All egendom: trädgård, kök, inredning >> Miscellanea

öNskvärt att säkerställa husköpare från konkurs

->

- Rådet Konsument tror hastigheterna av säkerheter måste ökas väsentligt, så att konsumenterna får skydd som faktiskt fungerar, säger Roger Helde. Foto: Konsumentportal. com

Konsumentrådet nu utmanar allvar Forumet, som leds av lokalt styre och regional utveckling Magnhild Meltveit och har representanter från sex departement, för att titta närmare på husköpare rättigheter.

- När entreprenören går i konkurs kan det få stora finansiella konsekvenser för återstående köpare. Vi vill därför att myndigheterna ska granska reglerna för att se hur konsumentskyddet kan stärkas, säger Helde till konsumentportalen. nr.

För att öka hastigheterna

Pays hem köparen hela eller delar av byggprojekt tidigare köparna säkrade med högst fem procent av den totala betalningen av misslyckanden. Det innebär att konsumenten snart kan sitta med nya stora räkningar och efterarbete för att nå målet om husbyggnad.

Konsumentrådet anser att säkerhetskraven måste ökas avsevärt för att ge konsumenterna ett skydd som fungerar. Säkerheten täcker det ansvar som entreprenören kan ådra sig under byggnadsuppdraget och beräknas utifrån den totala uppdraget. Genom att höja tröskeln för säkerheter kommer konsumentens ekonomiska förlust att minska genom konkurs.

- Ökade krav på garantin skulle också innebära banker kommer allt måste ta hänsyn till entreprenörer, som bidrar till att sålla ut de mest ökända operatörerna, säger Helde.

Efter övertagandet För dem som har köpt hus och upptäcker saknas efter utvecklaren är i konkurs, det är mindre att vinna.

- Collateral varar två år efter övertagandet, men minskar till maximalt tre procent när avtalet i princip genomförs, säger Helde

Något bättre du är när det finns enmansföretag som står för utveckling. Då har du möjlighet att gå personligen till den som står bakom företaget. Men det här är sällsynt.

Konsumentinformation

Rådets Konsument har också bjudit in regeringen och regional utveckling för att underlätta konsumentinformation om nya planering och byggande av bostäder sidor på konsumentportal.

- Ökad kundkompetens och medvetenhet om bostadsköpare kan bidra till att minska byggfel, säger Helde.

Konsumentrådet information om bostads sidor på konsumentportal är ett samarbete med byggnadskostnadsprogrammet, som syftar till att förbättra kund kompetens och ansvar alla skeden av byggprocessen.

Standardavtal Konsumentrådet vill också utmana ministeriet när det gäller användandet av standardavtal inom branschen.En undersökning bland landets fastighetsmäklare 2006 visade att mindre än hälften av dessa kontrakt användes.

- Vi vill att myndigheterna ska bidra till ökad användning av standardkontrakten. Kontrakten ska vara tillgängliga för konsumenterna utan att behöva betala hundratals dollar för dem ", avslutar Helde.

ADVERT

Mest populära