All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Detta kommer att följa bostadsinköpet

När man köper ett hem orsakar det ofta en tvist att säljaren har tagit med saker som inte ska tas bort. Många husägare ställer frågan om hur man ska följa fast egendom när hemmet säljs. De flesta har kommit i kontakt med utrustning som är ansluten till fastigheten, men hur är det med utrustning som lampor och brandsläckare? Och vilka apparater kommer att finnas kvar och vad kan du ta med?

Utgångspunkten kommer att vara allt som är fast och det var i bostaden på displayen, om inte annat anges på displayen eller i försäljningsdokumenten.

Fastighetsmäklareföreningen (Association of Real Estate Agents), Fastighetsmäklareföreningen och Eidendomsadvokatenes Servicekontor har slått samman och gjort en lista över flyttbara och tillbehör som följer fastigheten till salu. Listan för att förhindra konflikter mellan parterna om vad som kommer att hända när bostaden överförs till sin nya ägare har varit tillämplig sedan den 1 februari i år och är en fortsättning på en liknande lista som NEF gick med för två år sedan.

Advokat Hogne Sandanger driver webbplatsen för din boende advokat. nr. Han förklarar till Bonytt. nej att tillbehören regleras, om inte annat avtalats mellan säljaren och köparen, 3-4 § och 3-5 i tullagstiftningen.

Full överensstämmelse

Attorney General Magnus Nordhus, från din bostadsdirektör. nej betonar att det finns fullständigt avtal mellan köpare och säljare.

- Det är i princip avtalet mellan hemköparen och bostadsförsäljaren som bestämmer vilka tillbehör som ingår i bostaden. Har parterna kommit överens om att kylskåpet ska följa, så förklarar det, förklarar han till bonytt. nr.

- Har parterna kommit överens om det motsatta, kommer kylskåpet att finnas med på säljarens rörliga last.

Poängen är att förhandsanmälan ska ges om eventuella avvikelser från den vägledande listan och att dessa avvikelser måste anges tydligt i försäljningsuppdraget.

Därför är rådet att, som husägare, bör du noga tänka på vad du vill ta med på den rörliga belastningen och vad som kan stå. Med detta sagt kan köparen inte förvänta sig att inkludera varor som anges i försäljningsuppgiften som inte ingår, även om de ursprungligen skulle göra det om inte annat avtalats.

Listan gäller emellertid endast i fall där annars anges i marknadsföringen eller avtalet mellan parterna.

Proffs och advokat hos Postbanken Eiendom i Bergen, Joacim Holter påpekar att det är viktigt att klargöra vad som ska följa / inte följa bostaden.

- Det är i allmänhet vår tydliga rekommendation att prospektet måste ta hand om att ge information om vad som inte ingår, särskilt när det gäller rörliga eller inkomster som är av stort värde för säljaren, har han tidigare sagt till bonytt .nr.

Lampor särskilt populära

Enligt chefen för Association of Real Estate Agents (NEF), Christian Dreyer, den särskilda lamporna vara ett problemområde.

- Om lamporna är monterade i taket på t ex sken som lämnar märken om de tas bort, ska lamporna förses med huset. Om lamporna är fastsatta i taket är det mer i gråzonen. Säljaren kan hävda att lampan faktiskt är lös, men att den måste borras för att sitta, har Dreyer tidigare sagt till Nettavisen.

Detta kommer att följa fastigheten

Nedan är listan utarbetats av Association of Real Estate i samarbete med Fastighetsbyrå Företag och Property advokat servicekontor, som visar lös egendom ska alltid följa egendom om det var på fastigheten vid köparens inspektion och annat överenskommits.

1. Vitvaror ingår i köket. Lösa små apparater ingår dock inte

2. Häckspinnar , oberoende av sättet för fastsättning

3. Värmekällor , ugnar, spisar, eldstäder, värmepumpar och panelvärmare, oavsett hur de är fastsatta. Icke-stående biopeiser och värmare på hjul ingår ej. Om bostadsutrymmet inte har vägg- eller fixerade värmekällor på displayen följer detta inte

4. TV, radio och musikanläggning TV-antenner och gemensamma system för TV, inklusive parabolantenner (om tunern inte tillhandahålls, ska detta anges separat i prospekt). Väggmonterad TV / flatskärm med tillhörande fästsystem och musiksystem levereras inte med

5. Badrumsmöbler : badkar, dusch, duschväggar, alla fast spegel och hyllor, fast glas och handdukshållare, inklusive handdukstorkar och badrumstillbehör med överskåp

6. Spegelplattor , oavsett stil

7. Garderob , även om dessa är lösa, samt fasta hyllor och knagger

8. Kitchen levereras. Detta gäller även beläggningar, öppna hyllor och alla köksartiklar

9. Markiser, persienner och en annan typ av inre och yttre skuggning, presenningsförsedda, vertikala persienner och hissgardin

