All egendom: trädgård, kök, inredning >> Tjänsten

Så att du säkerställa god luftkvalitet inomhus i nybyggnation

I gamla hus kan det vara som i inomhusklimatet. Fuktproblem och dålig ventilation är bara några av de problem som kan uppstå i äldre hem.

Om du flyttar in i en helt ny bostäder kommer klimatet förhoppningsvis har varit ett problem med byggherren och de flesta människor kommer att vara säker på ett bra inomhusklimat planeras i den nya byggnaden. Men här kan det också vara utmaningar.

Tänker du att köpa nya byggnader eller har du redan gjort det? Det är därför tillrådligt att kontrollera hur utvecklaren har säkerställt att byggnadens inomhusklimat är tillfredsställande.

Ett hälsosamt inomhusklimat kräver inte beroende på åldern på ditt hem.

Klimat i Nya bostäder: Norska Astma- och Allergiförbundet rapporterar att intresset för inomhusluftens kvalitet ökar bland utvecklare. Foto: Foto: Getty Images

- Svår miss

- Det finns en allvarlig missade inte kontrollera inomhusklimat när du är på displayen och att köpa bostäder, säger Kai Gustavsen, chef för inomhusluftens kvalitet, säkerhet / miljö och hälsa i det norska Astma och Allergiförbundet. Han har 19 års erfarenhet inom hälsa som en yrkeshygieniker och arbete med miljö och hälsa i skolor och förskolor.

De viktigaste faktorerna för ett bra inomhusklimat

 • temperatur
 • Inneklima
 • Luftkonditionerings- / ventilation
 • Ljus / strålning
 • Brus
 • Våt / mögelskador
 • Dust
 • Växter inuti och ut
 • Material
 • Fragrance frizoner
 • Ren byggprocessen
 • Kemikalier

Källa: Norges Astma- och Allergiförbundet.

Han tror friska byggnader kräver hälsa fokus från början, när det inte vara en kostsam process.

- När du planerar ett nytt hem finns det några viktiga faktorer som kommer att bidra till ett gott inomhusklimat. Det måste betraktas som förebyggande från början till slut. Inomhusklimatet får inte glömmas i energispararna. Vi bygger hem för att bo i dem, säger Kai Gustavsen.

Han berättar om en ökning av förfrågningar om rådgivning till den norska Astma- och Allergiförbundet, bara om problem med inomhusluften i nya hem.

- Folk förväntar sig att hemmet ska fungera ordentligt som förväntat och de förväntar sig ett gott inomhusklimat. Om vi ​​köper en bil överlämnar vi en förståelig användarhandbok som är anpassad till mig som bilköpare. Tyvärr är det inte så med nya hem, säger avdelningschefen.

Ökat intresse

Norwegian Building Authority har designat TEK 10, som är tekniska krav för nya byggnader - och alla nya byggnader i Norge byggs enligt denna standard.

TEK 10 reglerar också större ombyggnad av befintliga bostäder.

Kai Gustavsen i det norska Astma- och Allergiförbundet anser att TEK 10 är bra på många sätt, men som tyvärr är för mycket fokus på energibesparing och mindre på hälsa vänlig vistelse miljö för barn och vuxna.

- bostadsbyggare som vill betona inomhusklimat och hälsa bör ser möjligheter i kapitel 13 i TEK 10. Såld detta i praktisk handling i varje enskilt projekt, boendemiljö. Vi arbetar med flera utvecklare att bygga hälsosamma hem och varumärken som intresset växer, säger Kai Gustavsen.

De experter: Mads Mysen, senior forskare vid SINTEF och Kai Gustavsen, chef för inomhusluftens kvalitet, säkerhet / miljö och hälsa i det norska Astma och Allergiförbundet. Foto: Foto: SINTEF OCH NAAF

- TEK 10 garantier

Mads Mysen, senior forskare vid SINTEF, tror det skulle vara ett bra inomhusklimat med TEK 10, med tanke på att arbetet utförs på rätt sätt:

Förebyggande av god luftkvalitet inomhus

 • Undvik rökning inomhus
 • Undvik höga radonhalter inomhus
 • Undvik fuktskador
 • Sörj för god ventilation / friskluft
 • Håll rätt temperatur
 • Gör en ordentlig rengöring
 • Välj lämpliga material < 999> Säkerställ korrekt belysning
 • säkerställa god akustik
 • Gör rent byggnad i byggprocessen
 • Se god förvaltning, drift och underhåll av byggnader
 • Källa: Public Health. Rekommenderade professionella standarder för inomhusklimat.

