All egendom: trädgård, kök, inredning >> Säkerhet

Så att du begränsa skadorna efter översvämningar

Typ: Day Erik Kongslie


Åtgärder mot översvämning bör genomföras så snabbt som möjligt för att förhindra uppkomsten av mögel och andra följdskador. Byggforskning 700. 115 Vattenskador i byggnader. Åtgärder och åtgärder beskriver nödvändiga åtgärder i byggnader som har utsatts för vattenskador.

Läs mer om fukt- och vattenskador här >>>

- Den mest naturliga under en översvämning är att tro att vattnet i källaren måste pumpas ut så fort som möjligt. Paradoxen är att under översvämning är det viktigt att inte pumpa vattnet ur källaren i förtid. Där kan riskera att hela huset lyfter sig och kopplar ur marken, säger överinspektör Knut Ivar Edvardsen i SINTEF.
Anledningen till detta är att huset kan ha samma effekt som när man släpper ut vatten från en båt.
- Vanligtvis har du en normal vattennivå i marken, och det kan faktiskt vara så hög som hela marknivå. Om vattennivån är så hög och du plötsligt pumpar vattnet ur din källare, får du samma effekt som om du pumpar vatten ur en båt i vattnet. Då kommer båten att stiga snabbt upp på vattennivån. Huset kommer sedan att stiga upp från vattennivån och hela grundväggen lyftas av kullen och huset kommer att lösas, varnar Edvardsen.
Vanligtvis försvinner vattnet i sig själv när vattnet sjunker i marken utanför. Om det fortfarande finns vattentryck på väggarna och golvet kan detta orsaka ytterligare skador. Då kan källarvåningen eller i värsta fall hela huset skjutas upp. Ofta kan du följa grundvattennivån genom att titta på vattennivån i dräneringsskummet.

Vad ska du göra?


Efter översvämning kan de grundläggande förhållandena kring byggnaden ha förändrats. Då borde du kontakta byggnadsmyndigheten i kommunen och, om det behövs, få geotekniska utredningar av grunden innan reparationsarbetet påbörjas. Orsaker till förändringar i orsak kan vara att vattnet har tvättas ur terrängen upp till huset, att det har skett en glidning eller som har terräng hade stora sprickor.
- Det är viktigt att du gör vad som är möjligt att begränsa skadan, men du får inte börja avhjälpa innan försäkringsbolagen har givit en tydlig signal. Vad du kan börja med är till exempel att ta bort vatten och öppna för att torka ut, säger Edvardsen.
Vatten som har trängt in i byggnader, kan inkludera jord, sand och lera och andra föroreningar som avlopp, gödningsmedel, tungmetaller och näringsämnen.
- Ta bort mest av föroreningarna så snabbt som möjligt för att minska risken för problem med efterföljande lateral befuktning, säger Edvardsen.
Vad som behöver rivas och tas bort för att säkerställa god torkning beror på materialskadorna och hur strukturerna är uppbyggda.

Läs mer om fukt- och vattenskador här >>>


- Kom ihåg att om fuktkänsliga material byggs inne i täta skikt av plattor, kartong eller plastfilm, måste konstruktioner nästan alltid öppen för att ge torkat ordentligt ut innan botemedlet börjar, säger Edvardsen.
Vid torkning är det viktigt att temperaturen inte ökar utan att ventilationen är mycket bra. Mögel och bakterier växer upp mycket snabbare vid höga temperaturer än vid låga temperaturer.
- Genom svämmar kombination av hög temperatur och stående vatten kan lätt leda till mögelskador på några dagar, även i områden som inte har varit i vatten, nämnda Edvardsen.
Om byggnaden har utsatts för större översvämningar, är hela kraftverket granskas av en behörig elektriker eller det lokala elektriska revision innan det används.
- och inte använda toaletter är anslutna till en sluten tank för den lokala samlingen innan tanken är tom, varnar Edvardsen.

Läs mer om fukt- och vattenskador här >>>

ADVERT

Mest populära