10. Extraktorfläktar av alla slag och fast luftkonditionering

11. Central dammsugare ingår i komplett fabrik inklusive slang

12. Ljuskällor : kupoler, belysningsarmaturer, fasta spotlights, upphängning och skenor med strålkastare, utomhusbelysning och trädgårdsljus. Vägglampor, gångjärnslampor, inklusive ljuskronor, prisma lampor och liknande, följer inte

13. Bostadsalarm (där detta är kopplat till ett avtal, antas att avtalet kan överföras till köparen)

14. Utanför soptunnor och eventuellt hålla / hus dessa

15. Brevlåda

16. Växter, buskar och träd som planteras på tomten eller i fasta lådor och liknande

17. Flaggstång och fast clothes , och andra fasta utomhusevenemang som Tub, lekstuga, utomhus spis och liknande

18. Olja / paraffinfetter : Varje lager av paraffin / bränsleolja avvecklas direkt mellan parterna vid förvärvet

19.Gasbehållare för gasspis och gaspanna

20. Brandbekämpning, brandbekämpning, svepande och liknande där detta krävs

21. Brandsläckare, brandslang och rökdetektor där detta är nödvändigt. Det är hem- och användarens plikt att se till att utrustningen är tillgänglig på alla fastigheter. Om inte annat uttryckligen avtalats därför alltid följa försäljningen av fastigheten

undvika konflikter

Det huvudsakliga syftet med listan är att undvika konflikter mellan parterna om vad som kommer att följa upp när fastigheten överförs till den nya ägaren.

- Eftersom fastighetsförsäljningar förblir osäkert om vad som ska följa på försäljning, anser vi en sådan lista skulle bidra till att minska antalet konflikter har Head Bodil Næssvik Association of Real Estate sade i ett uttalande.

Uppförandekod

Avsnitt 3 i avfallslagen reglerar vad som ska följas vid boende.

Magnus Nordhus påpekar att inköpsavtalet i praktiken ofta saknar exakta klausuler om tillbehören som kommer att följa hemmet.

- I avskaffningslagen finns regler om tillbehör som gäller i sådana fall.

- Dessa regler bryter inte över avtalet mellan köpare och säljare, men slutar avtalet på de punkter där avtalet inte är slutfört.

Magnus Nordhus utvecklar vidare att i fastighetsförsäljningar, anges det två alternativa villkor (räcker att man är sant) att en sak utgör tillbehör till bostaden

- Den första är att saken är "permanent" infördes och "fast ", i hemmet. Den andra är att saken är "bestående" introducerad i och "anpassa" hemmet. Lagen nämner också några praktiska exempel:

"Denna skuld, bland annat fasta installationer och installationer för värme, elektriska fixturer, fasta antenner, fast golvmattan, dubbel fönster, inbyggt kök apparater och maskiner och andra inbäddade saker"

- Denna notering är inte uttömmande. Om varan är permanent och permanent monterad i bostaden eller permanent och speciellt anpassad bostad är det tillbehöret, även om det inte nämns i andra meningen.

"praktiskt taget att flytta"

klargöra varken avtalet mellan köpare och säljare eller reglerna för fastighetsförsäljningar (§ 3.5) Om saken är tillbehör för hemmet, är enligt Nordhus regeln i fastighetsförsäljningar (§ 3.4) för att hjälpa till. Här står det att i tvivelstilfälle "bör betonas om den skulden är ohälsosam att flytta, vilket är nödvändigt för användning på fastigheten eller som bäst kan användas där."

- En sak som är "praktiskt taget att flytta" kan vara en sak som knappast kan tas bort utan att skada bostaden eller på saken själv, eller utan orimliga kostnader. En värmepump kan vara ett exempel. Ofta blir det dyrare att flytta en sådan enhet än att köpa en ny.

- En sak som är "nödvändig för användning på egendom" kan vara en sak som inte kan flyttas utan att egendomen används.

Exempelvis är den enda värmekällan den portabla elektriska ugnen, Nordhus påpekar att ugnarna är tillbehör, trots att de inte är fasta eller anpassade.

- Ett isigt hus har inte samma nyttjandevärde som ett hus med tempererat inomhusklimat.

- En sak som "bäst kan användas" i hemmet kan vara en sak vars användningsgrad beror på dess existens. I den här kategorin kan det vara både fallande saker som är skräddarsydda bostäder (men fortfarande inte permanent installerade) och saker som är skadliga att flytta.

Källor: Norges Eiendomsmeglerförbund, aftenposten. nej, dina pengar. nej, dental advokat. nej, viivilla. nej

Läs också:

Kolla in Bonytt Inspiration Guide

Tvätter du underkläderna i 40 grader?

Vad är verkligen ett stenkast?

- Advokater, domare och arkitekter är typiska "grannar från helvetet"

ADVERT

Mest populära