All egendom: trädgård, kök, inredning >> Trädgård

Detta är vad du måste acceptera på grannfastigheten

Att vara granne kan ibland vara svårt. Träd, boskap och buller ligger på toppen av vad vi nordmän föredrar att argumentera med grannarna, och speciellt våren verkar vara en bra tid för närliggande människor.

Men en sak är faktiskt och visar sig vara obekvämt för dig, något annat som är av diskretionär natur. En orörlig blommarbädd, en gräsmatta som håller sig oskärmad hela sommaren eller resten av våren efter renovering. Det kan irritera dig, men du måste fortfarande uthärda det?

Förmodligen måste du, eftersom gränsen för vad du måste acceptera är ganska bred.

- Det kommer att bli en hel del för grannen som ska beställas att städa upp, säger advokaten i husägareföreningen Annita Magnussen att klicka. nr.

- Men du måste acceptera en viss röra.

orimligt och onödigt

Det är grann lagen och Pollution Control Act, som ger riktlinjer för vad som grannen måste acceptera.

"Inget behov, har gjort eller konfigurera genomföra något så orimligt eller sutur Vande skada eller olägenhet grannen fastigheter. Inn under nackdel är också det faktum att något måste anses för farleg", enligt lagen sektionen 2.

Här det tips befriare vårplenen

Punkt 28 Pollution Act ges ett allmänt förbud mot föroreningar. "Inget behov av att tömma, lämnar, lagra eller transportera avfallet så att det kan vara ful eller orsaka skada eller olägenhet för miljön", den i bestämmelsen.

"Nackdelarna tänker huvudsak av besvär eller obehag som påverkar sinnena, såsom buller och lukt, säger om grannens lagen, punkt 2, NOU 2001. 15 på Försvars områden för lågaktivt flygande

en bil vrak kan vara ok < 999> Så vad är det som måste betraktas som "oskäligt" eller "sutur Tur"

Efter Magnussen uppfattning är en bil vrak inom gränserna för vad som är lagligt

-. Om det finns flera vrak närmas annan gräns, men det är fortfarande svårt att säga när det överskrids kommer det att finnas en bedömning från fall till fall

-.. en bil vrak kan ligga inom ett måste acceptera men om det droppar olja eller bensin från det, så att de kan pålegegs till. ta bort det, säger speciell konsult med miljödepartementet i Oslo, Sophie Anna Edström, klicka com

-.. bedömningen kommer att omfatta gå på om den krossade bilen utgör en miljörisk eller om så kallade människor eller djur kan skada sig på den

Lukt och. råttor

BYGGSKERM: Efter Att lämna från byggbranschen kan vara irriterande, och det ska inte stanna kvar länge. Foto: PHOTO: Alexander Berg jr.

Något annat är om skräpet lockar råttor, eller om det börjar luktas.

Du slösar inte bort det i papperskorgen?

- Vi pratar vanligtvis om något annat, förklarar Magnussen.

Men om du kräver ersättning är gränsen ännu längre.

"Skadan och nackdelen måste dock ha manifesterat sig i ekonomiska förluster, så till exempel inte få kompensation för minskad välfärd på grund av dålig lukt eller buller. Men det kommer att ges ersättning om detta har lett till en nedgång i värdet på fastigheten," den det i NOU 2001: 15.

Byggplats som granne

Vissa erfarenheter utvecklas på grannskapet. Men när projektet är klart ser fastigheten fortfarande ut som en byggplats med mycket byggavfall. Vad gör du?

- Det är på samma sätt samma bedömning som för ett normalt grannskapsförhållande, expanderar Magnussen.

- Frågan är om roten är tillfällig eller har ljungit där länge. Generellt måste utvecklare uppmärksamma sina grannar.

- Börja prata med din granne

Annita Magnussens råd till de som plågas av grannens rot är att vädja först för skull.

- Det är bäst att prata med din granne om det och försöka komma överens, men om grannen inte vill göra något, måste man få en dom att grannen är skyldig att städa upp, och sedan medlingen den första rättslig myndighet.

Mindre omsorg i trädgården, tack

Kommunen kan kräva uppringning

Om en konversation med grannen inte inträffar kan ett alternativ vara att kontakta kommunen. De kan ge order att rengöra. Detta följer av bestämmelserna i föroreningslagen.

"Kommunen kan besluta att personen har lämnat, tömmas eller lagrat avfall i strid med § 28, för att ta bort den, rensa upp inom en viss tid, eller att han skulle täcka skäliga kostnader som en del har haft att ta bort eller rensning", enligt punkt 37.

- Vi får många tips under året, både från privatpersoner och genom våra Rusken patruller, säger Edström, och säger att de behandlar cirka 20 fall per år.

- Vad som bestämmer om vi ger honom en order att städa upp är om skräpet innebär en miljöpåverkan, oavsett om det kan skada människor och djur eller om det bara är skadligt.

Tipsa kommunen om du tror att grannen försöker

Sofie Anna Edstrøm säger att de är helt beroende av privata tips för att göra det möjligt för individer att städa sig. Enligt webbplatsen för lokalsamhället är uppföljningen av tips som följer:

Vi kontrollerar var testet ligger och vem är markägaren

  • Vem är ansvarig? Om inte markägare, någon annan? Om detta är känt är det den som ansvarar för uppreningen, annars är det markägaren.
  • Friluftsföretaget reser på en turné för att titta på testet och ta bilder för dokumentation. Då kan tipsägaren och / eller markägaren gå med om så önskas.
  • Vi skickar ett brev med en begäran om rengöring till den ansvariga personen med en tidsfrist.
  • Uppföljning görs av utomhusförvaltningen för att kontrollera att rengöring har utförts.
  • Vi kan ålägga böter om ingen rengöring sker i enlighet med fastställda tidsfrister.
  • - I de allra flesta fall rensar de efter första bokstaven, säger Edstrøm.

- Och så vidare fungerar lagstiftningen mycket effektivt.

Läs också:

Kan du ta den här hagetricset?

Hur man lägger granitstenar

Expert tips

Letar du efter bra inredningsförslag? Du hittar dem i inspirationsguiden

ADVERT

Mest populära