All egendom: trädgård, kök, inredning >> Trädgård

Varmare och blötare klimat ger mer ogräs

->

Under de senaste åren har våren kommit tidigare och hösten senare. Således växer gräset över en lång tid, och det förefaller tidigare i blomsterbädden.

- Tendensen under de senaste åren är att vårstarten börjar tidigare än tidigare, och utvecklingen kan fortsätta om klimatprognoserna uppstår. Bara i år har vi ett normalt år, säger avsnitt Jan Netland från forskningsinstitutet Bioforsk växtskydd att Newswire.

De perenna ogräsarter med långa rötter eller underjordiska stammar, såsom kvickrot, tistel, maskros och mark fläder, är svår att knäcka.

- Har du mycket av denna typ av ogräs i sängen, har du ett tungt och långt jobb framför dig med stängning? Kemiska medel kan då vara till hjälp. Men de måste användas med omsorg så att du inte slår prydnadsväxter och skadar dem, säger Netland.

Netland rekommenderar att ogräset växer något innan man använder herbicider. Då får du bättre effekt, större växter plockar upp mer och transporterar herbiciden bättre i löv och rötter.

Spray mot ogräs - Ogräsen kan bekämpas med weeding och markskötsel, eller med kemiska medel, säger Peter Wheels i Bayer Garden.

Han rekommenderar att viedsprutor bekämpar ogräs i blomsterbädden. Mediet sprutas på bladen och klibbar på ogräset. Weedplantorna hämtar sedan mediet genom bladen och stoppar fotosyntesen så att växten dör.

- När det är svårt att ta med rötterna, är de ofta kvar i jorden. Således kommer ogräsen igen och igen. Med weedpray kan det ta upp till två veckor innan hela växtväxten har försvunnit, men sedan tas rötterna bort, säger Hjuler.

Fler ogräs

Bioforsk genomför nu ett stort projekt för att ta reda på hur klimatförändringen påverkar bland annat tillväxten av ogräs.

- En av våra hypoteser är den växande tillväxten av ogräs under de kommande åren. Man kan också tro att nya art av ogräs uppträder eller att några av de örtartade arter vi har idag kommer att hävda mer eller mindre än nu, avslutar Netland.

ADVERT

Mest populära