All egendom: trädgård, kök, inredning >> Miscellanea

Vill ha gratis kontrakt

Konsumentrådet och byggbranschförbundet kräver att standardkontrakten för byggnadsarbeten görs fritt tillgänglig för konsumenter och hantverkare. I dag är konsumenterna skyldiga att betala för dessa kontrakt, och undersökningar som utförs av konsumentrådet visar att standardkontrakten används lite.

- Vi gjorde en undersökning för några år sedan, och då var det ungefär hälften som ett begagnat byggkontrakt. Standardavtal 3501 och 3502 används lite, även på uppdrag med kostnader upp till hundra tusen kronor, säger biträdande direktör Roger Helde i konsumentrådet för Vi i villa.

Kontrakt 3501 används för arbete upp till 100 000 kronor, medan kontrakt 3502 är mer omfattande och är berett för arbete som överstiger denna summa.

- Vi har också sett att kontrakt har använts, men vi vill använda de avtal som hantverksbranschen har förhandlat fram med konsumentrådet, säger Helde.

Halva kunde ha undvikits

Han anser att det finns flera anledningar till varför användningen av kontrakt är så liten utbredd.

- Kontrakt används så lite på grund av pris, tillgänglighet och brist på vilja från hantverkare. Med lättillgängliga kontrakt kan kunden träffa hantverkaren i dörren med ett kontrakt. Det är de yrkesverksamma som kommer att lägga fram ett kontrakt, och det är därför som vi nu samarbetar med Byggnadsförbundet om detta, säger Helde.

Konsumentrådet mottar årligen mer än 5000 förfrågningar från konsumenter i samband med bygg- och renoveringsarbete. Omkring hälften kunde ha undvikits om ett kontrakt användes. De vanligaste klagomålen är slutförandet av arbetet och materialvalet.

- Kontrakten är av intresse för både industrin och konsumenterna. Vi inom Byggbranschförbundet tror att vi med kontrakt får färre konflikter i branschen. Det kommer både att säkerställa konsumentens rättigheter enligt vad som överenskommits och öka branschens rykte ", säger industripolitiska direktören Audun Lågøyr i Byggbranschförbundet.

Utmaningar myndigheterna

Konsumentrådet och Byggenæringens Landsforening har skrivit brev till regeringen där de kräver att kontrakten frigörs och görs lätt tillgängliga för konsumenter och hantverkare.

- Vi har argumenterat för detta under lång tid. Förra gången vi arbetade för detta beräknades det kosta 200 000 kronor om året för att lösa in avtalen. Det finns en liten summa i stort sammanhang, Lågøyr.

Standardkontrakt kostar 200 kronor per styck, och kan köpas på www. Pronorm. nr.

ADVERT

Mest populära