All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Vestlandet: Här är de nya bostäder

BoKlok i Bergen

BoKlok bostadskoncept är ett samarbetsprojekt mellan entreprenören företaget Skanska och svenska möbeljätten IKEA. Det finns flera BoKlok konceptet kring Norge, men bara en i västra Norge, i Harald Shield Route i Fana. Djur markpriser i den populära stadsdelen har drivit kvadratmeter priset upp, men den nuvarande insats är att få ner det ytterligare.

Anledningen till BoKlok-hus kan driva upp priset så smart byggprocess: Stora delar av bostaden kommer att slutföras i fabriken, och "pussel", så tillsammans på tomten. Detta minskar avsevärt inmatningstiden och därmed kostnader.

Den som köper BoKlok lägenheter får en innflytningsgave från IKEA, som omfattar två timmar med en invändig rådgivning, presentkort på IKEA på 3 000 och 2 timmar monterings hjälp för dem med manuell fobi och 15 tummar.

Här är den nya ungdoms bostäder

  1. dyrast i Oslo
  2. Södra försäljningsstart måndag i Arendal!
  3. Nya lägenheter i östra, norra Oslo.
  4. Västra Norge: Här är de nya bostäder

Vad: 2-, 3- och 4-rumslägenheter

Var: Harald Shield Route, Bergen.

Kvadratmeter pris: ca $ 23.000.

Schemalagda försäljningsstart: augusti / september 2004

Moving Ready: tredje kvartalet 2005.

Läs mer: www. BoKlok. com

kommunala ungdomshuset i Sola

Sola kommun har även varit ansvarig för utvecklingen av 16 ungdomshem, varav åtta har livet standard och kan användas av personer med funktionshinder. Men dessa har redan blivit brutna av lotteri. Loppet löper således, men här är strategiska mål och priser, för jämförelse och information.

Vad: Radhus på en och två nivåer.

Storlek: 55, 66 och 74 kvadratmeter

Var: Hålandsmarka, Sola

kvadratmeter Pris: approximativt 14 300

Schemalagda försäljningsstart:

Moving Ready: < 999> under det första halvåret 2005. Läs mer:

Sola kommun Bostart på Klepp

Hur kommer husen på Tuhagen, Klepp ser ut när de är klara.

Faximile från www. Block Watne. nej Foto: www. Block Watne. inte mer Prefab Företag Block Watne byggen så kallad bostartleiligheter till under den magiska miljoner mark på Klepp. Lägenheterna kommer att ingå i ett nybyggnadsområde med uppförande av villor och radhus.

Vad:

3-rumslägenheter i byggområdet Var:

Tuhagen, Klepp kvadratmeter Pris:

cirka 15 500 Schemalagda försäljningsstart:

Allt säljs <999 > Klar att flytta: Läs mer:

www. Block Watne. com

phoenix på Damsgård Veidekke dotterbolag Startbo bygga 94 lägenheter från 31 till 80 kvadratmeter på Damsgård i Bergen.Dessa lägenheter är öronmärkta för dem mellan 18 och 15 år. 231 av 237 lägenheter har redan sålts. De största lägenheterna har möjlighet att hyra en stuga för att finansiera bostadsinköp.

Vad:

1, Hus, den största med hyresfrågor

Storlek: 31 till 80 kvadratmeter

där Damsgård, Bergen

kvadratmeter Pris: Från 27 . 500-35 500 miljoner

Schemalagda försäljningsstart: Klar, är alla lägenheter säljs

Moving Ready: Christmas 2005

Läs mer: www. Startbo. nej

Startbo också i Stavanger Även i Stavanger byggs Startbo-lägenheter på Badedammen. Här finns dock trettio lägenheter kvar för dig som är på jakt!

Vad:

2 till 6-rumslägenheter

Storlek: 40 till 120 kvadratmeter

Var: By Badedammen i Stavanger

kvadratmeter Pris: från cirka 25. 800-30 600 miljoner

Schemalagda försäljningsstart: i tiden - men det är fortfarande trettio lägenheter kvar

Moving Ready: Bokslutskommuniké 2005/2006

Läs mer: www. Startbo. com

ADVERT

Mest populära