All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Begränser du vattenskador

Vi har ett vått och vildmarksklimat än för några år sedan. Stormar och översvämningar, som kanske har inträffat bara kanske var hundra år, blir allt oftare.

Kommunerna

Många kommuner är dåligt utrustade för denna utveckling. Vatten och avloppsrör är för små eller förseglade. Dessutom maximeras många bostadsområden utan att rörledningen uppgraderas för att tillgodose ökat boende. När avlopps- och överflödslinjerna inte tar bort det extrema nederbördet tar vattnet vägen in i källarna. Om du har rätt otur, kommer avloppet också att komma genom badrumsskåp och toalett.

Begränsad skada

Foto: Cecilie Ebbesen Åserud I många fall är det svårt för husägare att förhindra vattenskador - speciellt när ansvaret ligger i kommunens rörledning. Då är det viktigt att begränsa skadan så mycket du kan. Försäkringsbolaget If har följande råd om vad man ska göra när vatten har flödat in i hemmet:

• Töm byggnaden för vatten som inte rengörs. Brandkåren kan ofta hjälpa till med pumpar.

• Ta bort säkringar för elektriska installationer för golvet som översvämmats för att förhindra kortslutningar.

• Elektrisk utrustning / vattenvärmare / annan elektrisk utrustning som har varit i eller under vatten får inte användas förrän utrustningen har kontrollerats av en elektriker.

• Ta bort golvbeläggningar / filtar om de är våta / fuktiga.

• Ta hand om saker du vill ha ersättning för. Dokumentera skadorna genom att ta bilder eller filmer.

• Se till att ventilationen är torkad, torkar ut vatten.

• Begränsa skador på byggnaden genom att tvätta ut slam och rengöring.

• Kontrollera att dräneringen inte är tätt om byggnaden används. Kontakta din lokala rörmokare om du är i tvivel eller behöver hjälp att kontrollera eller hälla upp rören.

Dessutom är det viktigt att kontakta sitt försäkringsbolag så fort som möjligt för att få en bra dialog om skadeåtervinning.

Ökning

Under de senaste åren har det skett en ökning av vattenskador i bostäder. Idag står de för drygt 30 procent av fordran enligt bostadsförsäkring, enligt siffror från Finans Norge. Vad som kan sägas relatera till överbeläggning, nedgångar och nederbördshändelser uppgår till ca. tio procent. Typisk skada relaterad till penetration av vatten eller avlopp i bostads- eller kommersiella byggnader är mellan 50 000 och 150 000 kronor. Beloppet blir snabbt högt där källaren är dekorerad och i daglig användning.

ADVERT

Mest populära