All egendom: trädgård, kök, inredning >> Trädgård

Vi kostnader i trädgården

Foto: Trifolia

->

Marit Næss vid Marit's Garden Planning.

- Trädgården är in, säger Marit Næss, chef för Marits Hageplanlegging AS. - Trädgården ger det första intrycket du ger när någon besöker dig, och människor har blivit medvetna om det.

Næss har noterat en förändring i människors inställning till trädgårdsplanering. Norrmännen är inte längre rädda för att kosta trädgården, och utomhusområdet har nästan blivit en förlängning av fastigheten.

- Jag tycker att människor nu använder trädgårdsplanerare på samma sätt som de använder interiörkonsulter i hemmet. Det här är inte längre lyx, men en legitim handling, säger Næss.

- Det är anmärkningsvärt att människor är mer villiga att spendera mer pengar på stora och mer utvecklade växter, bevattningssystem, belysning, möbler och andra föremål som ger dem möjlighet att njuta av trädgården mer. Människor spenderar åtminstone mer pengar på att utforma trädgården.

En investering

Landskapsarkitekterna på Trifolia har också noterat människors blomstrande intresse för trädgårdsarbete.

- Tidigare upptäckte privatmarknaden att planering är effektiv och ger en mer omfattande plan där marken disposition är bättre, säger Øystein W. Finsrud.

Finsrud är landskapsarkitekt och chef för Trifolia. Företaget upplever ett stort tryck, och det är en bra tid att vänta.

- Samtidigt är det oftast mer investering, och därför känner man sig bättre, säger Finsrud.

Deras uppdrag gäller från skapandet av nya trädgårdar till restaurering och rehabilitering av gamla.

- Det går från rent kosmetiska, att bygga gångvägar, större terräng förändringar i partiet, säger Finsrud.

Roligt och romantiskt

Bland Trifolias kunder är den roliga handlingen särskilt eftertraktad.

- Formningsspråket är i tid. Människor vill ha en bra trädgård där applikationerna är väldefinierade, och de är också relativt underhållsfria.

Ändå skuggar alla inte en liten ansträngning i trädgården.

- Vissa frågar också efter den så kallade engelska trädgården, som ligger mer på den romantiska linjen. Med engelska trädgårdar talar ofta om ett strukturerat kaos, och för att uppnå detta krävs noggrann planering och stora egna ansträngningar, säger Finsrud.

Konsumentinfo:
  • Trifolia, tel: 21 98 70 24, www. trifolia. nej
  • Marits Garden Planning, tel: 91 11 10 20, www. trädgård planering. nej
  • Dengin Hagedesign, tel: 24 12 99 12, www. Dengin. nej
  • Riss Landskap, tel: 55 55 97 70, www. vy landskap. com

ADVERT

Mest populära