All egendom: trädgård, kök, inredning >> Energi

Tre former av isolering

Dåligt isolerade hus gör många bränder av kråka. Efterisolering kan förändras och förutom lägre värmekostnader får du ett bekvämare och hälsosammare inomhusklimat. Med god isolering är ytan temperaturen på väggar och fönster nästan lika hög som rumstemperaturen vilket ökar bokkomforten.

- Husägare kommer snabbt märka att huset är närmare och bättre isolerat, och de kommer också att märka det på plånboken genom lägre energikostnader. Samtidigt, vi spara värdefull energi och bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser, säger minister för olje- och energi Terje Riis Johansen när Enova SF lanserar nu en landsomfattande kampanj för att uppmuntra ägare av bostäder byggs i 1960, 1970 och 1980 för att rehabilitera och efter att isolera bostäder.

Efterisoleras mot kallluft

Häng ispinnarna från ditt tak i vinter. Då är ditt tak för dåligt isolerat. Takstänger innebär att en del av den energi du använder för att hålla en behaglig temperatur inuti hjälper till att smälta snö på taket. Hus byggt på 60-, 70- och 80-talen har ofta dålig isolerad kall luft. Det är inte meningen att värmen från vardagsrummet ska ta sig upp på vinden.

Lyckligtvis är det ofta en enkel sak att återisolera ett kallt tak - i många fall kan du själv göra det. Det är viktigt att du följer instruktionerna från tillverkaren eller instruktionerna från SINTEF Building Research Series. Ju mer isolering du får desto bättre effekt. Men kom ihåg att ventilerna inte får förseglas igen, taket måste vara väl ventilerat. Det är också viktigt med intakt ångspärr till golvet under, annars kan fukt uppträda på vinden och orsaka rotskador.

Efter Isolera exteriör

En fördel med att göra isoleringsarbeten ut, är att du kan bo i huset medan arbetet pågår och bostäder yta förblir oförändrad. Det här är det vanligaste sättet att återisolera väggar: Av med beklädnaden, upp med extra pråmar och mer isolering, och på ny klädsel. Detta är ett jobb för professionella. Husets botten blir större och fasaden ändras. Utvändig isolering av ytterväggar är en effektiv och teknisk fukt smarta åtgärd, men det kommer att vara begränsade hur mycket tjockare väggar kan tillåtas vara, till exempel i förhållande till takfoten, stänger tak, fönster detaljer och estetik. Typiska tjocklekar är 50-100 millimeter. Därför måste du undersöka om du måste vända sig till kommunen, eller om det håller byggnaden opt arbete

För att behålla den ursprungliga utseendet på fönsterkarmar, måste fönstren flyttas ut ur väggen. Om du använder möjligheten att byta till nya lågvärda lågenergifönster får du ännu större effekt.

- Fönstren står för en betydande del av värmeförlusten genom klimatskalan. En värmeförlust på 30-40 procent är inte ovanlig i typiska efterisoleringsartiklar från 1960-talet och 1970-talet. Att förbättra denna svagaste punkt är därför alltid märkbar, säger civilingenjör Trond Bøhlerengen vid SINTEF Byggforskning.

Utvändig isolering

Kan eller vill du inte byta fasad, eller vill du inte ta hand om hela huset? Isolering på insidan kan du begränsa jobbet till de kallaste rummen, och du kan göra jobbet steg för steg istället för att ta hela huset på en gång. Om du planerar bra är arbetet relativt enkelt att utföra. Du bör dock be professionella att bedöma huruvida fasaden kommer att stå emot åtgärden eller om det finns risk för frostskador och förväxling.

- Kom ihåg att efterisolering alltid leder till förändringar i fukt- och temperaturförhållanden i delar av konstruktionerna. Detta är oproblematiskt när man lägger efter isolering i den befintliga strukturen, men isolering från inuti eller inuti kavitetskonstruktioner kan orsaka problem. Då är det viktigt att använda hantverkare eller andra med professionell kunskap. När taket är isolerat är det viktigt att golvkåpan, taket i det underliggande rummet, är lufttätt för att undvika kondensskador i taket. Inbyggd belysning är vanliga läckagepunkter. Sådana bör inte ske i ett isolerat tak eller på tak, säger Bøhlerengen.

Eldfast isolering gäller framförallt trähus.

- Mur- och betongkonstruktioner är vanligtvis inte lämpliga för inre isolering. Här är extern efterisolering effektiv och ofta lätt att implementera, säger Bøhlerengen.

ADVERT

Mest populära