All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Tillbringade mer på bostäder 1988

Köp egendom före jul

  1. Oförutsägbar Oslo marknaden
  2. Begagnat mer på bostäder i 1988
  3. Var fallande priser de flesta?
  4. Vilka bostäder faller mest?

I slutet av yuppie tid 1987 och 1988, tillbringade en enda person 60 procent av resultatet efter skatt för att täcka räntebetalningar på lånet. Det visar siffror från den norska fastighetsföreningen. Därefter föll procentandelen drastiskt.

Under 1990-talet fram till 1997 var tendensen att vi använde mindre och mindre av nettoresultatet för att täcka räntekostnader. År 1997 vände sig trenden och vi började betala mer för hemmet.

Idag använder en husägare som bor ensam 36% av hushållets nettoresultat. Ett ungt par förbrukar mindre än hälften så mycket, 17%. Etablerade par spenderar endast 11% av intäkterna på räntekostnader för bostäder.

Under 1997, vilket var basåret, var siffrorna följande: Enstaka: 18%, det vill säga hälften av det han använder idag. Ungt par: 10%. Etablerat par: 6%.

ordförande för Association of Real Estate, Trygve Swartling, tolkar siffrorna som att klara gränsen för hur mycket vi kan betala inte nås.

ADVERT

Mest populära