All egendom: trädgård, kök, inredning >> Miscellanea

För att minska översvämningsskador

Åtgärder mot översvämningsskador bör utföras så snabbt som möjligt för att förhindra mögelbildning och annan följdskada. Byggbranschen från SINTEFs byggforskning beskriver nödvändiga åtgärder i byggnader som har utsatts för vattenskador.

Har orsaken ändrats?

Efter översvämning kan de grundläggande förhållandena kring byggnaden ha förändrats. Har vattnet tvättas ur terrängen upp till huset, det finns tecken på avvikelser eller terräng fick stora sprickor, bör du kontakta byggnadsmyndigheterna i kommunen och eventuellt genomföra geotekniska undersökningar av orsak före ubedringsarbeider påbörjas.

- Starta eller sanering eller sanering innan det ges klartecken från försäkringsbolaget, men gör det möjligt att minimera skadan, för att avlägsna vatten och öppna för uttorkning, säger överinspektör Knut Ivar Edvardsen i SINTEF.

Ta bort föroreningar

Vatten som har trängt in i byggnader, kan inkludera jord, sand och lera och andra föroreningar som avlopp, gödningsmedel, tungmetaller och näringsämnen.

- Ta bort mest av föroreningarna så snabbt som möjligt för att minska risken för problem med eventuell senare uttorkning, betonar Edvardsen.

Pumpa inte vattnet för tidigt

Under översvämning är det viktigt att du inte pumpar vattnet ur källaren i förtid. Vanligtvis försvinner vattnet i sig, eftersom vattnet sjunker i marken utanför. Om det fortfarande finns vattentryck på väggarna och / eller golvet kan detta leda till ytterligare skador, t.ex. av det faktum att källarvåningen, i värsta fall hela huset, pressas upp. Ofta kan du följa grundvattennivån genom att titta på vattennivån i dräneringsskummet.

Vad måste tas bort?

Vad som behöver rivas och tas bort för att säkerställa god torkning beror på materialskadorna och hur strukturerna är uppbyggda.

- Kom ihåg att om fuktkänsliga material byggs inne i täta skikt av plattor, kartong eller plastfilm, måste konstruktioner nästan alltid öppen så att man blir helt torkat ut innan reparationer påbörjas, säger Edvardsen.

Torkning

Vid torkning är det viktigt att temperaturen inte ökar utan att ventilationen är mycket bra. Mögel och bakterier multipliceras snabbare vid höga temperaturer än vid låga temperaturer.

- Genom svämmar kombination av hög temperatur och stående vatten kan lätt leda till mögelskador på några dagar även i områden som inte har varit i vatten, nämnda Edvardsen.

Elektrisk installation måste granskas

Om byggnaden har utsatts för större översvämningar, hela kraftverket granskas av en behörig elektriker eller det lokala elektriska revision innan det används.

- och använd inte toaletter som är fästa vid en tät tank för lokal samling innan tanken töms, varnar Edvardsen.

För mer information se Byggforsk 700. 115 Vattenskador i byggnader. Åtgärder och rättsmedel

ADVERT

Mest populära