnaden själv, byggnaden och landskapsarkitektur gör. Således måste någon som förstörts av naturskador själv finansiera inköp av en ny tomt någon annanstans, om kommunen har infört en byggnad och delvis förbud mot tomten, säger Finans Norge.

Efter katastrofen i Kvam kommunicerade kommunen och ministeriet för lokalregering och regional utveckling om en mjältlagring. Slutsatsen var att staten skulle täcka kommunal infrastruktur och sanering, och kommunen Nord-Fron skulle förvärva tomter.

- Det är viktigt att detta inte gäller för dem som är översvämningskostnader. Och vi har nu klargjorts, sade Olav Røssum (Sp) till Gudbrandsdølen Dagningen för en månad efter förödelsen.

Frustrerad och uttråkad

Så lycklig som föräldrar har inte son Jon Espen Klevstadlien och hans sambo Mona Brandvold värd. Deras hus skadades också både 2011 och 2013. Det kan också ha blivit sönder, undrar de?

- Huset var inte "tillräckligt" skadat efter översvämningen, men vi ser att nya saker fortfarande syns. Jag tror att det beror på att böterna i grunden har blivit uttömda och att huset sitter ", säger Jon Espen Klevstadlien.

Hela grundmurgen förstördes av översvämningen. Nya hus i området är byggda på plattan, men inte de gamla. Anledningen har injicerats, men är fortfarande inte inbyggd i fred.En dag dörrarna kan stängas, nästa dag är det helt omöjligt att få dem igen. Rörstiftet gick med visselpipan. Nu har mätutrustning installerats för att se hur mycket huset rör sig.

- Vi har haft hantverkare här sedan den senaste översvämningen. Vi har haft mycket tid och pengar på detta och det har varit en kamp hela tiden. Det är illa att spendera så mycket energi på ridning.

- Under 2013 var badrummet helt nytt och dyrt. Efter översvämningen upptäckte vi först sprickor i lederna. När jag drog ut badet såg det att det fanns ett stort gap mellan golvet och väggen och membranet hade rökt över. Jag har hela mitt finger i, säger Mona Brandvold.

Helt nytt badrum måste byggas, men paret är lite nöjd med prestandan. Under tiden har entreprenören gått i konkurs. Enligt Klevstadlien har det försäkringsbolag som anställt entreprenören satt fast i sanden. Allt har gått fel. Rummet är värdelöst för annat än torr trasa, som det står nu. Och sedan fruktar de att membranerna kommer att röka igen - eftersom huset inte är tyst. Förmodligen måste de kontakta en advokat.

- Jag blir arg och frustrerad, säger Mona Brandvold. "Som huset står just nu är det helt värdelöst. Det är helt omöjligt att sälja ett sådant hus.

Utmanande

- Den största utmaningen för naturolyckor med ett stort antal skador är kapaciteten för bedömning och skador. Det har emellertid fastställts förfaranden som säkerställer överföring av kapacitet från icke-drabbade områden. Skadelidten är därför väl omhändertagen trots att antalet skador är högt. Dessutom prioriteras de mest brådskande. För händelser som är måttliga ser vi inga speciella utmaningar. Det finns försäkringsbolag som hanterar den skadelidande och företagen har goda rutiner och processer som säkerställer snabb hjälp och snabb bearbetning, kommunikationschef Stine Neverdal i finans Norge.

Hon konstaterar att bedömare som bedöma naturkatastrofer har allmän värderingsman utbildning genom erkända kurser leverantör, högskola, universitet och liknande grundläggande kriterium. Dessutom krävs godkännande för skador. Förutom naturskador krävs naturskönhetskurser. Här är tipset om kunskap om beskattning av naturskador. Vidare är en förutsättning för att ta en naturkurs kurs erfarenhet av vanliga skadefordringar. Naturskador måste därför ha kompetens inom detta område. Försäkringsbolag kan bara använda skattebetalare som har fullgjort naturkurser. Ett system för godkännande har nyligen upprättats för skattebetalarna att bedöma naturskador. När godkännandeplanen har haft en tillräcklig infasningsperiod kommer det endast att finnas möjlighet att använda certifierade skattebetalare för naturskador. En del av godkännandesystemet kommer att vara en regelbunden uppdateringskurs.

Det finns tyvärr inget antal hur många skador som rapporteras mer än sex månader efter händelsen.

- En naturskada bedöms initialt i enlighet med den skada som skattebetalaren observerar vid tidpunkten för inspektionen.Det är inte ovanligt att en skada är större än den som hittades vid den första inspektionen. Alla skadade parter uppmanas att rapportera till försäkringsbolaget om skadans omfattning verkar vara större. Det finns inget problem. Kaptenen gör sedan en ny inspektion och beräknar den ökade skadan. Skadelidande får all ersättning för skadan, även om delar av det kommer att upptäckas vid ett senare tillfälle ", säger Neverdal.

