All egendom: trädgård, kök, inredning >> Utomhus

Måla fjällning och peeling

Låt det aldrig bli för många lager av färg! När de stänger väggen helt blir de skarpa och slutar följa träets rörelser. Flaking kan uppstå när substratet har fått från sex till tio beläggningar. Observera att avflagning kan vara fukt kan inte fly, och därmed en begynnande röta. Färgflakorna har då ett tydligt intryck av träet på baksidan.

Skrapning och användning av slipmaskiner (vinkelslipmaskin) används ofta. Värmepistol eller fläktlampa är tidskrävande men kan behövas. I vissa fall kan det vara värt att låta ett målningsföretag använda speciell utrustning för att ta bort färgen.

Fukt i ytterkläderna kan mätas med fuktmätare. Tänk på att det aldrig borde vara mer än 18-20 procent fukt i trädet. Om det är mer, är problemet ofta byggandet av väggen själv eller obehandlad ände som drar vatten.

Beskärningen sker när substratet har fått dålig eller otillräcklig förbehandling. Att tvätta huset är ofta det bästa sättet att förhindra att avskalning. De vanligaste orsakerna till beskjutning:

  • Substratet är smutsigt med salter, smuts och andra föroreningar.
  • Substratet är blank (och slät).
  • Substratantal (smittsam).
  • Substratet är täckt med swabs, alger eller andra mikroorganismer.
  • Den färg eller fläck som tidigare användes innehöll vax, silikon eller andra vattenavstötningsmedel.
  • De använda färgtyperna går inte bra tillsammans.
  • Filmen i färgtyperna beter sig olika vid olika temperaturer, fuktighetsförhållanden och åldrande. Det kan orsaka spänning mellan färgslag.
  • Om du har målat med blank färg: det har varit för länge mellan första och andra slag. Det ska inte vara mer än fyra till fem dagar.
  • En alltför hård och skarp färg används.
  • Återstående tvättmedel kvarstår efter tidigare rengöring.

Eftersom det finns en hel del anledningar till att lackskalor (se ovan) krävs en noggrann analys innan reparationer påbörjas. Som regel ska det mesta av substratet skrotas bort eller avlägsnas på annat sätt. Därefter noggrann tvätt innan ny färg kommer på väggen.

© Ifi 2002

ADVERT

Mest populära