All egendom: trädgård, kök, inredning >> Energi

Avloppsvatten kommer att värma framtida hus

->

Under några år kan värmen från avloppsvattnet återvinnas.

Minst 90% av den energi som används för duschar, badrum, tvättmaskiner och diskmaskiner används för att värma vattnet. Hittills har detta vatten rengjorts rakt i avloppet efter användning, men nu kommer forskare att återställa värmen från vattnet.

Projektet heter LowHeat och har varit över tre år med EU-stöd. Det kommer att sluta nästa vecka, den 15 november.

Tekniska institutet har deltagit i ett europeiskt forskningsprojekt som har hittat en metod för att återvinna energi från avloppsvatten.

Ekonomiskt lönsam - Konceptet är inte okänt. Man antar exempelvis att industrin som använder stora mängder kylvatten har ett system för att utnyttja värme i avloppsvattnet. LowHeat projekt har dock varit att undersöka om det är möjligt att göra detta till en lönsam produkt i mindre skala, säger Øystein Lukt Vass Limo, projektledare vid Institute of Technology.

De tror att de nu har lyckats bevisa. Nästa steg är att utveckla själva produkten.

- Det är inte en färdig produkt som är klart efter det att projektet är avslutat och vi antar att det kommer att ta cirka två år att utveckla produkten. De företag som har deltagit i projektet har nu ansökt om patent i England och vill kommersialisera tekniken, säger Luktvasslimo.

Stora byggnader Första

För det första anser de att tekniken först används för större och kommersiella byggnader.

- Anledningen till att det är i första hand inriktade på byggnader som hotell, tvätt och större flerbostadshus med centralvärme, är att de har ett större flöde av vatten, så det kommer att ta mindre tid att betala av investeringen, förklarar Lukt Vass Limo.

Men han utesluter inte att det kan vara tillämpligt även för bostadshus tidigt under det närmaste decenniet.

- Om detta blir en kommersiell produkt, kan det ha utvecklat en produkt för bostadshus ungefär fyra till fem år som en följd av lägre produktionskostnader, säger Lukt Vass Limo.

Upp till 85% återvinning

Tester har visat att LowHeat kan återfå tredjedel av värmen från avloppsvattnet från dusch, och en full 85% av tvättmaskin. Systemet innebär att de två kretsarna hålls separerade så att avloppsvatten och färskvatten inte blandas. Det finns således ingen risk för förorening från avloppsvatten.

- Systemet kan enkelt installeras i ett vanligt hus, det får inte byggas. Vi talar bara om en anslutning till den anläggning som redan finns, säger Luktvasslimo.

ADVERT

Mest populära