All egendom: trädgård, kök, inredning >> Miscellanea

Okänd Handlare Hemma Köp

- Mycket av denna information kan vara till stor nytta när man överväger att köpa ett hem, men inte allt har varit lika tillgängligt, säger försäljnings- och marknadsdirektör Sindre Landmark i Norsk Eiendomsinformation.

Norsk Eiendomsinformation är ett företag som är underställt handels- och industriministeriet, som tillhandahåller fastighetsinformation till fastighetsmäklare, bank och finans samt till privatpersoner.

Fastighetsmäklare måste ha en hel del av denna information i utsikterna, men långt ifrån allt.

Och om du köper privat måste du se till att få all relevant information.

- I vissa fall kan landgränserna vara osäkra, och i synnerhet de egenskaper där gränserna fastställdes före 1980 när en ny delningsakt kom.

När du säljer en fastighet är inte mäklare skyldig att ge exakta gränser, endast område. Kommunerna kommer att ha kartor, men de är inte alltid lika exakta, enligt Landmark.

Förlovningar

- För många äldre fastigheter finns det rättigheter som inte alla är medvetna om. Det kan finnas båtpartier, fiskrätter, vatten och beiterett eller direkt till parkeringsplatsen. Sådana rättigheter kan ingå i Old Basic Book, ett handskriven fastighetsregister som digitaliserades i början av 1990-talet.

Grunderna har sedan dess blivit elektroniska och information från de gamla böckerna överfördes till det nya registret.

- Som hemköpare kan det också vara bra att veta om din granne har rätt till din nya egendom. Detta är information du ansvarar för att samla in. Men inte all information har överförts, bara vad som ansågs vara väsentligt ansett vara betydande, säger Sindre Landmark.

Undvik engagemang

- Många grannkonflikter kunde ha undvikits om människor hade gjort bättre undersökningar innan de köpte fastigheter. Vi har gjort informationen i registren långt mer tillgänglig för de flesta via vår Infoland-databas, säger han.

Om du vill flytta långt och inte känner till grannskapet kan det vara mycket användbart att skapa en grannskapsprofil.

- Här kan du få information om försäljningspriser för alla fastigheter i området de senaste tre åren och om de såldes över eller under priset. Du hittar också avstånd till ett antal relevanta servicepunkter, såsom busshållplatser, affärer, köpcentra, skolor och daghem. Vi ger också information om antalet familjer i grannskapet, och kön och ålder för invånarna, säger Sindre Landmark.

Läs också:

Anpassad nostalgi

Nytt kök i ett hus från sekelskiftet? Ja, det gör det möjligt att använda högteknologisk och toppmodern design. Men den vackraste kommer att vara med en ...

Är allt godkänt?

Detaljerad kartor och bilder på fastigheter ger en bra bild av gränser, men det kan också visa byggnader som inte är registrerade eller registrerade hos kommunen.

Många människor är osäkra på den tekniska standarden för bostäder, användningsändringar och behörigheter.

- Det finns exempel på att husägare har möblerat hem och lägenheter som de har hyrt illegalt, eftersom de inte har ändrat sin användning. Då kan de inte sälja fastigheten med en hyresenhet. Många gör det fortfarande, men du som köpare måste ta reda på om förändringen är godkänd, säger Sindre Landmark i Norsk Eiendomsinformation.

ADVERT

Mest populära