All egendom: trädgård, kök, inredning >> Energi

Varm och välsmakande med paraffinbränning!

Parafin används för uppvärmning och eldstad för mat, även barnen Stine och Petter.

Huset byggdes för 12 år sedan, och ägarna kom överens om att ha en värmekälla förutom el. Valet var mellan vedeldning, vattenburet värme, eldningsolja eller paraffin. Vedeldning var inte tillämplig, de var lite lust att stå upp i ett kallt hus på morgonen. Vattenburet värme hade liten erfarenhet av en värmeolja som krävde en större växt så valet föll på parafinamin. Detta ger en stadig och god värme och ugnarna är lätta att använda syntesfamiljen.

"Vi är mycket nöjda med valet vi gjorde och tror att paraffinbränning ger en värme som skiljer sig från kraften - en långsammare värme,

- inte lika torr som elvärme", säger mamma i huset Tone Kasta.

Husägare har parafintankar grävde i marken, och parafinrören är diskret dolda i väggen och golvet. Parafin spis ligger mitt på nedre våningen och tillsammans med värmekabel ger värme till hela golvet och golvet ovanför.

Per Kasta är en skattebetalare och anser att det definitivt är ett plus för alternativ uppvärmning i ett hus, samt sannolikt att få en märkbar inverkan på tariffen.

- Före det fanns mer fokus på att ha mer än en värmekälla, men nyligen har många valt uteslutande elektrisk skjutning. Elpriserna förra vinteren fick folk att tänka alternativt, och nu har fler människor lagt paraffingryta i sina hus, säger Kasta. "Vi är medvetna om priserna på el och paraffin, och byter värmekällor när priserna förändras på marknaden.

Parafincamin

Höga elpriser har de senaste åren orsakat fler människor att återupptäcka förbränning av paraffin. Nordens energikonsumtion ökar, vilket sätter press på priserna. Effektpriserna uppskattar att du kommer att öka eftersom statistiken visar att vi inte är villiga att minska konsumtionen, tyvärr har de engångs kampanjerna under det senaste decenniet inte haft den avsedda effekten.

En paraffinkamin har en hög värmeeffekt, är lätt att använda och lämnar inget fult damm. En viss strömförlust kommer att vara vid bränning med paraffin, det vill säga den del av paraffin som inte omvandlas till värme, men till sot eller utsläpp. Effektiviteten hos äldre anläggningar är ca. 75%, dvs, jämfört med paneler, utnyttjas 75% av energin från paraffin. Med nya parafinaminer och Premium-paraffin beräknas effekten vara upp till 90%.

Parafine mink var mycket vanligt på 60- och 70-talet, så att vara lite bortglömd, men intresset har stigit under de senaste åren i linje med ökade elpriser. Vid ny installation idag finns det vanligen en parafin spis med en källare tank som föredras. Parafincamin värms som en vedspis, och du kan termostat reglera värmen i olika steg.Ugnen kan vara hela vinterhalvåret, kaminen fylls automatiskt in via huvudtanken från huvudtanken.

Vissa har varit skeptiska till paraffinbränning med tanke på lukt och risk för läckage.

- Tidigare kunde känna lukten av fotogen i källaren nedgången i hus med fotogen bränsle, men idag finns det lösningar på detta. Shell levererar en ny typ av paraffin, Shell Parafin Premium, som är praktiskt taget luktfri. Detta är en renare fotogen som ger mer värme, mindre lukt och mindre utsläpp, säger Anita Andersen på norska Shell. Läckage från paraffinväxter är extremt sällsynt, men det är viktigt att ha en årlig service och regelbunden inspektion av anläggningen.

Om du vill installera parafin spisar i huset, bör du räkna med en investering på cirka $ 30.000 redo för användning med en tank i källaren och ytterligare $ 10.000 för muddrad tank. Vissa pannor kan kombinera både trä och paraffinbränning. Priset på paraffin varierar och förra höst vid ca. kr 6, 30 pr. liter, eller uppskattade 75 öre per KWh. inklusive avgifter. Ett tips är att utnyttja oljeföretagens sommarkampanjer, om du fyller upp tanken på sommaren kan det vara pengar att spara. Service och rengöring bör göras en gång per. år och kostar ca 800-1000 kronor. Detta bör göras för att få bästa möjliga bränningsekonomi, undvik onödig sprutning och stryk av kaminen i spisen.

Föroreningar sker med de flesta typerna av uppvärmning, men parafin släpper ut mindre damm än vedbränning.

ADVERT

Mest populära