All egendom: trädgård, kök, inredning >> Tjänsten

Tre tips ge ordentlig brand i eldstaden

Anledningar att skjuta ordentligt

  • Miljövänligt. Om du har rätt, minskar du sot och partikelutsläpp och bidrar därmed till mindre lokal förorening.
  • Klimatvänliga. Ved är en förnybar energikälla och därför ett klimatvänligt alternativ till fossil uppvärmning. Sot från vedeldning i norra Europa bidrar till snabbare uppvärmning i Arktis. Såsen ligger på snö och is och lockar värme. Korrekt träförbränning minskar dessa negativa klimatpåverkan.
  • Lönsam och effektiv. Om du har rätt, får eldstaden en mer mild behandling. Detta innebär mindre underhåll, rent glas och minskat.

Källa: Norska värmen.

Det är viktigt att elda ordentligt för att undvika sot och förorening och risk för brandsläckning.

Enligt Morten Seljeskog, forskare i Sintef Energi, bör du undvika att använda fuktigt trä.

- Fuktighet bör vara mindre än 20 procent. Bara torrt torrt trä i ugnen.

Norska, kort resa vid

Han stöds av Merethe Slensvik Halvorsrød, ordförande för Norsk varme. Hon förklarar att för fuktigt trä kan orsaka sot i skorstenen. Sotantenner är mycket lätta, även vid låga temperaturer. Därför kan det enkelt bli en rörledning.

Miljön drar också fördel av att använda torrt trä. Enligt miljödirektoratet leder användningen av fuktigt trä till att sot och partikelutsläpp är 10-30 gånger högre än vid användning av torrt trä.

- Snälla köp Norwegian, kort resa på. För det mesta blir träet torrt nog, men du kan kontrollera detta genom att knacka två stockar mot varandra. Om det finns ett "ihåligt" ljud är träet tillräckligt torrt. Om du är osäker kan du gå till köp av en fuktmätare. Detta ger dig mycket pengar i många byggbutiker.

- Du sätter in två pinnar i träet och mäter fuktprocenten. Om procentsatsen är över 20 år är träet för fuktigt. Om du har sparkat för vått trä, kanske du vill ha godis på ditt besök, säger Halvorsrød.

Tricket ska avfyra på ett sätt som håller kubbarna längre och ger mer värme.

Artikeln fortsätter under bilden.

Bygg elden korrekt

Då måste du bygga elden korrekt. Du ska antända från toppen för att få snabb värme i förbränningskammaren och dra i skorstenen. Se öppen spis och skorsten under en. Om du öppnar skogen på toppen, börjar du genast. Flammorna ska alltid vara över skogen, när du bränner mer gaser och processen blir mer miljövänlig.

- Tenn från toppen. Det ger en snabbare uppvärmning och mer syre till lågan. Kontrollera sedan att du har tillräckligt med luft. Öppna alla ventiler i ugnen, och ställ in dörren öppna för några minuter innan den brinner väl. Justera ventilerna så småningom, Halvorsrød är tillgänglig.

Visste du att du kan få pengar för att ersätta din gamla vedspis?

Tenn från toppen

Hon får stöd från Seljeskog.

- Det är självklart att du får den bästa effekten genom att tända från toppen av huvudbobben.Om du tänder upp ibland eller under de stora kuberna bidrar mycket av värmen till att värma dem och draget blir inte tillräckligt snabbt.

När ugnen blir varm och väggens temperatur i skorstenen ökar kommer du att märka att dragningen ökar.

- Hur lång tid det tar beror på hur lång tid det tar att värma skorstenen. Gamla skorstenar behöver längre än nya stålrörskor. Känn dig fri att lysa upp dörren något för att du får tillräckligt med luft, säger Seljeskog.

Vill du dekorera det nya vardagsrummet med en vacker gammal vedspis? Då bör du kolla dessa regler.

Använd tennbriketter

Seljeskog rekommenderar att man börjar med något som brinner lätt. Du kan använda papper eller torr buske av små träd, som gran.

- Tennbriketter rekommenderas också. Tennbriketterna tänder lätt kopporna och du får en intensiv värmekälla som snabbt hjälper till att få rökgasens temperatur i skorstenen, säger han.

Fördelen med mousserande briketter är att de brinner längre och att värmen blir hög under en lång tid.

Använd torra träkubbar i botten och en blandning av bakpulver och 2-3 briketter på toppen.

Kontrollera vilka tennbriketter som bäst testas.

Säkerställ ventilation

Om du har en balanserad ventilations- eller avluftningsfläkt åt gången kanske du vill stänga av den eller öppna ett fönster. De flesta ventilationssystem har en speciell funktion för luftning som reglerar luftflödet.

- Undvik att stänga ventilerna (draventiler) för tidigt. Då får du smörjning och partiklar och oförbrända gaser går rakt ut i skorstenen utan att brinna upp. Ulmförbränning kan också orsaka gasexplosioner i förbränningskammaren och i skorstenen. Dessa kan bli så kraftfulla att ugnsglaset kan brista, förklarar Seljeskog.

Vill du läsa mer av sådana saker? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och följ klicka på Facebook.

Bygg elden korrekt

Använd torra träkubbar längst ner och en blandning av bakpulver och 2 - 3 briketter på toppen.

  • Torka lite på vägarna och har djupa sprickor. Om du träffar två kuber mot varandra, ska det låta som när en fladdermus träffar en boll.
  • Om du använder fuktigt trä med mer än 20 procent fukt, är sot och partikelutsläpp 10 till 30 gånger så höga.

Källa: Norska Uppvärmning.

Tenn från toppen

Tenn från toppen möjliggör snabbare uppvärmning av förbränningskammaren, vilket gör det snabbt att få bra utkast i ugnsröret och röret, mer syre till lågorna och högre temperatur.

  • Flammorna på toppen säkerställer att kuberna värms upp under så att de avger gaserna som gör att branden brinner och hålls lika. Använd betande briketter för att säkerställa snabb tändning av pannorna på toppen, för att undvika onödig rök under startfasen.
  • Långsam upptagning och låg temperatur för att stoftet ska multiplicera.

Källa: Norska Uppvärmning.

Se till att luften är tillräcklig

DÖRR: Endast torrt trä kommer in i ugnen. Fuktigheten måste vara mindre än 20 procent.Om du är i tvivel om träet är torrt nog, kan du köpa en fuktmätare. Foto: ILLUSTRATION PHOTO: Getty Images.

Se till att det finns tillräckligt med luft i huset, så att ugnen får tillräckligt med luft för förbränning.

  • Köksfläkt och ventilationssystem som drar luft ut ur huset minskar utkastet i röret. Öppna alla ventiler i ugnen. Ställ dörren öppen i upp till 5 minuter tills den brinner väl.
  • Endast när eldstaden är varm efter ca 15 minuter, justeras ventilerna. Det är viktigt att stänga inte spjället så mycket att flammorna dör ut. Veden ska alltid brinna med synliga flammor.
  • Brand utan flamma fördubblar koldioxid och partikelutsläpp.

TOPPEN AV TOPPEN: Du måste börja bygga elden korrekt. Du ska antända från toppen för att få snabb värme i förbränningskammaren och dra i skorstenen. Foto: ILLUSTRATION PHOTO: Getty Images.

Källa: Norska Uppvärmning.

LUFT: Se till att det finns tillräckligt med luft i huset, så att ugnen får tillräckligt med luft för förbränning. Foto: PHOTO: Getty Images.

ADVERT

Mest populära