All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Prisfallet överstiger inte

Det var inte många ljuspunkter när Statistikcentralen presenterade sin rapport om konjunkturutvecklingen i Norge och utomlands idag.

Januari förvånansvärt positiv prisstatistik för bostadsmarknaden har bidragit till en ny ökning och noggrann optimism bland konsumenterna om bostadsjakt. Men det finns ingen anledning att njuta av förskottet, vi måste tro på SSB. 2009 kommer att vara brant.

Under 2008 sjönk priserna med 1, 1 procent och prognosen för detta år är 12, 1 procent. Priset på lägenheter med självhushåll nådde en topp i fjolåret förra året och föll sedan. Detta har bidragit till att bostadsbyggandet har fallit kraftigt. I lägre räntor förväntas bostadspriserna dock inte nå botten fram till slutet av innevarande år, med ett totalt prisfall från upp till 20 procent. SSB förväntar sig 2010 en fallande pris på 2, 1 procent.

- Bostadspriserna har ökat kraftigt under många år. Det har redan vänt om, och fram till fjärde kvartalet förra året har priserna sjunkit tio procent från toppen. Det är dock fortfarande så att hushållens skuld fortfarande är hög. Vi tittar på ökad arbetslöshet och fallande hushållsinkomst. Detta kommer att påverka prisnedgången ytterligare, säger Roger Bjørnstad, forskningschef för Statistikcentralens makroekonomiska grupp, till DinSide.

Finns det några faktorer som eventuellt kan ändra detta?

- Det slutliga resultatet är givetvis osäkert. Till exempel, om bankerna stramar mer än vi tror, ​​kommer bostadsmarknaden att utvecklas ännu svagare än i våra progons.

Roger Bjørnstad är forskningschef för Statistiska centralbyråns makroekonomiska grupp. Foto: SSB Se mer

Enligt Bjørnstad har Statistiska centralbyrån en relativt optimistisk bild av finanskrisens inverkan på bankernas utlåning.

- Hushållen upplever däremot stark intäktstillväxt, delvis beroende på ränteutvecklingen. Isolerat sänker prisnedgången uppåt, men i kombination med andra faktorer tror vi inte att det är tillräckligt, säger Bjørnstad.

Men han utesluter inte att denna effekt kan vara något större än antagen.

Läs också: Se till att fastigheten är värd mindre

Alla pilar pekar nedåt

Norska huspriser

- Norska huspriserna är för höga, säger Harald Magnus Andreassen på First Securities till DinSide i december.

Bostadspriserna är bara en del av Statistikcentralens rapport om konjunkturutvecklingen. Inledningsvis SSB skriver att det är exportindustrin som tar störst skada på finanskrisen och bakslag i världsekonomin, och att till och med kraftfulla finans- och penningpolitiska stimulanser kommer sannolikt inte Kunena förhindra den norska ekonomin har några tuffa år framöver. Konjunkturcyklerna förväntas bli högre under 2011.

ADVERT

Mest populära