All egendom: trädgård, kök, inredning >> Interiör

Golvvärme + trägolv = sant!

Golv göra snug runt benen, och ger en jämn och god värme i rummet.

Allt fler väljer därför att installera golvvärme vid rehabilitering och i nya byggnader. Tillsammans med de vanligaste golv som vi har - parkett - golvvärme fungerar bra, förutsatt att temperaturen inte blir för hög, den är jämnt över ytan och att fuktspärren är installerad.

Skadlig värme

- Golvytan får aldrig överstiga 27 grader. Det gäller även mattor och möbler, säger Peter Lindström på Tekniska Tjänster vid Forbo Golv.

Den aktuella motortemperaturen gäller för alla golvtyper - trägolv, parkett, laminat, vinyl och plattor.

- Även med trägolv kan heta golv vara möjliga, men det är tekniskt avancerat att reglera och utforma värmehöjden ordentligt. Därför rekommenderar vi alltid att professionella konsulteras före varje installation, säger Katharina Sølvberg, Marknadsansvarig på Södra Interiör, som levererar soliga golv i tall.

För hög värme under lång tid kan permanent skada golvmaterialet.

- Vid temperaturer över 27 grader kan vi inte garantera att parketten håller sig inom acceptabla

toleranser för sprickor, konkavitet och stavglidning. Persistent mot höga temperaturer kan göra att limet blir uttömt och släppt, säger Peter Lindström.

Det är särskilt viktigt att inte ha stor tjock matta på golvet eller tunga möbler med tätt botten, t.ex. stora bokhyllor. Dessa kommer att stänga in värmen lokalt, vilket gör att uppvärmningen av rummet blir dålig. Om golvvärmen inte regleras ordentligt kommer värmen att värmas upp så att temperaturen under locket blir för hög medan rummet inte är tillräckligt uppvärmt.

Elektrisk eller vattenburet?

Det finns två typer av golvvärme på marknaden: vattenburna och elektriska. Båda typerna kan fungera

bra med massivt trä och parkett. Det är inte typen golvvärme, men temperaturen är nödvändig!

- Oavsett värmegods är det viktigt att temperaturen är jämn över golvet, säger Peter Lindström.

När golvvärme under golvet installeras, använd alltid en golvgivare med maximal temperaturbegränsning.

Installation av golvvärme måste alltid utföras av en auktoriserad elektriker eller rörmokare.

Ångspärren är viktigt

Under alla varmt golv, installera en ångspärr eller en ångspärr som förhindrar värme drar fukt från golvet upp genom golvmaterial. Detta gäller både golv till golv och golv ovanför och vilket material den lastbärande konstruktionen är gjord av.

Under trägolv läggs ofta en diffusionsbeständig plastfilm.Under golvet som ska limas fungerar det dåligt, och med brickor väljs ett smörjmedel. Dessa kan dock förstöras av temperaturer över 27 grader, och därför gäller makro temperaturen även för keramiska golvmaterial som i sig kan tåla både värme och fukt.

Fler rörelser

Trä är ett levande material som sväller och krymper med förändringar i fuktighet. Fuktrörelserna blir större i ett rum med värmekabel än i ett utan. Variationerna leder till splittrande sprickor mellan golvbrädorna eller väggen under vintermånaderna, medan golvet kan vara helt förseglat under sommaren och hösten.

Värmekretsarna ökar snabbt temperaturen närmast golvet, vilket gör torkningen av trämaterialet både snabbare och kraftfullare. Formen förändringar kommer att vara tre gånger så stora över fiberriktningen som vid sidan av, och ett fast golv rör sig mycket mer än parkettgolv och laminatgolv.

- En vanlig parkettgolv kommer att flytta 1, 5 mm per breddmätare. När du lägger parkett över värme golv,

är det väldigt viktigt att följa tillverkarens instruktioner. Golven måste delas med varje rum, och stora golvytor måste delas upp genom utvidgningsfogar. Dessutom måste golvet läggas med röjning mot väggen, säger Peter Lindström.

ADVERT

Mest populära