All egendom: trädgård, kök, inredning >> Energi

Kommer att ha en panträtt på gamla ugnar

- Vi anser att åtgärden är positiv. Det är budgeterande överväganden som har gjort oss avvaktande. Inom ramen har vi goda miljöpolitik, har vi inte prioriterat sådant stöd, säger chefen för energi- och miljöutskott, Bror Yngve Rahm (Kr. F) nyhetsbyrån Newswire.

Rahm håller dörren öppen för regeringar att komma in för att genomföra ett säkerhetsavtal senare.

- Åtgärden är hög på agendan, säger han.

Arbetspartiet, SV och Centrumpartiet ingriper i pantprogrammet.

- Med en ny regering kommer med andra ord ser mycket ljusare att påskynda denna fråga, säger Rolf Terje Klungland (A) i energi- och miljökommittén Newswire.

Överensstämmer med EU: s krav

- Ett sådant beslut kommer att vara ett viktigt bidrag till att minska luftföroreningar. Ökad takt vid byte av gamla vedspisar är viktigt för att kunna uppfylla EU: s lokala luftkvalitetsbehov. Här är Norge redan i övertid, säger styrelseordförande Grethe S. Bachmann i Värmeproducentföreningen.

Hon säger att det fortfarande finns cirka 900 000 äldre förorenande vedspisar i norska hem. Ugnarna släpper sex gånger mer farligt damm än nya brinnande ugnar. Enligt föreningen kommer fullständig ersättning av de gamla ugnarna att minska partikelutsläppen från 43 000 ton till 7000 ton.

Reningsugnar med ny miljöteknik ger också mycket bättre energianvändning.

- En ny ugn använder 30-40 procent mindre ved för att värma upp ett rum och ger en mycket mer värme för varje stock är, säger marknadsdirektör René Christensen i ovnprodusenten Jøtul.

Oslo ger stöd

Sedan 1998 har det endast tillåtits att sälja nya brännare i Norge. Men bara Oslo har följt upp åtgärder för att locka fler människor att byta ugnen. I huvudstaden kan alla som köper en ny spis, ansöka om 3000 kronor till stöd för Enøketaten.

I Oslo har inteckningssystemet blivit en framgång.

Utsläppen av dammdamm är höga i andra större städer. Bergen och Trondheim kan minska utsläppen med cirka tre fjärdedelar om alla förorenande ugnar ersätts med nya. Det vill säga 400 ton mindre dammstoft årligen i var och en av de två städerna visar uppskattningar från Statistiska centralbyrån.

- subvention i Oslo bör tjäna som en förebild för andra kommuner, och särskilt de stora städerna, där problemet är som störst. Det bästa skulle fortfarande vara en rikstäckande system, där fördelningen av medel från statsbudgeten till denna miljösatsning, säger Rene Christensen i Jøtul.

ADVERT

Mest populära