All egendom: trädgård, kök, inredning >> Energi

Denna typ av isolering kan vara en brand bomb

Det finns många olika sorter av isoleringspaneler på marknaden. Vanligt för flera av de olika typerna är att de är gjorda med oljeprodukter.

Både brandmän och experter i Norge är mycket skeptiska, skriver TV2.

Plastisoleringskort är en av staketet. Om det börjar brinna i den här typen av isolering kan det få stora konsekvenser.

OCKSÅ LÄS: För att förhindra skorstensbränder

Mycket brännbara material

Eftersom isoleringsskivor av plast är gjorda med petroleumprodukter, har brandkåren jämförde det med bränsle i fast form. På grund av detta kan elden utvecklas mycket snabbt, om isoleringspanelerna först brinner.

Biträdande chef för Bergen Brannvesen Fagforening, Tommy Kristoffersen, berättar för TV2 att materialet brinner mycket bra och under de rätta förhållandena kan det vara en brandbom.

Läs även:

Hur man använder värmepumpen bäst

Använd värmepumpen korrekt och få bästa möjliga effekt.

En sådan brand kan spridas över bara några minuter.

Om brandkåren kommer till en byggnad med plastisolen där den brinner, kan det vara så snabbt att det kan avgöra om de kan rädda människor eller inte.

Det kan också finnas en fara för brandkåren att komma in på den plats där en sådan brand har inträffat, eftersom den rök som bildas också är giftig.

Läs också: 12 enkla tips för ett varmare hus

måste vara korrekt installerat

plastisolering är rätt tillräckligt ofta används i kommersiella byggnader och större byggnader, och används i relativt begränsad omfattning i hemmen.

Det finns emellertid flera som använder bland annat denna typ av isolering på fönster och bad. Då är det viktigt att du kapslar isoleringen tillräckligt bra.

Läs även:

För ljudisolering av väggen

Ett rum måste vara ljudisolerat på alla ytor. Vi visar dig hur man ljudisolerar väggen. Du kan även kombinera ljudisolering med värme- och brandisolatorer ...

- Om en brand går in i isoleringen själv är den mycket brännbar. Alla penetrationer och slipsar som gör isoleringen inte inkapslad är potentiellt mycket farliga vid brand, säger huvudmannen för Bergen Brannvesen Fagforening, Lasse Westby till Viivilla. nej

Han rekommenderar att någon använder denna typ av isolering för att följa tillverkarens installationsanvisningar noggrant så att du är säker på att göra rätt sak.

Om isoleringen är täckt med icke brännbart material, minskar risken för brand. Det är ofta i händelse av funktionsfel att de flesta bränder kan förekomma i isoleringen.

Westbye rekommenderar att man använder en annan typ av isolering eftersom det finns ett antal andra alternativ som är mindre eller ej brandfarliga på marknaden.

Ska du isolera dig själv? Så här slår du på dragningen.

Läs också:

Fungerar värmepumpen på kalla dagar?

Undrar du om värmepumpen fungerar på mycket kalla dagar? Svaret är ja!

ADVERT

Mest populära