All egendom: trädgård, kök, inredning >> Uppvärmning

Oljetank är hyresvärden ansvar

Text: Rikke Åserud

Människor som köper bostäder med oljetank har ofta ingen aning om vilket ansvar de får på köpet, säger VD Øivind Meidel i Oslo fast Miljö- och gräva service. Han har arbetat med oljetanken sanering sedan 1986.

- Vi håller få förfrågningar från personer som köpt gamla hus med oljeuppvärmning och som inte erkänner något om den underjordiska tanken eller vad man ska göra med det. När det hänvisas av misstag i media vill vi ta emot några ytterligare undersökningar, säger Meidel.

I förra numret skrev Hus & Boende om ett gift par i Skien som var tvungen att riva hela huset efter fotogentanken i trädgården spruckna och 1000 liter fotogen spillts ut. I kölvattnet av rapporten har redaktionen fått många frågor om olje- och fotogentankarna från läsare som är oroliga för att något liknande kommer att hända med dem.

Meidel rekommenderar personer som är oroade att kontakta kommunen. Den ska ha information om oljetankens ålder när den senast kontrollerades och när den skulle kontrolleras nästa gång.

Kontroll

Föroreningsförordningar anger när olika typer av oljetankar ska kontrolleras. Korrekt kontroll utförs exempelvis genom ultraljud, vilket kan upptäcka dold skada på tanken. Men när tanken är över en viss ålder, blir det ofta slöseri med att spendera pengar som styr det, säger Meidel. Hans erfarenhet är att ståltankar som varar i mer än 30 år, sällan kommer genom noggranna kontroller. Därför kan det vara lika lätt att ersätta först som senast, tror han.

- Under åren korroderar en ståltank både från utsidan och insidan. Om den ursprungliga tjockleken sänks till hälften, kan vi inte godkänna den. Och det händer ganska snabbt, säger Meidel, och tillade att många begravda oljetankar inte hade en tjocklek på mer än 5 millimeter som ny.

Föroreningar betalar

Förstärkning av oljetanken kan vara en dyr affär. Du kan inte räkna med offentligt stöd.

- Det finns för närvarande inga hypotekslån eller returplaner för gamla oljetankfartyg, hittills har vi inte kommit än. Om det finns någon form av sådant stöd någonstans, är det kommunalt. Men jag känner inte någon. Det är ägaren till tanken som ansvarar för korrekt användning och korrekt avfallshantering ", säger chefingenjör Lars Drolshammer i Norges klimat- och föroreningsverk, tidigare norska föroreningsmyndighet.

Bostäder och bostäder har inte lyckats hitta några kommuner med ett system för gamla oljetankfartyg, förutom Oslo. Husägare genom kommunens Enøkfond kan få stöd upp till 10 000 kr för att ta bort gamla oljetankar, men det betyder att de också kommer att förnya förnybar energi. Stöd för att ta bort oljetanken ensam betalas inte. Varken miljöministeriet eller statsföretaget Enova känner till kommuner som enbart ger lån på gamla oljetankfartyg.Om det finns planer Enova att ge stöd till människor som vill ta bort den gamla tanken inte Sverre Inge Heimdal, som är ansvarig för Enova s ​​bidrag, säger.

- Idag ger vi inte sådant stöd eftersom vi prioriterar vad människor pratar om, inte vad de går ifrån, säger Heimdal.

Ekonomiska bidrag på detta område är inte heller en kamp för Svenska Bevarande Föreningen.

- Självklart flera avlägsna oljetankar om det kom en insättning system, men under perioden före detta infördes många skulle sitta på staketet och vänta. Det skulle öka risken för läckage, säger Tore Skogland.

Kostnader för sanering

Det är därför husägare som är kvar med kostnaderna. Hur mycket du måste betala för att bli av med en gammal oljetank varierar. Om inte tanken är liten och lättillgänglig riskerar du att betala cirka 20 000 dollar - plus moms. De flesta företag House & Property har varit i kontakt med staten detta om priset för korrekt schaktning, avfallshantering, enkel påfyllning av massa samt rapportering av alla nödvändiga dokument till kommunen.

Om du har en gammal tank av oanvänd olja eller paraffin, kan du inte förvänta dig att tjäna någon av saneringskostnaderna genom att sälja den. Uno-X-Energy, som levererar eldningsolja i många delar av landet, uppger att de inte kan köpa oanvänd olja eller fotogen från husägare eftersom de inte kan garantera kvaliteten på det. Inte heller vill Statoil återvinna olja från privata tankfartyg av samma skäl.

Tanken måste fyllas upp

Problemet med en tank som tas ur bruk löses inte heller om all olja eller paraffin brinner. Det fyller inte bara den tomma tanken med sten och jord och lämnar den i fred, som många tror. Endast i speciella situationer, där utgrävning medför stora kostnader eller svårigheter, kan kommunerna tillåta detta. I Oslo är träningen rigorös, säger avdelningsingenjör Vivi Paulsen i vatten och avloppsvatten.

- Vi tillåter inte gamla tankar kommer att förbli så länge som möjligt för att få upp dem, kommer det i praktiken så länge de inte ligger så att byggnader kommer att tävla om en gräver upp dem, säger Paulsen. Hon förklarar varför kommunen är så strikt på detta område:

- Det finns två skäl till det. En är att det kan finnas ett oupptäckt hål i botten av den gamla tanken. Om du bara fyller på det igen och låt det ligga, kommer smittet från läckan aldrig att detekteras eller rengöras. Den andra anledningen är att vi kommer att minimera risken för olycka. Vi har haft fall där oljeleverantören har gått till fel hus och fyllt i rör som inte har använts under ett antal år. Genom att helt avlägsna både tank och rör, minimerar du helt enkelt risken för förorening, säger Paulsen.

Översikt

Det är inte alltid lätt att följa företag som arbetar med kontroll och sanering av gamla oljetankar. För villaägare i Bergen-området har Naturvernforbundet i Oslo, med stöd av staden Bergen, Hordaland landstinget och BKK (Bergenshalvøens Municipal Power Company) löst detta problem genom att skapa webb-fet.nr.

- På den här hemsidan, vi har gjort en del av forskningsarbetet för husägare, så att vi får anslutna ägare av oljetankar med kompetenta företag som kan ta bort dem, säger VD Nils Tore Skogland i jordens Norge Hordaland.

Webbplatsen innehåller också neutral information om olika klimatvänliga värmekällor och leverantörer av dessa. Oil-free. com är planerad att göras tillgängliga för Oslo under hösten i samarbete med staden Oslo, Norges klimat- och Pollution Agency (tidigare norska Pollution Control Authority), Future Cities och klimat Promise. På sikt arbetar det också med att inkludera fler platser i Norge, Naturvårdsförbundet.

Mer information om kontroll och rengöring av oljetankar kan också hittas på regelbunden hjälp. nr. Din hemkommun kommer också att ge information om området.

ADVERT

Mest populära