All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Man blir trendsättare

[Ugjyldig objekt (NAV)]

ambitionen i samhället går från att vara materiellt, hierarkiska och karriär orienterade, att vara oväsentligt, självmedveten och känslomässigt stimulerande.

Resultatet är att männen alltmer fokuserar sina ögon på familjen.

Individualism anses vara ett orealistiskt fenomen, eftersom alla fortfarande ingår i ett familjenät. Efter att män i en hel generation hade förlorat föräldraledighet och kontakt med barn på grund av skilsmässor insåg de att familjenätet faktiskt var viktigare för dem än för kvinnor.

Resultatet blir ett nytt fokus där män deltar samtidigt som kvinnor i familjen.

Kön står tillsammans och kräver mer tid för familjen.

Som med röda halsen på 1960-talet började den vara liten, med några enskilda familjer som stod upp för sina mål. Till exempel, Tony Blair, som under sommaren 2000 tog begränsade papper och arbetade hemma.

Snöbollseffekten kördes.

Människans engagemang i familjen revolutionerade dagordningen för samhället och företagen. Således lyckades männen att fördubbla genom alla förändringar förgäves förgäves i många år.

Bostäderna läggs fram i fokus i samhället.

ADVERT

Mest populära