All egendom: trädgård, kök, inredning >> Energi

Så verkar en värmepump

Följande översikt över hur värmepumpens interna system möter källan att hämta sin värme från och hur den ger värme till bostaden värmesystemet, kan vara användbar för husägare och potentiella byggare. System uppfyller

I en komplett installation värmepump sker ett möte mellan de tre systemen: värmepump interna system, bostad värmesystem och värmekällsystem. Om värmekällan är ett borrhål är det sålunda inte samma arbetsmedium (cirkulations plånbok) som sträcker sig från borrhålet och in i bostaden radiatorsystem.

Tre system - Tre medier

Den cirkulerar olika typer av väskor i de tre olika systemen. Om hemmet har ett radiator eller konvektor system innehåller det vanligtvis vatten (vattenburet värme). Värmepumpens interna system har sitt eget arbetsmedium, såsom propan eller annat medium som växlar mellan gas och flytande tillstånd. I systemet som extraherar värme från källan är mediet vanligtvis etanol och vatten.

Process

Värmekällan ger värme till värmepumpen från värmekällan. Genom en värmeväxlare (förångare) avlägsnas denna värme av pumpen och bringar den i kontakt med husets värmesystem. Genom en värmeväxlare (kondensor) emitteras värmen till husets system och transporteras genom radiatorer eller via golvvärme. Processen sker med hjälp av tryckskillnader. Arbetsmediet (påse) i värmepumpen har en lägre temperatur än miljön och kan därför överföra energi (värme) från dessa till värmepumpen. Denna energi (värme) avger pumpen genom att arbetsmediet i värmepumpen är högre än i husets värmesystem. En kompressor tillåter lågt tryck och låg temperatur när pumpen hämtar energi, och högt tryck och hög temperatur när det släpper ut energi. Detta medför att arbetsmediet i pumpen kokar vid energiabsorptionen och återgår till vätskeform vid energiförsörjningen.

Husets värmesystem

Husets värmesystem kan vara vattenburna golvvärme eller strålningsvärme eller uppvärmd luft. Då värmepumpen arbetsmedium komprimeras till het ånga möter värmesystemet egenskapen i en värmeväxlare där det avger värme och kyler och kondenserar i påsform. Energi levereras till hemets värmesystem som bringar hetvattnet till kranvatten, radiatorer eller golvkablar. Bostadsvärmesystemets egenskaper är viktiga för värmepumpens effektivitet (värmefaktor). Ju lägre temperatur du kan använda desto bättre värmekoefficient. Därför kommer exempelvis en värmepump och golvvärmesystem att ge en högre värmefaktor än en luft-till-luft värmepump.

kranvatten

använda en värmepump varmvattenuppvärmning (vatten för vatten eller luft till vatten), ges också möjligt att utnyttja värmepumpen för uppvärmning hushållsvatten för bad och dusch. Varmvattenförbrukning är den största energihatcharen i ett hus bredvid uppvärmning, och värmepumpens egenskaper är mycket lönsamma för detta.Värmepumpar anpassade till kranvatten kan emellertid vara mindre effektiva än värmepumpar avsedda för lågtemperatursystem. En lösning kan vara att låta värmepumpen endast förvärma varmt kranvatten medan lågtemperaturvatten sätts till golvkablar eller konvektorer i de olika rummen på logi.

Golvvärme

Vattenburet golvvärme läggs i plaströrslingor. Slingorna kan gjutas i betong eller placeras under trägolv. I trägolv används aluminium värmefördelningspaneler för att ge jämn golvvärme. Enligt expertis är vattenburet golvvärme det bästa sättet att använda en värmepump eftersom den kan använda låg temperatur. Vattnet kan vara 25-35 grader C och täcker fortfarande värmen på de kallaste dagarna av året.

Radiatorer

Ett oljedrivet centralvärmesystem med radiatorer finns ofta i äldre hem - och i växande grönska i nya. Om du använder en värmepump som energikälla kan sådana växter passa bra, men även i nya bostäder kan du installera moderna och mindre skrymmande radiatorer (konvektorer) av olika konstruktioner. Radiatorer kräver något högre vattentemperatur än golvvärme, och värmepumpens verkningsgrad (värmefaktor) är något lägre än golvvärme. Men radiatorer är billigare och enklare att montera i befintliga. Ofta kan det också vara lämpligt att kombinera golvvärme med konvektorer, till exempel i sovrum och på loftet.

Luftvärme

Ofta uppblåses husets värmesystem med varmluft genom ett ventilationssystem. En värmepump kan anslutas till ventilationssystemet och ge varm luft genom inloppskanalerna. Det kan också ge varm luft genom en "storugn", som de traditionella luft-till-luft värmepumparna.

Medan andra värmepumpar har tre slutna system har luftvärmepumpen en eller två. En luftvärmepump avger emellertid energi direkt till inomhusluften genom kondensatorn. Nackdelen med luftburna uppvärmningssystem är att de kräver hög temperatur under värmeavledning. Detta gör värmepumpen mindre effektiv. En fördel är att investeringarna är lägre och att det lättare kan utnyttja värmepumpens kylmöjligheter (luftkonditionering). Luft-till-vatten värmepump kombinerar fördelar som finns i luft-till-luft-system med fördelar som finns i vatten-till-vatten-systemet.

ADVERT

Mest populära