All egendom: trädgård, kök, inredning >> Miscellanea

Bostadsreglerna som sparar ekonomin

Kanske kommer du ihåg den äpplevassa Severin Suveren? Varje gång gick det fel för Severin Suveren, men han lyckades bra. Du borde inte satsa på tur.

Alla bostadstransaktioner har inget gott slut. Faktum är att tusentals norrmän upplever konflikter i samband med bostadsköp varje år och varje fjärde hemköpare klagar på fel och brister i bostaden.

Bostadsreglereglerna

Bakgrunden för bostadsreglerna är att påsken 2009 var mer än någonsin som köpte katter i väskan. Efter denna olycka inrättade SINTEFs byggforskningsutskott en kommitté för att genomföra förebyggande arbete.

Forskningsinstitutet Boligköpperboka lanserades tillsammans med konsumentrådet under mottot "Gambler du med millioner?".

Boken fick stor uppmärksamhet i media, även om vissa kritiserade boken för att skrämma människor bort från bostadsmarknaden.

SINTEF Building Research följer nu Boligvett-reglerna, som bygger på den här grundliga köparhandboken.

Nedan hittar du de nio Boligvettreglerna - du kan förbereda dig för visning genom att ta SINTEF Building Research House Quiz på Facebook.

Läs också:

Besparingar i svåra tider

Tunga tider trots - Norrmän sparar fortfarande pengar. Och de flesta lägger dem i banken.

1. Placera inte på träning utan träning

Innan du går på väg borde du ha tagit några träningsrundor med hemkontroll. Känn dig fri att besöka synpunkter bara för att träna situationen.

2. Rapportera var du är

Om du upptäcker en defekt efter inköpet måste du rapportera så snart som möjligt. Då kan du undvika rättsliga åtgärder eller förlora din rätt att anspråk på fordringar.

3. Visa respekt för byggnadskampanjen

Lita inte på villkoret på farväl meddelanden. Om det finns en överbyggnad, garage, terrass mm installerad. Om byggnaden inte är byggd eller ansökt kan kommunen göra en order för rivning. Gör bud underkastade budgivning att åtgärderna är godkända.

Läs också:

Konverteringslån omvandling

Som tidigare diskuterats kan byggelånet betraktas som en "kredit" och inte som ett vanligt lån.

4. Var beredd på väder och kyla

När vädret kommer eller blåser upp och blir kallt, behöver huset fuktskydd och bra isolering. Om huset behöver efterisolering, byte av fönster eller ny dränering, kan det vara dyrt.

5. Lyssna på erfarna proffs

Personer som känner till en disciplin vet vanligtvis om specialiteter som kan hjälpa till med visning. Om du är osäker på om du har rätt kompetens och erfarenhet, bör du få professionella att kartlägga fastigheten närmare.

6. Använd Köparhandboken som kompass.

Använd alltid köparhandboken på skärmen. Om du studerar boken i förväg har du lagt grunden för ett säkert genomförande av ditt hem köp.

Läs också:

Ska du binda renta?

Idag får du lån med fast ränta runt omkring sekelskiftet - borde du binda eller inte knyta renta?

7. Visa inte ensam.

För det första är det ofta trevligare med tur, och om problem uppstår kan någon i din tur hjälpa dig? Ta med professionella om du kan.

8. Vänd in tid - det är ingen skam att vända

Om det finns riskinformation kan du förlora rätten att skjuta upp en brist om du inte gör en bokning vid budgivning. Sänk budet eller leta efter en annan egendom.

9. Spara pengar genom att gräva i köparens bok

Marknadsföring och knappa tidsfrister gör ditt hemköp riskabelt. För lite tid och kunskap kan ge oväntade kostnader senare. Vänta inte att gräva ner i köparens bok tills du är utmattad och har köpt en katt i påsen.

ADVERT

Mest populära