All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Vad betyder S i NCS-systemet?

Till exempel kan en färgkod se ut så här; NCS S 0540-R90B. Genom att titta på våra kodbrytningssidor kommer du snabbt att lära dig vad de olika lederna i koden betyder. Men det finns ofta förvirring om vad den enstaka SEN som vi ofta finner står för. Här är en förklaring.

S står för andra upplagan. Detta berodde på att en ny samling av färger i 1995 kom fram efter att ett förbud mot blyerade pigment i färgen infördes. Den nya samlingen är baserad på miljömässigt erkända pigment som ersättning för de gamla pigmenten. Denna förändring innebar att det var omöjligt att reproducera alla färger som var identiska med de tidigare och följaktligen måste hela färgkommittén revideras. Många färger tillsattes och några avlägsnades. Totalt ökade antalet färger från 1545 till 1750. År 2004 utvidgades färgvalet med ytterligare 200 färger, så idag består NCS Second Edition av totalt 1950 färger.

Många färgtillverkare använder inte de standardiserade färgerna och blandar istället för sina egna nyanser. När så är fallet hör inte färgerna i andra utgåvan - och S kommer inte att vara tillgänglig. Många av färgerna med och utan S i färgkoden kan vara desamma, men för vissa färger finns det stora nyanser av nyanser. Det är därför viktigt att inte glömma S när du letar efter en viss färg. Om du inte är obs kan du hamna i en helt annan färg än den du letade efter.

ADVERT

Mest populära