All egendom: trädgård, kök, inredning >> Trädgård

Därför bör du beskära i sommar

Söker instruktioner om när du ska beskära fruktträd, säger trädgårdsböcker du ganska mycket densamma: Beskärning bör utföras i slutet av vintern eller sensommaren. Men mycket tyder på att tiden är mogen för att få ny kunskap i området. Gartner och självbetitlade växt man Morten Bragdø från Randesund plantskola menar vi måste kasta den gamla kunskapen, inte heller börja beskära fruktträd under sommaren istället.

- Norrmännen måste glömma vad de har lärt sig tidigare om skörden. Buskar och träd bör beskäras på sommaren, inte i februari och mars. Det är tråkigt att ha varit fel, men det viktigaste är att det här är bäst för växterna.

Det här är en bra nyhet för dig som inte har varit van vid trimning av träden i år. Du uppmanas att fortfarande spendera några månader - tills efter blommande.

- All beskärning gäller för trädens sårytor. Om du beskär under växtsäsongen läkarna själva såret inom en kort tid, så kommer betydligt färre skadliga svampar och andra patogener i såret. Genom grödor på sommaren får du bättre frukt, friskare träd och du undviker sjukdomar på växterna, tror Bragdø.

ÖNSKAR ATT MODIFIERA GAMMAL SKYDD: Morten Bragdø på Randesund Planteskole anser att norska trädgårdsmästare bör byta övning. Foto: PHOTO: Randesund barnskola

- Hur har du gjort misstag i så många år?

Värsta Haagvalparna

- Jag tror att det beror på att man tar hänsyn till sina egna behov, inte växtens. På sen vinter var det inte mycket annat att göra, och då skulle det vara en bra idé att få skörden klar. Men det är inte så att det finns katastrofala konsekvenser om du följer de gamla råden.

- När är den bästa tiden för beskärning?

- juni, efter blommande och när du ser freaks. Då kan du ta bort grenarna som skuggar frukten medan du torkar frukten. På detta sätt är frukten också den bästa.

- Varför kommer denna kunskap först nu?

- Professionella fruktodlare är verkligen i denna kunskap. Men de har ett annat förhållande till träd än trädgårdsmästare borde ha. Fruktodlare har ett exploateringsperspektiv. För dem är det viktigt att driva mycket frukt, inte att skapa vackra träd. De utvärderar löpande risken för arbetskraftskostnader och, om något ska infekteras, kan det leda till ytterligare användning av presentsprutning. Då är det inte så mycket om du skördar på sen vinter, säger Bragdø.

- Vad sägs om det etablerade rådet att beskära stenfrukter som plommon och morello efter skörden?

GAMMEL PRAKSIS: Grundad rådgivning sker vid beskärning av äppelträd på sen vintern. Foto: PHOTO: Niklas Hart

- De gäller fortfarande. Men det gäller de områden i landet där dessa mognar tidigt nog för att hända före mitten av september här med oss, och även tidigare i svalare områden.Sedan är de sista plommon många ställen för senorna att bilda sårvävnad efter skörd. Vad jag vill påpeka är att även för stenfrukten är det viktigt att du också tunna i juni. Och på sommaren är det viktigt för alla att ta bort bladet och de små grenarna som skuggar frukten, säger Bragdø till Klik Bolig.

Strøken hage i april

- Viktigt att skaffa sig ny kunskap

Trädgårdsmästare Klicka Bostäder har varit i kontakt med att Bragdøs råd om sommartryckning är förnuftigt. Gartner Per Kristiansen i BoGrön Rom Hagemijø har till och med rekommenderat att skära antingen sena vintern eller sensommaren. Men han har inga invändningar mot de nya rådet.

- Det här är bra råd. Det finns många fördelar att grödas på sommaren. Då undviker du också alla piska, det vill säga de nya skotten pekar rakt upp och kommer runt snitten. Råd om höst och vår beskärning lämnas från gamla skolan. Det är viktigt att förvärva ny kunskap, men det är inte korrekt att säga att vi har gjort misstag. Dessa råd bör vara kompletterande. Därför är rekommendationen att skörda på sommaren goda nyheter för trädgårdsmästare.

- När ska du definitivt lämna grödan fallet?

- Skär inte före blommande, under den period då det sjunde trädet förklaras i trädet. Då kommer blödet att blöda och det kan vara skadligt. Problemet är att folk stiger upp sent. Om du inte planerar att grödas innan Sevya stiger, är det bättre att vänta tills Blomningen säger Kristiansen till Klik Bolig.

TAN GRANER OM SOMMAR: Juni är en bra tid att tunna grenar och släppa mer ljus i frukten. Foto: PHOTO: Crestock

Stödd av forskare

Marijoons You Should Know

Seniorforskare på Bioforsk, Mekjell Meland, stöder råd om grödor på sommaren. Meland bekräftar att tipsen på sommargrödor är kända inom fruktodlingsindustrin. Rådgivning utförs dock sällan.

- Det är inte praktiskt möjligt för en fruktodlare. Sommarmånaderna är hektiska, så det är mer effektivt för proffs att utföra grödan på sen vintern. För en hobbyist eller trädgårdsmästare är sommaren en bra tid.

Men Meland instämmer inte i att man bör glömma det som tidigare lärde sig om beskärningstid.

- I princip kan du grödas hela året, även flera gånger under samma år. Det viktiga är att trädet har tid att spela såren.

Fruktforskaren ska se på vädret än på kalendern innan han flyttar ut i trädgården med sågsågen.

- Undvik beskjutning när det är grovt väder. Detta ökar risken för att såret är infekterat. Vänta tills det blir torrare i vädret. Då blir sårområdet inte fuktigt och risken för infektion blir då mindre, säger Meland.

Läs också:

Quiz: Har du gröna fingrar?

Tio inspirerande terrasser

Tio tips för en vacker trädgård

Testning av glass - det här älskar barnens bästa

ADVERT

Mest populära