All egendom: trädgård, kök, inredning >> Uppdatering

Se upp för förfalskade varor

Typ: Day Erik Kongslie


SINTEF certifierar och godkänner byggmaterial, och frågor inklusive SINTEF tekniskt godkännande, SINTEF produktcertifikat, europeisk teknisk bedömning (ETA) och europeiska CPR certifikat. Innehavare av produktdokumentation får godkännandemärken från SINTEF, som kan användas för marknadsföring av byggprodukter.
- Vi upplever allt falska referenser till produktdokumentation från SINTEF och att produkter som aldrig har testats eller utvärderats av oss, marknadsförs med hänvisning till de produkter har certifierats eller godkänts av SINTEF, säger forskningschef Jan Olav Hjermann.

Vilseledande och otillåten marknadsföring


I flera fall används SINTEF godkännande märke i marknadsföringen av produkter som inte har produktdokumentation från SINTEF. SINTEFs logotyp används ibland för sådan marknadsföring. Sådan marknadsföring är både vilseledande och olaglig.
- Det här är en olycklig trend som vi skulle vilja göra marknaden medveten om. Vi vill gärna få feedback om någon stöter på falska referenser till SINTEF-dokumentation. Produktdokumentation utgiven av SINTEF Byggforsk finns tillgänglig på våra hemsidor, säger Hjermann.
Produktdokumentation distribueras också från SINTEF Byggforskning till industrisystem som Norsk Byggtjenests NOBB system och coBuilders system. Genom att söka på www. sintefcertification. Du kan enkelt ta reda på om SINTEF har utfärdat produktdokumentation för en aktuell produkt.

begära dokumentation


När det hävdas att en produkt har SINTEF godkännande eller certifiering är en bra regel att be att få se relevant dokumentation. Om det finns sådan produktdokumentation är det lätt att se om det är äkta och giltigt.
- Generellt finner vi att de allra flesta som hänvisar till produktdokumentationen från oss faktiskt har dokumentation som avses, och vi upplever ett ökande intresse för SINTEF tjänster inom certifiering och godkännande av byggprodukter. Det finns emellertid undantag till detta och enligt ovanstående råd är sådana fall av missbruk lätt att avslöja, säger Hjermann.
ADVERT

Mest populära