All egendom: trädgård, kök, inredning >> Klar

Behandling av träarbete på hus

Bart träverk som står för långt obehandlat, börjar vädja i ytan och blir gråton. Du kan känna dina fingrar så att ytan är lite grov, nästan "mocka". Om nya panelpaneler på huset har lämnats oskyddade i mer än tre veckor borde de borstas stål för att avlägsna lösa fibrer och säkerställa god vidhäftning till priming. Använd en plåtstålborste. Du måste komma in för färskt träarbete. Efter borstning bör du applicera en fungicid och allergisk agent (tillgänglig där du målar färg). När träet har torkat kan du börja skina.

ADVERT

Mest populära