- Jag känner att inomhusmiljön tas om hand med TEK 10. Kapitel 13 behandlar luftkvalitet inomhus och energi och här är energiramar och värmeåtervinning i fokus, och om detta görs på rätt sätt kommer det att resultera i god, balanserad ventilation med en mekanisk balanserad växt med bra värmeåtervinning.

överingenjör Knut Helge Sandli, norska Building Authority, medveten om de åsikter som TEK 10 fokuserar mer på energi än på hälsan.

- Det finns kända uppfattningar. Vilken fokus du har kommer att variera med din synvinkel. Byggreglerna måste ta många överväganden, och direktoratets roll är att balansera dessa. Slutligen blir det en politisk fråga där strikta krav måste vara. Det är korrekt att det finns mycket fokus på energibehov. Men det är också tydliga politiska riktlinjer att energibehov inte ska vara på bekostnad av inomhusklimatet. Man kan alltid önska mer uppmärksamhet eller strängare krav på inomhusmiljön, men jag tror att Norge är bland de länder som har de strängaste lagkrav för flera av klimatfaktorer, säger befälet.

Radon och fukt

Han säger att TEK 10 har många krav som kommer att bidra till god luftkvalitet inomhus bostäder som matas in, inklusive ventilation, temperatur, radon, ljud och akustik, belysning, synlighet, fuktighet och städning på bygg avslutad.

- Det finns siffror som årligen dör cirka 300 personer i lungcancer där radon är en bidragande faktor. Och fuktproblem i hemmen är den främsta orsaken till dåligt inomhusklimat som orsakar allergi och astma. Ventilationskraven är av central betydelse för tek 10 och kan bidra till att minska både exponeringen av både radon och fukt, säger Knut Helge Sandli.

Se till att dokumentationen är tillgänglig.

Du måste se till att du får dokumentation på ventilationskontrollrapporten.

Det ska regleras och utföras korrekt om det inte finns en felaktig fördelning av luftflödet i de olika rummen. Då kommer det inte att vara korrekt justerat luftflöde i varje rum.

Källa: Mads Mysen / SINTEF Byggforskning

Underhåll

Du måste säkerställa underhåll av ditt balanserade ventilationssystem.

BRA LUFT: Du måste vara säker på att du får dokumentation på ventilationskontrollrapportens registerrapport. Foto: PHOTO: Getty Images

Du bör byta filter en gång per år. Du kan kontakta leverantören av anläggningen - som också levererar filtret. Då kan du årligen få ett nytt filter i posten som en påminnelse att byta ut. Till exempel ger filter på insugningsluften för att minska mängden pollen i huset. Det finns också ett filter på själva avluften - och båda måste bytas ut. Vissa tittar bort på filtret på huven. Det är dumt, för det kommer att finnas obalans i luftflödet och du riskerar övertryck i hemmet. Detta ökar risken för fuktskador eftersom luften inte strömmar genom enheten. Detta kan i värsta fall orsaka skador på mark och fukt i strukturen.

Källa: Mads Mysen / SINTEF

Akta nybyggarna efter 2007

Har du flyttar in i de nya byggnaderna efter 2007 bör kontrollera balanserad ventilation regelbundet.

Byggnadsreglerna stramades avsevärt 2007 och på grund av de nya energikraven som kom, är det troligen balanserad ventilation. Vissa värmare har kondensatavlopp som måste kontrolleras. Regelbundet underhåll av avgasventilation är viktigt.

Användarvänlig värmekontroll

UNDERHÅLL: Du måste se till att ditt balanserade ventilationssystem upprätthålls. Foto: PHOTO: Getty Images.

Sörja för korrekt uppvärmning.

Om du bygger nytt bör du kräva att de olika rum som är utrustade med god och användbar värme kontroll så att familjen kan reglera temperaturen i varje rum. Temperaturen inuti innebär mycket för komfort, komfort, arbetsbelastning och bearbetbarhet och arbetsbelastning. Både låga och höga temperaturer orsakar åkommor och nedsatt funktion. Under värmesäsongen kommer 20-22 grader att vara en hälsosam lufttemperatur i vardagsrummen inuti. I sovrummen ska temperaturen vara 14 grader, eller högst 18 grader.

Vi har olika temptationer när det gäller temperatur, så delningen av rummet kommer att bidra till ökat välbefinnande och kontroll i temperaturmiljön. Att värma golv kan leda till sprickbildning i träets golv.

ÄNDRING I LAGEN: Om du flyttat in i nya byggnader efter 2007 bör du regelbundet kontrollera balanserad ventilation. Foto: PHOTO: Getty Images.

Källa: Kai Gustavsen / norska Astma- och Allergiförbundet

Kräv dokumentation av radonåtgärder

Kontrollera att det är tillräckligt bra radonåtgärder.

