All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Driva vattenkällan i kabinen

Rent vatten vid stugan är något som många kabineägare drömmer om. Norrmän tillbringar både helgdagar och helger i stugan och då kan rent vatten vara ett behov för många.

Vi skiljer mellan ytvatten och grundvatten när det gäller vattenkällor. Ytvatten är det vatten du ser, som strömmar och sjöar. Grundvatten är vattnet som samlas under marknivå, till exempel till brunnen.

- Tid är en kritisk faktor för dricksvattenkvaliteten. Använder vattnet under en lång tid från att slå i marken, tills det hamnar i brunnen är det bra, säger Eyvind Andersen, befälet i folkhälsa. - Vattnet transporteras genom sprickor i bergen eller lossnar. Att ta denna transport i mer än 60 dagar anses vara säker att dricka, säger han.

Det betyder att en brunn inte ska fyllas uppifrån, men från botten. Läcker det från ytvattnet i brunnen, det blandar med det vatten som sedan länge har fått gott dricksvatten. Ofta händer sådant läckage eftersom locket väl är inte tät, eller därför att massorna runt brunnen är stängd, så att vatten flödar ner längs kanten av brunnen. Om du har grävt en brunn i en avlopp kommer risken för förorening att öka.

Ner till vattennivån

Om du gräver en brunn, gå först igenom det som kallas omättad zon. Om du gräver djupare kommer du att komma ner där vattnet rör framåt. Då är du under grundvattenspegeln och här hämtar du vattnet. Detta är källan som ger den bästa vattenkvaliteten. Anledningen är att det tar lång tid att transportera genom massorna.

Om grundvattennivån ligger nära ytan kan det vara nödvändigt att gräva en brunn så att vattnet samlas i en kum. Där det finns en väg ner till grundvattenspegeln och i områden med ett stenigt område borras brunnarna.

UTHYRNING VATTEN: Det finns många sätt att dricka vatten. Billiga och mödosamma eller dyra med vatten levereras direkt i hoppet. Foto: Foto: Øivind Small

Bore i berg

Använd inte tak vatten

Ett tak fångar inte bara vatten utan även fågelspillning och andra föroreningar. Därför är detta vatten olämpligt för mat och dryck om du inte rengör det ordentligt. Vatten från torvtak och impregnerade bordsskivor är särskilt olämpliga.

De flesta bergarter i Norge är täta. Därför måste en brunnsöppning passera en eller flera vattenburna sprickor i berget för att ge vatten. Brottsystem bör kartläggas, samtidigt som det måste samlas geologisk kunskap om området, förklarar Arne Riis i Follo borrhålet. Det borde helst inte vara berg på den dag där brunnsborrningen ska placeras, eftersom detta ger dåligt skydd mot förorening. Ett passande lager på lösningen är perfekt.

Det är inte lätt att välja brunnsplatsen vid borrning till en stuga. Well-wellers bästa tips är att undersöka om mer än du behöver vatten.Då finns det större chans att hitta en lämplig plats, samtidigt som kostnaderna delas på flera.

Wellhouse

BRØNNBORING: Ett brunnsborrföretag gör jobbet och de levererar mest du behöver för att få vattnet fram till hoppet. Priset för borrning, pumpanläggningar och det som naturligt hör till är ca. 60 000 kronor. Dessutom finns vattenledningar och inredning av rörmokeri. Foto: PHOTO: Øivind Lie

Ett brunnhus bör förhindra att ytvatten och små djur och insekter tränger in i brunnen. Hur du gör det liknar huruvida du gräver eller borrar. Fackets yta borde hälla bort från brunnen så att ytvattnet inte ackumuleras i brunnens närhet. Övre delen av brunnen ska poppa 40-50 cm över marken och ha ett solidt och smalt lock. För brunnar rekommenderas att man använder ett brunnhus, men en väl utformad brunn kan också användas.

Skapa ett kontrakt

Om du har ett borrningsföretag att borra bra är det viktigt att klargöra alla förväntningar i förväg. Borrbolaget vill garantera vatten, men garanterar inte vattenkvaliteten. Att hitta rent vatten direkt är allt i sin vackraste ordning. Om det emellertid finns för lite vatten eller det är brunt, måste ytterligare och kostsamma åtgärder vidtas. Därför är det viktigt att ha ett riktigt kontrakt. Den ska innehålla allt om:

- Transport och Access.

