All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Vad sägs om ett trädhus?

Vad var Helt orealistiska drömmar i barndomen kan ordnas under några eftermiddagar när de växer upp. Det kan inte vara så underbart som i barndomen, men det är kul på ett annat sätt. Barnen är också glada, särskilt om de blir involverade i projektet.

En bra utgångspunkt

Vi hade två björkar i trädgården, precis vid grannens staket. Mellan dessa träd var genvägen barnen använde när de besökte varandra. Trädarna började skrälla lite, så vi trodde vi kunde bygga en stuga där medan det fortfarande var liv, så det kunde vara. Bjerkeved har alltid använts för.

Eftersom träden var så nära fann vi att vi borde bygga stugan runt båda träden, med en lucka under mitten av stammarna.

Vägen mellan de två björkar Foto: Brynjulf ​​Blix mer

stuga står praktiskt taget tom gränsen, men formaliteter med grannen inte var nödvändigt, eftersom både barn var inblandade i projektet. Goda grannar är nyckeln till välbefinnande i alla bostadsområden.

Vi skruvade först in två längsgående 2 x 4 med massiva franska träskruvar, över balkarna och in i bagaget. Därefter byggde vi en 2 x 4 ram runt dessa, fäst med solid vinkeljärn.

Du börjar med två strålar ordentligt fastskruvade i träden Foto: Brynjulf ​​Blix mer

Så vi skrivit starkt stöd balkar i samma dimensioner diagonalt ner mot stammarna. Det blev mycket solidt och gav inte alls upp, även för en vuxen man med något över medelvikt (hm).

Fasta stödbalkar behöver Foto: Brynjulf ​​Blix mer

Golv, väggar och tak

i golvet vi använde vanliga golvplankor med not och spont, som skruvas fast i reglarna.

Vi satt upp en enda resa, vinklar användes hela vägen här och valde plywood för väggar och tak.

Den första väggplattan redo att skruvas Foto: Brynjulf ​​Blix mer

med anpassning av trädstammar gjordes med stickande saga, och glider mellan barken och materialen tillslöts med spray skum.

struktur inuti, med spray skum mellan barken och material Foto: Brynjulf ​​Blix mer

Taket var slutligen ett skikt av takpapp som skjuter ut något förbi takplåtar.

Vidu gjordes genom limning av glaset till den innersta ramen, sedan skruvades den i yttersta med kontinuerliga skruvar. Gardiner tillhandahölls av den närliggande grenen.

Inträde arrangerades med en stege längs den ena stammen, gjord av kostym och vad som var kvar efter resebyrån.

Bra tillgång till ungdomar Foto: Brynjulf ​​Blix Visa mer

Träna fick ett nytt liv

När stugan var färdig var det liv i träden, i dubbel mening! Det verkade som att träden blev mer fett efter att saker hade hänt över trädstammarna och lövverk som undrade vi inte längre ser.

Trehytta ligger mitt i goda grannar Foto: Brynjulf ​​Blix Visa mer

Det är nu åtta år sedan stugan var klar och de senaste åren har den inte använts. Barnen har blivit ungdomar och deras intressen har förändrats.

Men det står fortfarande så starkt och solidt som när det byggdes, förväntar vi oss att det också kommer till nästa generation.

Efter stugbyggnaden kan du fira med en grill och din egen grill! Läs hur.

ADVERT

Mest populära