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas kontinuerligt i jordskorpan. Utanför radonhalten är normalt låg, och hälsorisker uppstår bara om gas tränger in och koncentreras i våra inomhusmiljöer, enligt NRPA.

Källa: Kai Gustavsen / norska Astma- och Allergiförbundet

Utsläpp från material

göra en bedömning av det material som avger gaser.

INTE FÖR VARMT: Under uppvärmningssäsongen kommer 20 till 22 grader att bli en hälsosam lufttemperatur i vardagsrummen inuti. Foto: PHOTO: Getty Images.

Kemikalier i inomhusluften kan påverka slimhinnan och orsaka hälsoproblem. Det finns fortfarande nya kemikalier och material på marknaden där hälsoeffekterna är lite dokumenterade / kända.

Källa: Kai Gustavsen / norska Astma- och Allergiförbundet

Ventilation

Sewer lukt, rök och avgaser bör inte dras in i ventilationssystemet.

Byggnads- och byggnadsventilationssystemen ska vara placerade och konstruerade för att säkerställa tilluftskvaliteten. Om utomhusluften inte har tillfredsställande kvalitet för att förhindra hälsorisker eller risken för föroreningar av ventilationssystem, måste det rengöras innan det läggs till byggnaden.

RADONMÅL: kräver dokumentation av radontala åtgärder i hemmet. Foto: PHOTO: Getty Images.

Källa: Direktoratet för byggkvalitet.

Rengörbara ytor

Det ska finnas rena ytor som inte samlar in damm.

När du använder hemmet är det viktigt att det kan rengöras effektivt och inte är konstruerat för att samla damm och vapen.

Källa: Kai Gustavsen / norska Astma- och Allergiförbundet

avgasventiler kök och badrum

dålig luft: Kemikalier i inomhusluften kan påverka slemhinnorna och ge hälso krämpor. Foto: PHOTO: Getty Images.

Sörja för tillräcklig avgasventilation.

Kommer köksfläkten att extraheras så att maten extraheras effektivt? Är avloppsventilerna från badrummet och toaletten stora och placerade så att fukt och lukt extraheras effektivt? När man väljer en huva, är det viktigt att betona funktionalitet, hur väl det extraheras, inte bara design. Badrum och toalett är rum med fukt och förorening och måste ventileras effektivt. Undertryck i förhållande till omgivande rum är viktigt.

Källa: Kai Gustavsen / norska Astma- och Allergiförbundet

Kontrollera dagvatten och extrem nederbörd

Du bör kontrollera dagvatten och extrem nederbörd i området där du ska bygga.

VENTILATION: Avloppsrök, rök och avgaser får inte dras in i ventilationssystemet. Foto: PHOTO: Getty Images.

Klimatförändringar innebär att stora mängder nederbörd kan uppstå på kort tid vilket kan orsaka vattenintrång och fuktskador. Du kanske vill kontakta lokala för att höra hur området blir när det regnar mycket och blåser över långa perioder.

Källa: Kai Gustavsen / norska Astma- och Allergiförbundet

Blinds

Välj rätt skuggning.

Är yttre solskydd eller fönster som hjälper till att värma upp? Om du är pollenallergisk, kan det vara soliga dagar du måste vara på grund av den stora spridningen av pollen. Svallrummen kommer då att uppfattas positivt.

CLEAN OVERFLATER: Hemmet ska ha reningsytor som inte samlar in damm. Foto: PHOTO: Getty Images.

Källa: Kai Gustavsen / norska Astma- och Allergiförbundet

Se till att regnvatten rinner av

Se regnvatten inte samlas på taket, men körs effektivt bort.

Vatten som ligger på taket medför risk för läckage, frostskador och fuktskador. Täta tak där vatten och snö flödar bort är ett bra val. Kontrollera att tidvattnet och smältvattnet från snö och is flyter snabbt och effektivt bort från väggen och ytterväggarna. Snö, is och vatten som finns kvar på taket under lång tid kan bidra till "fuktig skada" - att vattnet tränger igenom sprickor och fuktskador uppstår.

Källa: Kai Gustavsen / Norges Astma- och Allergiförbund

EXTRAKTION: När du väljer en huva är det viktigt att betona funktionalitet, hur väl det extraheras, inte bara design. Foto: Inneklima ny bolig

REGN: Du bör kontrollera stormen och det extrema nederbördet i det område där du ska bygga. Foto: PHOTO: Getty Images.

LÖSNING: Är yttre solskuggor eller fönster som hjälper till att värma upp? Foto: PHOTO: Getty Images.

KORRIGA VILLKOR: Se till att regnvatten inte samlas in på taket, men flyter effektivt. Foto: PHOTO: Getty Images.

ADVERT

Mest populära