Endurance Test

Advokat Werner Forr Nystuen på Lillehammer, som också är HLs distriktsledare i Oppland söder, har hjälpt många efter översvämningen. En av dem är Magne Petter Bakken på Vinstra. Han har en liten gård utöver andra aktiviteter som han driver. Under översvämningen fick han vatten in i ladan. Strax efter översvämningen såg det bra ut, men då började byggnaden sjunka. Det var så dåligt att besättningen måste slaktas och han var förbjuden att komma in.

- Försäkringsbolaget vägrade att betala ersättning. Det var tomt, säger Nystuen. - Då var vi tvungna att ta upp omröstningen.

Tre år har tagit det - med processskrivning fram och tillbaka. Strax före sommaren avgjordes försäkringsbolaget och Bakken betalade 4,6 miljoner kronor.

- Sådana saker är så våldsamma! Människor blir trött eller de vågar inte. En rättegång kostar snabbt 200 - 300 000 kronor. Vem är den som har det på konto? De få har pengar i banken att använda på denna typ av konflikter, påpekar Nystuen. "Detta har varit ett jobbkrig och ett uthållighetstest. "Och det är den som är trött, som att vinna" - för att använda ett lokalt uttryck. Det handlar helt enkelt om att inte ge upp.

Advokaten är mycket nöjd med att saken beslutade Bakkens fördel.

Många tror inte att sådana matcher är värda varken lasten eller pengarna det kostar. Familjen störs, allt handlar om konflikten, och många förlorar sömn.

- Min påstående är att vi har en dålig rättssäkerhet i Norge. Den stackars ekonomin är svag, säger Werner Forr Nystuen. Han anser att det är särskilt svårt att slåss mot de stora försäkringsbolagen som kan absorbera resurser.

Om du vill gå till en rättegång har du en period på sex månader. Det är ofta kort tid - om du hittar tillräcklig dokumentation.

Skadan på familjen Klevstadlien var så omfattande att den inte kunde repareras. Foto: Geir Olsen - NTB / Scanpix

För dåliga rapporter

Nystuen betonar att han har haft en mycket bra samarbete med värderingsman Kåre B. Hansen på Otta. Hansen, som också är regional ledare i huset ägare National Association bedömde många av skadorna efter översvämningen både 2011 och 2013.

Hansen är också klart att man inte ska ge sig till försäkringsbolaget om du har ett bra fall. Men då är dokumentation viktigt.

- Min åsikt är att många skattebetalare utgör svåra rapporter. Jag har även sett dem komma i lackskor och att de är långt för långt när man överväger en skada.Om rapporterna hade varit mer grundliga efter skada kunde många konflikter undvikas. De flesta försäkringsbolag vill ha anständig bosättning och nöjda kunder, säger han.

- Det är skattebetalare jag är skeptisk att använda, påpekar Nystuen. "Jag har inte tillräckligt med förtroende för dem eftersom vissa skattebetalare tar upp de flesta av sina uppdrag med försäkringsbolag, vilket gör det enkelt för snäva band och det verkar därför svårt att självständigt uppträda.

- Jag tror också att för många tagare är upptagna att reparera. Det är inte bara Klevstadlien och Brandvolds hus som rör sig. Ett annat hus på platsen här har reparerats för över 4 miljoner - och du är fortfarande osäker på om det är tyst. Det borde ha blivit sönder. Det hade varit både billigare och bättre, säger Hansen.

Flomsikres

Inget liv gick förlorat på Kvam varken 2011 eller 2013. Men den materiella skadorna efter översvämningen var enorm. Med mildare väder och mer regn måste vi vara beredda på större destruktion i framtiden, säger experter.

- I gamla dagar begravde bönderna en djup ån i mitten av floden och tittade noga på strömmarna så att de inte blev besvärade med böter. Idag känner få få samma ansvar. Det bygger också skogsvägar, och flera strömmar samlas i större körningar, påpekar Kåre B. Hansen. Han glömmer inte intryck av tisdagarna 2013.

- Hela dalen var härdad. Leir från flodsidorna körde ner i Veikleåa och rivit den. Efter ett tag arbetade dammen inte mot vattnet när det pressades i hög hastighet, och då fick du en stor översvämningsvåg. Jag minns särskilt ett hus som vattenmassorna hade tagit. Basen var på ena sidan av floden, tvättmaskinen å andra sidan - och resten av lodgen låg strödd längs floden. Familjen som bodde där förlorade absolut allting. Det var helt grymt.

De flesta har försäkringar som täcker värden på 1,5 miljoner men återvinningsvärdet är ofta mycket högre, påpekar Hansen. Hans uppgift är att bedöma fast utrustning - inte rörlig egendom.

- Dessutom, hela tiden du behöver spendera på ombyggnad. Många människor är dygnet runt. Mycket måste de göra, saker de aldrig får på någon försäkring.

Han ser därför den lilla byn i Gudbrandsdalen för att vara säkrare. Fortsatt arbete görs med översvämningsskydd av Kvam. Anläggningen kommer att slutföras sommaren 2017. 160 bostäder i Kvam kommer då att säkras, förutom offentliga byggnader, järnväg, E6 och annan infrastruktur.

ADVERT

Mest populära