- Borrning i bergen.

- Tillägg för borrning genom laster över berg.

- Försegling mellan matrör och berg och ämnet som ska användas.

- Registrering av borrbrunn vid Norges geologiska undersökning (NGU) enligt föreskrifterna.

Eventuellt:

- Hydraulisk tryckning eller sprängning för att öka vattenytan.

- Provpumpar och vattenanalyser.

- Videodokumentation av brunnsdesign under marknivå.

Se till att den är tätt runt brunnen där brunnsröret sticker ut. Dessutom måste den vara nära alla ledningar och ledningar. Då undviker du ytvatten genomträngande. Om du gräver väl och använder ankor är det viktigt att försegla väl mellan ringarna.

Stagnerat vatten är renast

Ytvatten är vatten från sjöar, strömmar och floder. Du kanske har hört att rinnande vatten är säkrare än stillastående. Det är inte fallet, åtminstone inte om vi pratar om stillvatten i sjöar. I en ström eller en flod transporteras föroreningen snabbt från var den uppstår till var du hämtar den. Tiden är en kritisk faktor, och i denna korta tid bryter det ner bakterier, virus och parasiter. Dessutom späds det förorenade vattnet i liten utsträckning. Om du vill vara säker på att detta vatten inte innehåller förorening, måste det rengöras ordentligt. Risken för infektion minskar om du gräver en brunn några meter från bäckenet. Sedan rensas vattnet genom massorna.

Ju djupare desto bättre är principen om vatten i sjöar. I ett vatten av

ett visst djup finns det två lager. På sommaren finns en kall säng

på botten och en varm yta och på vintern är den omvänd.I båda fallen kommer förorenat vatten från floder och vattendrag som kommer in i havet till stor del att tappa upp och fortsätta. Bottenvattenkvaliteten förbättras ytterligare genom förorening av föroreningar när vattnet lämnas stående under en bra tid utan att blandas med ytvattnet. Det innebär att du bör lägga vattenintaget djupt om du vill extrahera dricksvatten härifrån.

Undvik kontamination

Det är framförallt avföring från varmblodiga djur som kan orsaka problem med förorening av vatten. Det gäller områden med betesmarker, odlad mark och där det finns dränering från olika toalettlösningar, som utedör.

GRAVE VÄL Foto: Teckning: Øivind Small

BORE VÄL Foto: Teckning: Øivind Small

För brunnar i bergen finns det en större chans att få rätt rent vatten om de är belägna mer än 100 meter från jordbruksmark och floder eller strömmar. Det är också en fördel att tjockleken på den lösa massan i det område där brunnen borras är minst 2,5 meter. 2, 5-3 meter omättad zon (överst där det inte finns något vatten) är ett minimum för borrningar i lösningsmedel. Områden med tjocka mineralämnen bör undvikas eftersom det kan orsaka problem med höga järn- och mangankoncentrationer i brunnsvattnet. Brunnen måste emellertid placeras uppströms för eventuella föroreningar. Obligatoriskt avstånd måste bestämmas för varje plats och varje typ av brunn.

Rengöring av vatten

Om du har vatten i kabinen, bör du överväga om allt ska dricksvatten eller om att skilja mellan dricksvatten och dricksvatten. Hanterar du en grov gas på dricksvattnet, medan du rensar rent dricksvatten, är det pengar att spara. Det finns system som gör det enkelt att skilja.

Den vanligaste metoden är att filtrera vattnet genom ett membran. Det görs i flera steg. Först filtrera de grova partiklarna, sedan vatten genom flera steg med finare och finare filter tills det har uppnått den kvalitet du vill ha.

Läs också:

Här är de coolaste interiörbilder

Rummen är ljusare här sättet

Escherichia coli: Dessa kommer inte att dricka vattnet Foto: Foto: Wikipedia

UNIVERSAL FILTER: Detta filter görs för vattenkällor med extra dålig vattenkvalitet. Det kombinerar många filtertekniker och tar bort stora och små partiklar plus mikrober i dricksvattnet. NZ 3690. Foto: FOTO: Øivind Small

Hur får man de bästa bären

Se två män bära

ADVERT

Mest populära