All egendom: trädgård, kök, inredning >> Klar

Planen är lagd - nu kommer den att målas!

Starten har gått och utomhussäsongen är i full gång. Nya siffror från prognoscentrets konsumentundersökning visar omfattande renoveringsplaner utomhus.

- Det är det lackarbete som trivs överst när det gäller exteriör renoveringsarbete. Nästan sex av tio av dem som planerar externt renoveringsarbete svarar att de kommer att göra exteriörmålning. Det finns också en sektion som ersätter fönster, byter dörrar, byter kläder hemma, installerar nya takräcken eller sätter upp en förlängning, säger Kåre Elnan, partner och marknadschef på Prognosis Center.

"Det måste bara göras"

Enligt Center of Prognosis Center finns det barnfamiljer som i stor utsträckning planerar externt arbete.

Enligt prognoscentralens siffror finns det barnfamiljer som i stor utsträckning planerar externa arbetstagare. Åtta av tio säger att de tänker måla ute eftersom det är nödvändigt, men syftet med det planerade jobbet varierar beroende på hushållets ålder. Nödvändighetsfaktorn ökar med ökande ålder.

- Bland de äldre är det viktigare att "det måste bara göras". Bland de yngre åldersgrupperna finns det emellertid en önskan att få det bättre, eller att betona hemmet, vilket är de främsta orsakerna till att planera att utrota utsidan, fortsätter Elnan.

Siffrorna visar att det är mannen som tar initiativet till det yttre målningsarbetet, medan beslutet att göra någonting normalt görs av både mannen och kvinnan i gemenskap.

- Maj och juni är årets månader där du först målar huset utanför - det är nu! slutar elnan

Även om mannen som tar initiativet till det manliga jobbet är mestadels mannen och kvinnans beslut i samhället.

ADVERT

Mest populära