All egendom: trädgård, kök, inredning >> Miscellanea

Användbar information om köp av bostadsrätt bostäder

I huvudsak är det säkert att köpa borettslagsleiligher som kommun- och regionala frågor eter angelägna om att framhålla.

Bostadsmodellen är en säker och bra ägarmodell som har gett många möjligheter att äga sitt eget hem.

I brosyren om denna form av köp informera om vad du gör när du köper i en bostadsrätt. Här finns också information om bostadsmodellen för styrelseledamöter och andelar med hög statsskuld.

KRD har släppt tre olika broschyrer. Bok nummer ett har titeln "För dig som överväger att köpa en andel i höginkomstslån". Häfte två är "Till dig som är aktieägare i ett bostadsföretag med hög gemensam skuld". Den sista är "Till dig som sitter i styrelsen för bostads kooperativ med hög gemensam skuld.

Syftet med det nya bostadsinköpet Information om låginkomsthus är att minska möjligheten att spekulera ägande.

När köparen garanteras information om den verkliga kostnaden för inköp av låg insättning är mer benägna att äga för att undvika framtida överraskningar med stigande hyror.

Läs också:

Körstartsladare

En körbänk i trädgården ger en ökning till tillväxtperioden. Och uppfarten gör det lätt med gamla fönster.

Köparen måste säkerställa information om det faktiska kvadratmeterpriset genom att slå samman den gemensamma skulden med insättningen och ta hänsyn till framtida höjningar i hyran enligt KRD.

Om äganderätten

Bostadsföretag skiljer sig från ägarupptagna sektioner och där man äger egna gårdar och lantbruksnummer genom att ett bostadsbolag är ett bolag. Man förvärvar en andel i bostadsbolaget som ger en boret för en viss bostad.

Borettslag äger egendomen och ansvarar för gemensam skuld. Men aktieägare ansvarar för att täcka månatliga gemensamma kostnader. Kostnaderna för att betala gemensam skuld kommer att inkluderas i gemensamma kostnader. Lägre bostäder är ofta hem med en mycket hög andel av den gemensamma skulden.

Ändringar i räntor och återbetalningsvillkor för gemensam skuld kommer således att påverka de pågående månatliga kostnaderna för ägaren av en villa bostad med hög statsskuld.

Läs också:

Hur skräddarsydda prefab

En skräddarsydd prefab är fullt möjligt. Börja tidigt och leta efter professionell hjälp och du kan få ett färdigt hem som är unikt för dig.

Om avdrag för bostadsinköp

Avdrag kan i vissa fall vara meningsfullt. Om du har låg inkomst idag och har en utsikter till betydligt högre intäkter inom en snar framtid, kan det vara bra att fördröja avdrag förrän din inkomst ökar.

Det bör fortfarande vara försiktig med omgångar i den offentliga skulden i kooperativ, som amorteringsfria lån i många fall används för att främja låga omkostnader.Således kan avdrag användas för att kamouflera ett högt pris på hemmet. Många människor planerar att flytta från hemmet när den gemensamma skulden bryter ner, men bostaden kan vara svår att sälja när avdragsperioden går mot slutet.

Du kan då komma i en situation där du tvingas sälja med förlust. Om du är beroende av avdrag för att köpa fastigheten och du förväntas ha problem med att betala de gemensamma kostnaderna när avdraget upphör, bör du avstå från att köpa det aktuella hemmet. Man bör därför köpa en sådan egendom, även om man kan hantera de gemensamma kostnaderna som uppstår idag.

Åtgärdsregler

Under de senaste åren har fler åtgärder vidtagits för att minska risken för spekulation i låghus.

Det är viktigt att informera köparen om den verkliga kostnaden för att köpa lågbudget bostäder. Därför kommer det totala priset att krävas för framtida marknadsföring av låginkomsthus.

Läs också:

Norrmän vill ha ett tegelhus

Norrmän vill ha ett tegelhus efter färjeturer. Och erfarna entreprenörer är mest angelägna.

Några bostäder har sålts med nästan 100 procent gemensam skuld, i många fall är resultatet en kraftig ökning av hyran på kort tid och många unga hemmaköpare har drabbats hårt.

Vid framtida marknadsföring av låginkomsthus kommer de totala kostnadsåtgärderna och den förväntade kostnadsutvecklingen att bli tydliga under kommande år. Dessutom bör det finnas en lägre gräns på mellan 10 och 20 procent för självfinansiering.

Fakta:

Om bostadsfondens hedgefond

Om du bor i en bostadsförening som är ansluten till bostadsfinansieringsfonden kan du sova bättre på natten. Då är du i ett system som garanterar att du inte är ansvarig för grannens andel av den gemensamma skulden.

Du kommer inte behöva täcka några kostnader på grund av att betalning av gemenskapskostnader inte betalas. När denna risk har tagits bort har vi sett att värdetillväxten i lägenheten blir bättre. Skulle du flytta betalar det sig om att lägenheten du vill ha ingår i fonden. Alla bostadsföreningar som är anslutna till eller förvaltas av ett bostadsföreningsbolag som är medlem i NBBL kan säkra sig i Borettslags säkerhetsfond.

Medlemskapet kan antingen dras individuellt av det enskilda bostadsbolaget eller kollektivt genom bostadsbyggnadsbolaget som de tillhör.

Risken för lån till bostadsbolaget reduceras genom att säkerställa att bostadsutgifterna som hyrs upp i bostadsföreningen är säkrade. Detta kan i sin tur ge bra finansiering, både för bostadsföretaget och för invånarna.

Fakta:

För dig som överväger att köpa en andel i höginkomsthypotekslån

Bör informera dig som köpare om vad det är särskilt viktigt att veta om bostadslån med hög statsskuld. Du kan också få mer information i styrelsens broschyr och i mäklaren till enhetens ägare.

Till dig som äger en fastighetsägare i höginkomstbolaget

Bör informera dig som enhetsägare om vad det är särskilt viktigt att vara medveten om när det gäller höginkomstboroughs med hög gemensam skuld.Du kan också få mer information i broschyren i styrelsen och i broschyren för konsumenter.

Till dig som sitter i styrelsen för höginkomstbolaget

Bör informera dig som styrelseledamot om vad som är särskilt viktigt att veta om bostadslån med hög statsskuld. Informationen hjälper dig att göra nödvändiga bedömningar, informera och vägleda enhetsinnehavare i bostadsbolaget.

Källa: KRD

ADVERT

Mest populära