All egendom: trädgård, kök, inredning >> Innan Du Börjar

Därför att hantverkare har ROT

Besvikelsen är enorm bland många hantverkare, efter regeringens föreslagna statsbudgeten för 2015 inte innehöll ett ROT-avdraget.

- Vi vill inte släppa taget om den fordran på ROT-avdraget i Norge, men se till att tåget är borta den här gången, säger ordföranden i Målning och byggtapetsermestrenes National Association, Lars Barg.

- Vi i MLF är alldeles för små för att kämpa ensamma. Vi behöver få mer, och BNL behöver vara tydligare på planen, säger Barg.

Slagsmål extraknäck

Lars Barg, chef för MLF

I Sverige finns sedan flera år tillbaka infört en ordning med ROT-avdraget, och det har visat sig vara framgångsrik. Nu vill norska målare införa ett liknande system i landet.

Anna Furhoffs Jensen, chef för Sandefjord-hantverk och Industry Association och Vestfold Målning och Byggtapetsermesterlaug, det är djupt engagerad i RME fråga och anser ett viktigt verktyg för att bekämpa svartarbete, brott och för att öka rekryteringen till yrkesutbildning .

- Om det blir billigare för "Mr and Madam" och använder hantverkare vid renoveringen, gör de det istället för att betala svart eftersom de är angelägna om pengar. Vi målare har långt borttappad den privata marknaden, men vi behöver dessa jobb för att skapa förutsägbarhet i företaget. Dessutom ger det svarta arbetet yrket ett dåligt rykte.

Inga ungdomar kommer att vara målare idag och rekrytering är för låg.

- För att få lärlingar i företaget behöver vi jobb för dem, och ett bidragssystem som täcker en del av extrakostnadsutbildningen i företagskostnader, avslutar hon.

Hur fungerar den svenska modellen för hantverkaren?

Hur fungerar ROT?

ROT. På svenska ges förkortningen "Reparation och underhåll, Byte och tillägg". På norska översätts det ofta av "Rehabilitation, Remodeling and Additions". Detta är en rättighet som ägaren av hans hemvist måste dra av från arbetskraftskostnaden för ROT-arbetstagaren i bostaden.

Konsumenten får årligt avdrag för hälften av arbetskraftskostnaderna, upp till 50 000, men måste betala alla materiella och andra kostnader. Resekostnader är inte heller avdragsgilla.

För hantverkaren innebär det i praktiken att han inte fakturerar kunden för hela kostnaden för arbetet. I stället skickas en faktura till hälften av beloppet till kunden och en begäran om betalning av resterande belopp skickas till Skatteverket.

ATT UNDERSÖKA

hantverkare måste redan fylla i ett formulär, där han anger namn och personnummer på kunden och fastigheten i fråga (med beteckningen från fastighetsregistret). Hantverkaren måste också undersöka att kunden inte redan har fått maximal skattesänkning under innevarande år och om det finns fler ägare av fastigheten än den nuvarande kunden.

Gränsen på högst 50 000 kronor gäller per person, oavsett hur många hem man äger. Å andra sidan kan flera personer äga ett hem tillsammans och få avdrag på upp till det maximala beloppet, om arbetskostnaderna indikerar det.

ELEKTRONISK SKEMA

Efter avslutat arbete skickas fakturan till kunden, mindre än hälften av arbetskostnaden inklusive moms. När köparen har betalat sin faktura skickar hantverkaren en elektronisk blankett från Skatteverkets E-tjänster, eller i form av ett papper skickat per post. Skatteverket betalar normalt resterande belopp inom tio arbetsdagar.

För att få pengar betalade av Skatteverket måste hantverkaren ha en sk F-skattelista. Det är ett intyg från Skatteverket att bolaget har godkänts för F-skatt. Detta innebär att bolaget själv ansvarar för att betala skatter och avgifter till myndigheterna, till skillnad från en skattebetalare där arbetsgivaren eller kunden tillhandahåller skatte- och socialförsäkringsavgifter. Ett F-skattcertifikat kan återkallas om företaget inte kan betala betalningen av

ADVERT

Mest populära