All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Mycket missnöjd med digital TV

- Många människor har haft en brutal möte med digital-TV varje dag. Så säger Tor Erik Engebretsen, områdeschef för utredning i medieverket. Han baserar upplysningen om information från förfrågningar till revisionsinformationstelefonen.

Trots några klagomål till RiksTV, konsumentombudsmannen och rådet konsument, sade mediemyndigheten att övergången till digital-tv har inte varit smärtfri.

Problem med gemensam antenn

I en undersökning utförd av TNS Gallup för Consumer Report och mediemyndigheten visar att ungefär hälften av alla vanliga antennen har problem med ljud och bild relativt ofta. Så många som en av fem har dagliga problem med ljud och / eller bild, medan en av sex har veckoproblem.

Människor i de fyra länen som först stängde av det analoga nätverket (Rogaland, Østfold, Akershus och Oslo) är långt ifrån nöjda. Fyra av tio av dem som använder standardantennen är inte nöjda pris och produkt beaktas. En av fem är direkt missnöjda.

- Vi förväntar oss att RiksTV och mediemyndigheten följer snabbt upp dessa iakttagelser, och få klarhet om vilka problem orsakas, säger Ole Asbjørn Lie, regional chef för rådets Consumer i ett meddelande på konsumentportal.

Se även: RiksTV inspelning box-test

bekräftar omväxlande bildkvalitet

RiksTV kommunikation Svein Ove Søreide bekräftar att konsumentportal de har registrerat missnöje med varierande bildkvalitet.

- Det borde det inte vara, men det digitala marknätet har också haft barndomssjukdomar, säger han.

Din åsikt:

Har du upplevt ljud och video problem med digital-TV? (Closed)

Ja, flera gånger (76%) 966

Nej, inte signifikant (13%) 171

har inte förändrats (11%) 134

Avstvemningen styrs inte och reflekterar endast läsarens egen yttranden.

Både sändaren och mottagarna har blivit utsatta för fel. Mottagarna är för det mesta nu korrigerade. Många har också använt fel typ av antenn, och det finns speciellt inomhusantenner som är benägna att störa eller svaga signaler. RiksTV ringer i höst till alla nya Rikspakke kunder för att kontrollera om allt är bra.

- Hittills har vi pratat med 5.500 kunder. Nästan 20 procent av dem säger att de har haft små eller stora problem, säger Søreide.

Läs också: När finns HD-sändningar för alla?

kritisk tid

Konsumentrådet inte är nöjd med förklaringen, och anser att tiden för införandet av ny teknik är också ett ansvar leverantör. Dessutom var en av anledningarna till att införa digital-tv att bildkvaliteten skulle bli bättre.

- Här blir konsumenterna offer i en tid som måste betecknas som kritisk. När du byter från analog till digital tv, är det viktigt att konsumenterna upplever övergången som problemfria, och att det ger ett mervärde för sina tv-tjänster, säger Ole Asbjørn Lie.

Läs också: Människor väljer kanal

ADVERT

Mest populära